Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 16 λεπτά

Kατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Α΄ Κατανομή 2018).

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: Kατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου ( Α΄ Κατανομή 2018).
Ημ/νια: 22/02/2018 14:23:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο6ΠΩΡΚ-ΝΞΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Ημ/νια: 22/02/2018 14:20:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΒΝΩΡΚ-Δ72
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ
Ημ/νια: 22/02/2018 14:20:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΤΨΩΡΚ-ΨΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προέγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: Προέγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων, κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 22/02/2018 13:53:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Τ2ΩΡΚ-ΔΩΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ανάληψης- ψήφισης & διάθεσης πιστώσεων ».

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: «Περί ανάληψης- ψήφισης & διάθεσης πιστώσεων ».
Ημ/νια: 22/02/2018 13:41:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΣ2ΩΡΚ-ΜΕΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 22/02/2018 12:29:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 75Σ8ΩΡΚ-3Θ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 22/02/2018 12:24:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΜ8ΩΡΚ-093
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 22/02/2018 12:18:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΧΑΩΡΚ-ΟΧ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης κι Επισκευής των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Συντήρησης κι Επισκευής των Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 22/02/2018 12:15:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΥ1ΩΡΚ-9ΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

πριν από 10 ώρες 16 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Ημ/νια: 22/02/2018 12:12:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ν8ΩΡΚ-ΘΛΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς.

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας της Δ. Ε. Ζαγοράς.
Ημ/νια: 21/02/2018 14:21:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΛΞΩΡΚ-ΔΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τεύχος Δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ( πετρέλαιο κίνησης & αμόλυβδη βενζίνη)και θέρμανσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, της ΚΕΔΗΖΑΜ και των Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Τεύχος Δημοπράτησης για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ( πετρέλαιο κίνησης & αμόλυβδη βενζίνη)και θέρμανσης του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, της ΚΕΔΗΖΑΜ και των Ν.Π.Δ.Δ.
Ημ/νια: 21/02/2018 14:17:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΛΜΩΡΚ-352
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί i) έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ii) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και iii) ορισμός επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Περί i) έγκρισης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ii) έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης και iii) ορισμός επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού.
Ημ/νια: 21/02/2018 14:12:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΞ7ΩΡΚ-ΖΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Υπολογιστών κλπ μηχανημάτων

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Υπολογιστών κλπ μηχανημάτων
Ημ/νια: 21/02/2018 13:28:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΗΦΩΡΚ-ΨΘΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μελανιών

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μελανιών
Ημ/νια: 21/02/2018 12:41:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΞ6ΩΡΚ-Θ05
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 21/02/2018 12:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΝΥΥΩΡΚ-ΧΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων αορίστου χρόνου

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)υπαλλήλων αορίστου χρόνου
Ημ/νια: 21/02/2018 12:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΔΤΩΡΚ-ΞΔ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
Ημ/νια: 21/02/2018 12:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΡΕΩΡΚ-ΤΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Ημ/νια: 21/02/2018 12:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Τ7ΒΩΡΚ-7ΤΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Πέμ, 22/02/2018 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Ημ/νια: 21/02/2018 12:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙ35ΩΡΚ-ΓΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com