Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Υποβολή Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ημ/νια: 19/12/2019 12:29:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω60ΑΟΕΠΖ-ΜΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ 142,00 ευρώ

Θέμα: Εντολή πληρωμής για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ 142,00 ευρώ
Ημ/νια: 19/12/2019 12:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΗΜΗΟΕΠΖ-9ΞΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 19/12/2019 12:44:09
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΠ6ΟΞΩΓ-ΝΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) του έργου : « Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων (ΣΑΠΟ) του έργου : « Προμήθεια Συστημάτων Υπόγειας Αποθήκευσης Απορριμμάτων για την Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων Χώρων», κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 19/12/2019 14:39:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΩΙΩΡΚ-Β75
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2385/13-2-2019 σύμφωνης γνώμης του παρατηρητηρίου»

Θέμα: «Περί έγκρισης σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2385/13-2-2019 σύμφωνης γνώμης του παρατηρητηρίου»
Ημ/νια: 19/12/2019 12:52:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Χ45ΩΡΚ-56Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019 ( ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020)
Ημ/νια: 19/12/2019 11:59:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Ψ7ΩΡΚ-ΦΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019 ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019 ( ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2018)
Ημ/νια: 19/12/2019 11:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ4ΣΩΡΚ-Τ9Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019
Ημ/νια: 19/12/2019 11:41:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ9ΖΩΡΚ-ΘΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο " Προμήθεια αδρανών υλικών(κροκάλα, μπαζόπετρα) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο " Προμήθεια αδρανών υλικών(κροκάλα, μπαζόπετρα) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/12/2019 10:40:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Μ1ΩΡΚ-Ο84
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ημ/νια: 19/12/2019 10:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΓΗΩΡΚ-Ξ3Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Θέμα: Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Ημ/νια: 19/12/2019 09:33:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒΣ8ΩΡΚ-Ψ7Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ανηλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12773/09-12-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Ανηλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12773/09-12-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 19/12/2019 08:52:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΑΩΩΡΚ-ΞΜ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 18/12/2019 14:17:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ2ΨΩΡΚ-52Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 18/12/2019 13:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ5ΓΩΡΚ-8ΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2020 σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ : «Έγκριση χορήγησης υπερωριών έτους 2020 σε υπαλλήλους του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου».
Ημ/νια: 18/12/2019 13:44:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΘ5ΩΡΚ-Λ1Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος» και «Σταυρός» της Τ.Κ.Μακυράχης)"
Ημ/νια: 18/12/2019 13:04:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ98ΛΩΡΚ-ΚΟΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα

Θέμα: Προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα
Ημ/νια: 18/12/2019 12:06:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΞΖΩΡΚ-ΟΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(θέσεις «Άγ. Κων/νος», «Άγ. Ευστάθιος» και «Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ.Κισσού)
Ημ/νια: 18/12/2019 11:58:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ2ΓΩΡΚ-Σ07
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Θέμα: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 18/12/2019 10:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΙΝΩΡΚ-ΔΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στις θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου στις θέσεις «Σταυρός» και «Κατσακλά» της Τ.Κ.Μουρεσίου"
Ημ/νια: 18/12/2019 10:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Φ9ΩΡΚ-05Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com