Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 4 ώρες 54 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 01/07/2020 14:18:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧ3ΛΩΡΚ-ΒΒΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 381/2020 με Θέμα: «Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου».

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 381/2020 με Θέμα: «Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου».
Ημ/νια: 01/07/2020 13:33:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΕΥΩΡΚ-9Β1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.
Ημ/νια: 01/07/2020 13:09:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΝΨΩΡΚ-6ΓΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αγ. Ιωάννη)"
Ημ/νια: 01/07/2020 13:05:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ69ΩΡΚ-ΑΘ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την Απευθείας ανάθεση προμήθειας εντύπων και υλικών εκτυπώσεων.
Ημ/νια: 01/07/2020 12:57:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΣΓΩΡΚ-ΤΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 377 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΟ 377 ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 01/07/2020 12:47:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΞΕΩΡΚ-Λ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού
Ημ/νια: 01/07/2020 12:43:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΒΘΩΡΚ-0ΣΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 01/07/2020 12:32:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΦΩΡΚ-Ζ13
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

πριν από 4 ώρες 54 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 01/07/2020 12:17:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο5ΟΩΡΚ-ΖΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθεια λοιπού υλικού εκτυπώσεων

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθεια λοιπού υλικού εκτυπώσεων
Ημ/νια: 30/06/2020 13:28:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΔ6ΩΡΚ-3ΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπού υλικού

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημ/νια: 30/06/2020 13:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ71ΩΡΚ-Τ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπού υλικού εκτυπώσεων

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας λοιπού υλικού εκτυπώσεων
Ημ/νια: 30/06/2020 12:48:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Ψ9ΩΡΚ-ΛΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπού υλικού

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια λοιπού υλικού
Ημ/νια: 30/06/2020 12:41:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΦΛΩΡΚ-ΛΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 30/06/2020 12:13:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΙΚΩΡΚ-3ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών ελαιοχρωματισμού
Ημ/νια: 30/06/2020 12:10:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ86ΩΡΚ-5ΣΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΒΟΘΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/06/2020 11:28:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω73ΒΩΡΚ-6Β4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια είδών ελαιοχρωματισμού

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια είδών ελαιοχρωματισμού
Ημ/νια: 30/06/2020 11:05:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΗΤΩΡΚ-ΦΨ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 30/06/2020 10:27:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΓΔΩΡΚ-ΨΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

Τετ, 01/07/2020 - 02:30
Θέμα: Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
Ημ/νια: 30/06/2020 09:42:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔ43ΩΡΚ-ΤΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης»

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης»
Ημ/νια: 29/06/2020 13:51:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΤΧΩΡΚ-Β9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com