Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 12:48:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ41ΞΩΡΚ-ΘΤΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ & ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 12:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΔ1ΩΡΚ-ΟΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με ιδία μέσα

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με ιδία μέσα
Ημ/νια: 17/08/2017 11:48:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΧ4ΩΡΚ-ΖΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙ ΣΕ ΥΔΡΑΓΕΙΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙ ΣΕ ΥΔΡΑΓΕΙΟ ΧΟΡΕΥΤΟΥ
Ημ/νια: 17/08/2017 11:31:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Χ24ΩΡΚ-Φ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 17/08/2017 11:30:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο68ΩΡΚ-ΕΚ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 17/08/2017 10:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΝΛΩΡΚ-ΩΚΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 17/08/2017 10:20:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΛΩΩΡΚ-ΙΥ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
Ημ/νια: 17/08/2017 10:02:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΝΞΩΡΚ-ΝΛ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 17/08/2017 09:43:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΑΠΩΡΚ-89Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΑΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 17/08/2017 08:55:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω76ΒΩΡΚ-Τ32
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε. Μουρεσίου)», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Δ.Ε. Μουρεσίου)», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 16/08/2017 13:26:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΞ4ΩΡΚ-ΟΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ)», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ)», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 16/08/2017 12:58:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Λ8ΩΡΚ-3ΞΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)», με ιδία μέσα.

Θέμα: Περί αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ(Δ.Ε.ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)», με ιδία μέσα.
Ημ/νια: 16/08/2017 10:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΙΜ7ΩΡΚ-ΑΣ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ρήγα Φεραίου για την εκτέλεση της Πράξης: « Προμήθεια συστημάτων θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή , αισθητική και κτιριολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών,...

Θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ρήγα Φεραίου για την εκτέλεση της Πράξης: « Προμήθεια συστημάτων θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή , αισθητική και κτιριολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων χώρων αυτών, του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».
Ημ/νια: 14/08/2017 13:55:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ0ΠΩΡΚ-Λ8Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση της Πράξης: «Ωρίμανση έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».

Θέμα: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την εκτέλεση της Πράξης: «Ωρίμανση έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου».
Ημ/νια: 14/08/2017 12:21:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΜΠΩΡΚ-3Φ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ IOYΛIOY 2017

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ IOYΛIOY 2017
Ημ/νια: 14/08/2017 10:48:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΛΗΩΡΚ-9Τ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του υπό αγορά μηχανήματος έργου από το ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του υπό αγορά μηχανήματος έργου από το ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 14/08/2017 09:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΘ5ΩΡΚ-4ΙΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 14/08/2017 09:41:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΗΑΧΩΡΚ-ΟΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , στην Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. ( Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. , κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκπροσώπησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου , στην Εταιρία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. ( Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. , κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.
Ημ/νια: 14/08/2017 09:24:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΠΟΩΡΚ-Ψ7Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ημ/νια: 14/08/2017 08:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΒΙΩΡΚ-7ΕΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com