Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 30 λεπτά

ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής για δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού σε εφημερίδα για την εκμίσθωση κυλικείου σχολικής μονάδας της Β/Θμιας Εκπαίδευσης »

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΘΕΜΑ: « Απόφαση έγκρισης πληρωμής για δημοσίευση περίληψης διαγωνισμού σε εφημερίδα για την εκμίσθωση κυλικείου σχολικής μονάδας της Β/Θμιας Εκπαίδευσης »
Ημ/νια: 02/12/2020 22:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧ1ΔΩΡΚ-Η8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007.
Ημ/νια: 02/12/2020 13:57:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α41ΩΡΚ-ΣΓΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/12/2020 13:56:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗ5ΖΩΡΚ-3ΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/12/2020 13:43:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΞΙΥΩΡΚ-ΛΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/12/2020 13:32:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΘΑΩΡΚ-ΘΝΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/12/2020 13:23:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΦ2ΩΡΚ-02Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/12/2020 13:00:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Β7ΩΡΚ-0Η9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 02/12/2020 12:53:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΨ4ΩΡΚ-ΥΗΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης δημοτικών κτιρίων και οχημάτων

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών απολύμανσης δημοτικών κτιρίων και οχημάτων
Ημ/νια: 02/12/2020 12:46:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΗΘΩΡΚ-Ο2Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

πριν από 10 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ημ/νια: 02/12/2020 12:31:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΗΨΩΡΚ-57Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του Γυμνασίου Ζαγοράς »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του Γυμνασίου Ζαγοράς »
Ημ/νια: 01/12/2020 23:27:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΧΖΕΩΡΚ-0ΗΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του Γυμνασίου Ζαγοράς »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του Γυμνασίου Ζαγοράς »
Ημ/νια: 01/12/2020 23:22:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΦΩΩΡΚ-ΑΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του λυκείου Τσαγκαράδας »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του λυκείου Τσαγκαράδας »
Ημ/νια: 01/12/2020 23:15:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΞ0ΩΡΚ-ΤΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »
Ημ/νια: 01/12/2020 23:09:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΛΩΩΡΚ-ΨΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »
Ημ/νια: 01/12/2020 23:01:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΕΓΩΡΚ-Σ6Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »
Ημ/νια: 01/12/2020 22:52:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΘΕΞΩΡΚ-ΦΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »
Ημ/νια: 01/12/2020 21:36:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ0ΒΩΡΚ-Χ1Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »
Ημ/νια: 01/12/2020 21:14:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α09ΩΡΚ-ΨΕΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ »
Ημ/νια: 01/12/2020 21:06:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΩ8ΩΡΚ-792
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »

Τετ, 02/12/2020 - 02:30
Θέμα: ΘΕΜΑ: «Απόφαση έγκρισης για την πληρωμή λογαριασμού σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ του ενιαίου λυκείου Ζαγορας »
Ημ/νια: 01/12/2020 21:00:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΝΗΩΡΚ-64Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com