Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας φρέσκου γάλακτος στο προσωπικό του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Ημ/νια: 10/12/2018 14:34:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΔΨΩΡΚ-ΔΡ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2018 14:28:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο8ΟΩΡΚ-ΠΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 90/2018

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 90/2018
Ημ/νια: 10/12/2018 14:20:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΖΨΩΡΚ-2ΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γαλακτός στο προσωπικού του Δημου Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας φρέσκου γαλακτός στο προσωπικού του Δημου Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Ημ/νια: 10/12/2018 14:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Ρ7ΩΡΚ-ΙΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 90/2018

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΧΕΠ Α' 90/2018
Ημ/νια: 10/12/2018 13:59:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω66ΗΩΡΚ-ΔΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 10/12/2018 13:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω92ΝΩΡΚ-ΩΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 10/12/2018 12:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ459ΩΡΚ-Ψ0Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ.
Ημ/νια: 10/12/2018 12:12:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ05ΩΡΚ-Ε1Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 10/12/2018 11:36:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΤΨΩΡΚ-7Χ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 27 λεπτά 7 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 10/12/2018 11:00:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΤΛΩΡΚ-ΨΧ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Πρόσκληση 10ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 07/12/2018 17:00:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΥ4ΟΞΩΓ-1ΗΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 07/12/2018 14:23:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜ75ΩΡΚ-3ΔΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»

Θέμα: «Περί έγκρισης προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»
Ημ/νια: 07/12/2018 13:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΓ6ΩΡΚ-ΛΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018
Ημ/νια: 07/12/2018 12:58:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΜ5ΩΡΚ-ΧΣ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/227

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/227
Ημ/νια: 07/12/2018 12:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΔΕ2ΩΡΚ-ΕΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/227

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/227
Ημ/νια: 07/12/2018 12:51:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΣΡΩΡΚ-ΚΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γ' ΔΟΣΗ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Γ' ΔΟΣΗ
Ημ/νια: 07/12/2018 12:29:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕΞ0ΩΡΚ-Υ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 07/12/2018 12:21:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ζ77ΩΡΚ-ΓΞΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 12804/06-11-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος KHO 9419.

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 12804/06-11-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος KHO 9419.
Ημ/νια: 07/12/2018 12:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΥΟΩΡΚ-80Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση του υπ΄αριθμ. 11754/15-10-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΜΕ 44459.

Θέμα: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 11754/15-10-2018 πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των απαιτούμενων επισκευαστικών εργασιών του οχήματος ΜΕ 44459.
Ημ/νια: 07/12/2018 11:46:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΛΗΩΡΚ-6ΛΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com