Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 39 λεπτά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/01/2023 14:20:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Δ4ΩΡΚ-ΑΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)
Ημ/νια: 26/01/2023 14:11:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΖΠΩΡΚ-5Η6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 01ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: «Πρόσκληση 01ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 26/01/2023 13:19:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΔΨΩΡΚ-729
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/01/2023 13:17:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΚΠΩΡΚ-Ι4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2022 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 222/2022 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ημ/νια: 26/01/2023 13:13:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ1ΘΩΡΚ-Ω2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/01/2023 13:08:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΞΖΩΡΚ-3Υ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/01/2023 13:03:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞ7ΙΩΡΚ-Τ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΙΚΟΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ TOURISM AND CULTURE EXPO

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΙΚΟΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 4 Τ.Μ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ TOURISM AND CULTURE EXPO
Ημ/νια: 26/01/2023 12:29:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96Φ7ΩΡΚ-ΔΣΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:15:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΖ4ΩΡΚ-Η3Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 3 ώρες 39 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/01/2023 12:10:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99ΛΖΩΡΚ-ΥΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 25/01/2023 12:55:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ01ΩΡΚ-Τ45
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 25/01/2023 12:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΧΩΩΡΚ-Ζ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021 )

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ 2021 )
Ημ/νια: 25/01/2023 11:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΚΙΩΡΚ-Υ9Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

δαπάνη για την συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδόμων (μονοπάτια) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: δαπάνη για την συντήρηση, ανάδειξη και σήμανση πεζοπορικών διαδόμων (μονοπάτια) του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 25/01/2023 11:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Φ1ΝΩΡΚ-087
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

δαπάνη για την συλλογή και καταγραφή των υδροδυναμικών στοιχείων και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή της Νταμούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, μέσω της παρατήρησης

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: δαπάνη για την συλλογή και καταγραφή των υδροδυναμικών στοιχείων και μετεωρολογικών δεδομένων στην περιοχή της Νταμούχαρης και του Αλιευτικού Καταφυγίου, μέσω της παρατήρησης
Ημ/νια: 25/01/2023 11:02:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΤ3ΩΡΚ-ΟΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 25/01/2023 10:33:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ5ΠΩΡΚ-ΚΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: Αποχιονισμός δημοτικών οδών Δήμου
Ημ/νια: 25/01/2023 07:29:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΚΝΩΡΚ-ΑΥΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή - Συνδρομή Τηλεκαρδιολογικών Υπηρεσιών

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: Παροχή - Συνδρομή Τηλεκαρδιολογικών Υπηρεσιών
Ημ/νια: 25/01/2023 07:26:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΓΓΩΡΚ-Α93
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 25/01/2023 07:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΞΛΩΡΚ-Σ14
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Πέμ, 26/01/2023 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 25/01/2023 07:22:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΦΛΩΡΚ-Ω8Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com