Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 50 λεπτά

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 375/2021 με Θέμα: «Καταγγελία σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο».
Ημ/νια: 17/09/2021 00:16:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΤ5ΩΡΚ-5Ψ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Χιώτη Μιχαήλ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:02:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΗΗ1ΩΡΚ-7Ω8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Τσιφουτούδη Ιωάννη του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 23:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ23ΛΩΡΚ-Ξ18
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ρεπανά Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:59:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε5Ι3ΩΡΚ-0ΔΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πετρινώλη Γεώργιου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνίτων (Υδραυλικών), με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:57:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕ5ΠΩΡΚ-Δ3Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολαΐδη Αβραάμ του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:55:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΩΛΩΡΚ-1ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιου του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΞΦ2ΩΡΚ-ΗΧΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γιοβάνη Φιλίτσας του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης της δόκιμης υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γιοβάνη Φιλίτσας του Αποστόλου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΧΨΔΩΡΚ-ΠΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του δόκιμου υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βελέντζα Περικλή του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων), με βαθμό Ε΄».
Ημ/νια: 16/09/2021 22:50:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Π4ΩΡΚ-ΨΜΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

πριν από 3 ώρες 50 λεπτά
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ Π.Ο.Υ. ΓΙΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Ημ/νια: 16/09/2021 14:09:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΓ4ΩΡΚ-ΙΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 1%, 4%, 8%
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΥΗΩΡΚ-ΞΥ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος προμηθευτών 20%
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΘΩΩΡΚ-Α2Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Φόρος αλληλεγγύης

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Φόρος αλληλεγγύης
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΥ6ΩΡΚ-4ΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Εργοδοτικές Εισφορές Γενικού Γραμματέα

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Εργοδοτικές Εισφορές Γενικού Γραμματέα
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΑΘ9ΩΡΚ-ΛΣΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΕΔΩΡΚ-ΒΕΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΧ5ΩΡΚ-ΝΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Ω7ΩΡΚ-ΜΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΨΨΩΡΚ-2ΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ Ε.Φ.Κ.Α
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΒ7ΩΡΚ-ΗΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Πέμ, 16/09/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Ημ/νια: 15/09/2021 14:35:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΦ4ΩΡΚ-ΓΓ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com