Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 13 λεπτά

24η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πέμ, 18/08/2022 - 03:15
Θέμα: 24η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 17/08/2022 21:12:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΑΕΩΡΚ-ΗΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης

Πέμ, 18/08/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης
Ημ/νια: 17/08/2022 13:43:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ40ΕΩΡΚ-ΤΧΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 462 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 462 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 16/08/2022 12:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΛ1ΩΡΚ-Ν90
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 471 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 471 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.
Ημ/νια: 16/08/2022 11:48:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΤΚΩΡΚ-ΣΡΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7735/04-08-2022 αιτήσεως του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου για τον Πολιτισμό, με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση προγραμματισμένων εκδηλώσεων.

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7735/04-08-2022 αιτήσεως του Συλλόγου Αγίου Δημητρίου για τον Πολιτισμό, με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
Ημ/νια: 16/08/2022 11:39:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 663ΠΩΡΚ-ΨΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:7619/02-08-2022 αιτήσεως του Εκπολιτιστικού, Τουριστικού και Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την διοργάνωση της Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων.

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:7619/02-08-2022 αιτήσεως του Εκπολιτιστικού, Τουριστικού και Αγροτικού Συλλόγου Ανηλίου με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την διοργάνωση της Έκθεσης Τοπικών Προϊόντων.
Ημ/νια: 16/08/2022 11:14:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Α8ΩΡΚ-ΝΤΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 16/08/2022 10:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΠΘΩΡΚ-ΣΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:7819/09-08-2022 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγοράς « Γιάνης Κορδάτος» με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη αναγκών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2022.

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:7819/09-08-2022 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγοράς « Γιάνης Κορδάτος» με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη αναγκών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2022.
Ημ/νια: 16/08/2022 10:08:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ29ΩΡΚ-ΙΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 σύμφωνα με την 166/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΕΤΠΩΡΚ-8ΡΑ).

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: Αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 σύμφωνα με την 166/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:ΨΕΤΠΩΡΚ-8ΡΑ).
Ημ/νια: 16/08/2022 09:32:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΔΡΩΡΚ-6ΕΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 16/08/2022 09:30:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΝΓΩΡΚ-3ΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την 161/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:9ΠΨΧΩΡΚ-Ο9Ν).

Τετ, 17/08/2022 - 03:15
Θέμα: Αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, σύμφωνα με την 161/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ( ΑΔΑ:9ΠΨΧΩΡΚ-Ο9Ν).
Ημ/νια: 16/08/2022 09:09:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΧΖΩΡΚ-Σ02
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

Σάβ, 13/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 12/08/2022 11:51:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΒΡΩΡΚ-ΨΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Σάβ, 13/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 12/08/2022 11:34:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΞ3ΩΡΚ-Ξ9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Σάβ, 13/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/08/2022 10:20:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΡΧΩΡΚ-ΟΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σάβ, 13/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/08/2022 10:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΚ2ΩΡΚ-Τ1Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Σάβ, 13/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/08/2022 10:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤ9ΟΩΡΚ-6Ν5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σάβ, 13/08/2022 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 12/08/2022 10:17:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΙΠΩΡΚ-Φ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 500/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολούμενους με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Παρ, 12/08/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 500/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολούμενους με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 11/08/2022 13:48:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΔΣΩΡΚ-Β7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 499/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του πρώην ΟΑΕΔ».

Παρ, 12/08/2022 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 499/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του πρώην ΟΑΕΔ».
Ημ/νια: 11/08/2022 13:46:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΥΩΡΚ-Θ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 12/08/2022 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 11/08/2022 12:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ρ5ΩΡΚ-ΣΟΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com