Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 08/02/2024 12:24:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 922ΜΩΡΚ-9ΛΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: «Προσχώρηση στη Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ: Α. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα: «Προσχώρηση στη Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ: Α. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ, Β. ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, Γ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ, Δ. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένης στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5217080», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 955/26-01-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 08/02/2024 12:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΒΖΩΡΚ-0ΜΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ημ/νια: 08/02/2024 12:02:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΖΧΩΡΚ-ΕΡΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 08/02/2024 11:48:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΒΑΩΡΚ-62Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 08/02/2024 11:32:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΜ5ΩΡΚ-ΩΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/10/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/10/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2023
Ημ/νια: 08/02/2024 11:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ95ΩΡΚ-2ΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 227/31-10-2023

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΟΥ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 227/31-10-2023
Ημ/νια: 08/02/2024 10:59:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΝΩΩΡΚ-Π3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 139,55

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 139,55
Ημ/νια: 07/02/2024 09:32:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΟΔΞΟΕΠΖ-ΑΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 411,00

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 411,00
Ημ/νια: 07/02/2024 09:30:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΚ79ΟΕΠΖ-563
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.388,61

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.388,61
Ημ/νια: 07/02/2024 09:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΗΕΟΕΠΖ-ΡΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 9/2024 με Θέμα: «Διατήρηση του Επιστημονικού Συνεργάτη κ. Καλεσόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου στο Γραφείο του Δημάρχου».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 9/2024 με Θέμα: «Διατήρηση του Επιστημονικού Συνεργάτη κ. Καλεσόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου στο Γραφείο του Δημάρχου».
Ημ/νια: 07/02/2024 15:57:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΩΗΩΡΚ-ΙΕ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης της Ειδικής Συνεργάτιδας κ. Κουμούτση Θεοδώρας του Κωνσταντίνου λόγω αποχώρησης του Δημάρχου».

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης της Ειδικής Συνεργάτιδας κ. Κουμούτση Θεοδώρας του Κωνσταντίνου λόγω αποχώρησης του Δημάρχου».
Ημ/νια: 07/02/2024 14:40:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ26ΣΩΡΚ-Ν03
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .

Θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
Ημ/νια: 07/02/2024 14:14:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΤΔΩΡΚ-ΘΥΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .

Θέμα: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου στην Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου .
Ημ/νια: 07/02/2024 14:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΕΒΩΡΚ-Β99
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΥΧΕΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
Ημ/νια: 07/02/2024 13:32:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΔΡΩΡΚ-ΚΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου, κατόπιν της από 23/01/2024 εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και του Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου, κατόπιν της από 23/01/2024 εισήγησης του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/02/2024 13:00:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ8ΝΩΡΚ-Δ3Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024

Θέμα: ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2024
Ημ/νια: 07/02/2024 12:45:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΙΩΩΡΚ-7ΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-07-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-07-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2023
Ημ/νια: 07/02/2024 12:28:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Σ07ΩΡΚ-314
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικών συγκροτημάτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρολογικών συγκροτημάτων για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 07/02/2024 11:13:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90Ε0ΩΡΚ-6ΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια με τίτλο " Προμήθεια Εξοπλισμού για τη βελτιώση Οδικής Ασφάλειας του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου" σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9163/25-09-2023 σύμβαση

Θέμα: για την προμήθεια με τίτλο " Προμήθεια Εξοπλισμού για τη βελτιώση Οδικής Ασφάλειας του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου" σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 9163/25-09-2023 σύμβαση
Ημ/νια: 07/02/2024 10:34:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΓ4ΩΡΚ-ΛΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com