Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα

1952/14.02.2019 Προκήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: 1952/14.02.2019 Προκήρυξη για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 18/02/2019 23:29:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΨΒΧΩΡΚ-ΖΥ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 18/02/2019 15:26:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ6ΗΩΡΚ-Ι4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΕ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ-F.RE.E. 2019»

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΕ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ-F.RE.E. 2019»
Ημ/νια: 18/02/2019 14:04:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΕΨΩΡΚ-4Ω8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Κισσού)"
Ημ/νια: 18/02/2019 13:20:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΓΨΩΡΚ-73Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ «T.T.R. 2019»

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ «T.T.R. 2019»
Ημ/νια: 18/02/2019 13:03:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω42ΙΩΡΚ-5ΧΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης αιρετών σε τουριστικές εκθέσεις.

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετακίνησης αιρετών σε τουριστικές εκθέσεις.
Ημ/νια: 18/02/2019 12:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΞΤΩΡΚ-Η3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Ανηλίου)"
Ημ/νια: 18/02/2019 12:16:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΓΓΩΡΚ-Ρ8Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ
Ημ/νια: 18/02/2019 12:02:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Ε1ΩΡΚ-63Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημ/νια: 18/02/2019 11:32:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ77ΩΡΚ-5ΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

πριν από 12 λεπτά 17 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 18/02/2019 10:57:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΡ3ΩΡΚ-ΧΦΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2019.

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2019.
Ημ/νια: 15/02/2019 12:47:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΣ3ΩΡΚ-ΘΣΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών
Ημ/νια: 15/02/2019 08:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΙΟΩΡΚ-ΚΔΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ταχυδρομικά τέλη

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Ταχυδρομικά τέλη
Ημ/νια: 15/02/2019 08:41:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ2ΙΩΡΚ-7ΥΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Εργαστηριακοί έλεγχοι πόσιμου νερού
Ημ/νια: 15/02/2019 08:36:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΔΜΩΡΚ-ΓΜΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αλατιού

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια αλατιού
Ημ/νια: 15/02/2019 08:32:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΟ3ΩΡΚ-Θ3Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
Ημ/νια: 15/02/2019 08:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΧΑΩΡΚ-ΩΕ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Υπηρεσίες εμβολιασμού και στείρωσης αδέσποτων
Ημ/νια: 15/02/2019 08:25:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω836ΩΡΚ-ΓΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα
Ημ/νια: 15/02/2019 08:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΛΥΩΡΚ-4ΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2019 08:19:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΜΝΩΡΚ-0ΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Σάβ, 16/02/2019 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 15/02/2019 08:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΙΟΩΡΚ-Ψ4Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com