Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 48 λεπτά

ΣΧΕΔΙΟ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 19/06/2018 12:49:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω837ΩΡΚ-Π4Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 661/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 661/2018 με Θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 19/06/2018 11:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΝΗΩΡΚ-741
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:27:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΓ6ΩΡΚ-ΔΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:27:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ86ΩΡΚ-ΛΜ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:26:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΛ8ΩΡΚ-Χ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:26:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΛΑΩΡΚ-ΓΛ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:25:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΚ7ΩΡΚ-1ΗΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:25:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΨΒΩΡΚ-Π0Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/111
Ημ/νια: 19/06/2018 10:24:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΒΝΩΡΚ-4ΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112

πριν από 11 ώρες 48 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/111,Ζ/112
Ημ/νια: 19/06/2018 10:24:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΨΝΩΡΚ-ΩΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση μπάρας ελέγχου οχημάτων στη θέση Παπά - Νερό"

Τρί, 19/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση μπάρας ελέγχου οχημάτων στη θέση Παπά - Νερό"
Ημ/νια: 18/06/2018 12:12:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΚΒΩΡΚ-ΚΥΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Έγκριση 2ης Κατάστασης δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την παγία προκαταβολή»

Τρί, 19/06/2018 - 02:30
Θέμα: « Έγκριση 2ης Κατάστασης δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από την παγία προκαταβολή»
Ημ/νια: 18/06/2018 11:36:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ε1ΜΩΡΚ-Ζ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ "Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους"

Τρί, 19/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ "Κατανομή ποσού σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους"
Ημ/νια: 18/06/2018 10:17:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΠ2ΩΡΚ-ΖΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου(Ποδηλατόδρομος Αγ. Ιωάννη)"

Τρί, 19/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου(Ποδηλατόδρομος Αγ. Ιωάννη)"
Ημ/νια: 18/06/2018 10:16:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΦΓΩΡΚ-ΝΤΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τρί, 19/06/2018 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 23ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 18/06/2018 09:52:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩ2ΞΩΡΚ-ΤΨΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»...

Σάβ, 16/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο "ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ημ/νια: 15/06/2018 14:10:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Α2ΓΩΡΚ-Τ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο "Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών"

Σάβ, 16/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με τίτλο "Αναβάθμιση και συντήρηση παιδικών χαρών"
Ημ/νια: 15/06/2018 12:22:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΘΞΩΡΚ-ΦΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καθισμάτων γραφείου της Δ. Ε. Ζαγοράς

Σάβ, 16/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας καθισμάτων γραφείου της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 15/06/2018 12:08:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΧΖΩΡΚ-1ΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018

Σάβ, 16/06/2018 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2018
Ημ/νια: 15/06/2018 11:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΧΕΩΡΚ-ΘΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου

Σάβ, 16/06/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων του Δήμου
Ημ/νια: 15/06/2018 10:35:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΥ7ΩΡΚ-Ψ95
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com