Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Ξουριχτίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προσδιορισμός και καταγραφή ξυλαποθέματος και στοιχείων διαχείρισης δάσους Ξουριχτίου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 12/08/2020 13:31:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΨΗΩΡΚ-Ω6Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Ζαγοράς (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Ζαγοράς (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 12/08/2020 13:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Η9ΩΡΚ-5Η7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -209 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ημ/νια: 12/08/2020 13:11:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α3ΜΩΡΚ-ΖΝΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Μουρεσίου (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Κατασκευή Τεχνικών έργων για την αντιμετώπιση ζημιών από Θεομηνίες στη Δ.Ε Μουρεσίου (ΑΠ4306/2017 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 12/08/2020 13:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΙΩΡΚ-ΥΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δασολόγος

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Δασολόγος
Ημ/νια: 12/08/2020 12:59:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ0ΣΩΡΚ-35Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Δασολόγος

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Αποδέσμευση. Δασολόγος
Ημ/νια: 12/08/2020 12:42:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΘ6ΩΡΚ-ΙΗΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Ημ/νια: 12/08/2020 10:47:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ63ΩΡΚ-Π7Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Λοιπές δαπάνες για ύδρευση
Ημ/νια: 12/08/2020 10:38:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΞΣΩΡΚ-94Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Καθαρισμός - συντήρηση φρεατίων - υδρομάστευση πηγών ύδρευσης Δ.Ε Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/08/2020 10:27:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΕΒΩΡΚ-Δ51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7751/03-08-2020 εισηγήσεως του κ. Δημάρχου, σχετικά με λήψη δανείου.

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 57 λεπτά 34 δευτερόλεπτα
Θέμα: Συζήτηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 7751/03-08-2020 εισηγήσεως του κ. Δημάρχου, σχετικά με λήψη δανείου.
Ημ/νια: 12/08/2020 08:17:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω765ΩΡΚ-ΡΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 17ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 11/08/2020 14:03:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΜΚΩΡΚ-Π25
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδοτήσεων που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδοτήσεων που αφορούν την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.
Ημ/νια: 11/08/2020 11:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1ΣΞΩΡΚ-Ν26
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομή δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομία & Περιβάλλοντος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομή δράσεων πυροπροστασίας έτους 2020, κατόπιν εισηγήσεως του Προϊστάμενου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομία & Περιβάλλοντος του Δήμου.
Ημ/νια: 11/08/2020 10:08:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΗΕΩΡΚ-ΚΛ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Δ.Κ.Ζαγοράς)"
Ημ/νια: 11/08/2020 09:55:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6177ΩΡΚ-05Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πέντε χορτοκοπτικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πέντε χορτοκοπτικών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου.
Ημ/νια: 11/08/2020 09:36:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΡΗΩΡΚ-Δ2Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/08/2020 09:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΕ6ΩΡΚ-Ο9Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/08/2020 08:55:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ο67ΩΡΚ-ΔΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 10/08/2020 13:37:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΧΩΩΡΚ-Υ4Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: i) «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)» ii) «Υπηρεσίες Συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου -Ζαγοράς - Μουρεσίου», με ιδία μέσα

Θέμα: Περί αδυναµίας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: i) «Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)» ii) «Υπηρεσίες Συμβούλου για την χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου -Ζαγοράς - Μουρεσίου», με ιδία μέσα
Ημ/νια: 10/08/2020 13:34:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΑΧΩΡΚ-ΔΔΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ημ/νια: 10/08/2020 11:33:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΚΑΩΡΚ-ΧΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com