Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Βιβλίων για την κάλυψη αναγκών της Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Βιβλίων για την κάλυψη αναγκών της Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 30/10/2019 15:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΤΩΩΡΚ-ΒΟΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Βιβλίων για την κάλυψη αναγκών της Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας Βιβλίων για την κάλυψη αναγκών της Β/ΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 30/10/2019 15:49:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β9ΑΩΡΚ-0ΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας κονκάρδων για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας κονκάρδων για τις ανάγκες της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 30/10/2019 15:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΤΓΩΡΚ-80Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για μεταφορά για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για μεταφορά για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 30/10/2019 15:43:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΙ4ΩΡΚ-ΨΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 30/10/2019 15:42:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 612ΘΩΡΚ-Δ61
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμηθείας διάφορων εργαλείων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης »

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμηθείας διάφορων εργαλείων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 30/10/2019 15:40:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΗ6ΩΡΚ-ΛΙΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 30/10/2019 15:39:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΨΗΩΡΚ-ΒΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 30/10/2019 15:38:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΩΜΩΡΚ-630
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 30/10/2019 15:37:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ04ΦΩΡΚ-6ΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής για συντήρηση και επισκευή καυστήρων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 30/10/2019 15:36:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΣΥΩΡΚ-ΞΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:18:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ41ΠΩΡΚ-9ΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6Ψ8ΩΡΚ-ΨΝ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:17:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΚΕΩΡΚ-Ζ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:16:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΩΧΩΡΚ-5ΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:15:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Μ7ΩΡΚ-ΩΞΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:14:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΚΒΩΡΚ-Γ4Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:13:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΥΞΩΡΚ-9ΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:12:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΣ4ΩΡΚ-ΜΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:11:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ7ΒΩΡΚ-ΛΚΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»

Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών της Α/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 29/10/2019 19:10:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΩ3ΩΡΚ-ΛΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com