Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ...

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: Εφαρμογή πιλοτικής διάταξης φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED) σε τμήμα του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με αντίστοιχη αποτύπωση της υφιστάμενης και της μετά την αντικατάσταση κατανάλωσης
Ημ/νια: 22/04/2019 14:38:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟ3ΔΩΡΚ-ΖΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης Διαδικτυακού Ιστοχώρου.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης Διαδικτυακού Ιστοχώρου.
Ημ/νια: 22/04/2019 14:33:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΙΨΩΡΚ-ΠΨΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 22/04/2019 14:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ5ΣΩΡΚ-ΖΔ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 22/04/2019 14:15:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67Ο3ΩΡΚ-852
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 22/04/2019 12:30:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗ6ΔΩΡΚ-0ΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ημ/νια: 22/04/2019 11:59:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΘΤΩΡΚ-ΜΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 22/04/2019 11:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΕΦΩΡΚ-ΝΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών ύδρευσης (KA: 25-7131.07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ)"

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών ύδρευσης (KA: 25-7131.07 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΖΑΓΟΡΑΣ)"
Ημ/νια: 22/04/2019 10:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΝ6ΩΡΚ-ΦΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 22/04/2019 10:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΝΒΩΡΚ-ΖΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 41 λεπτά 59 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια υλικών για την άμεση αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 22/04/2019 10:18:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝ6ΙΩΡΚ-91Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 21/04/2019 21:05:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Β60ΩΡΚ-Ζ4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουεσίου
Ημ/νια: 21/04/2019 20:48:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΠΓΦΩΡΚ-ΧΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών (Προμήθεια βότσαλου ασφαλείας)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών (Προμήθεια βότσαλου ασφαλείας)"
Ημ/νια: 21/04/2019 20:33:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ3ΨΩΡΚ-ΓΔ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την δαπάνη με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 21/04/2019 20:09:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΙΒΩΡΚ-ΜΔ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μουρεσίου)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Μουρεσίου)
Ημ/νια: 21/04/2019 20:03:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΠΖ5ΩΡΚ-ΖΜΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 19/04/2019 13:53:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΒΑΩΡΚ-ΗΦ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 19/04/2019 12:29:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Β9ΩΡΚ-Σ3Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/04/2019 11:52:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ8ΠΩΡΚ-8Ε7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 19/04/2019 11:37:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΒΩΩΡΚ-7Φ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 19/04/2019 11:15:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Β46ΩΡΚ-Θ41
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com