Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 899,96

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 899,96
Ημ/νια: 29/07/2020 12:29:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 677ΡΟΕΠΖ-ΤΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 153,50

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 153,50
Ημ/νια: 29/07/2020 12:27:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΝΑ3ΟΕΠΖ-1ΜΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 333,00

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 333,00
Ημ/νια: 29/07/2020 12:24:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΥΚΟΕΠΖ-ΒΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20
Ημ/νια: 29/07/2020 10:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩΠΛΟΕΠΖ-9ΑΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήεθαι γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικού ποσού 800,00

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήεθαι γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου, συνολικού ποσού 800,00
Ημ/νια: 29/07/2020 10:37:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω00ΘΟΕΠΖ-ΞΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, συνολικού ποσού 69,00 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, συνολικού ποσού 69,00 €
Ημ/νια: 29/07/2020 10:35:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΜΒΟΕΠΖ-Φ1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών

Θέμα: Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών
Ημ/νια: 29/07/2020 10:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΗΝ8ΟΕΠΖ-0Ξ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 29/07/2020 20:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ07ΙΩΡΚ-Λ23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πάγια προκαταβολή για δημοτικές κοινότητες

Θέμα: Πάγια προκαταβολή για δημοτικές κοινότητες
Ημ/νια: 29/07/2020 10:03:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΘΩΩΡΚ-02Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ημ/νια: 28/07/2020 14:57:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΙ1ΩΡΚ-ΘΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Βογιατζάκη Ευσταθίας».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Βογιατζάκη Ευσταθίας».
Ημ/νια: 28/07/2020 12:20:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΥΘΩΡΚ-9ΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3036

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3036
Ημ/νια: 28/07/2020 12:19:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨΞΑΩΡΚ-Ι8Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 43/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λαζόπουλου Δημήτριου».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 43/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Λαζόπουλου Δημήτριου».
Ημ/νια: 28/07/2020 12:06:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΗΥΩΡΚ-ΑΛΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 42/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ντιντίκου Δημήτριου».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 42/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Λήψη - λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ντιντίκου Δημήτριου».
Ημ/νια: 28/07/2020 11:50:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ78ΩΡΚ-157
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Βασιλείου Αγιοπετρίτη».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζαγοράς με θέμα : «Συζήτηση - λήψη απόφασης επί της αιτήσεως κ. Βασιλείου Αγιοπετρίτη».
Ημ/νια: 28/07/2020 11:39:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Ρ7ΩΡΚ-42Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κατοίκων Αγίων Αποστόλων για αποκατάσταση δρόμου».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση κατοίκων Αγίων Αποστόλων για αποκατάσταση δρόμου».
Ημ/νια: 28/07/2020 11:23:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 661ΔΩΡΚ-Δ9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 7/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μούρεσι με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με επικινδυνότητα βράχου στον πεζόδρομο Παπά Νερό».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 7/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Μούρεσι με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με επικινδυνότητα βράχου στον πεζόδρομο Παπά Νερό».
Ημ/νια: 28/07/2020 11:19:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΛ8ΩΡΚ-Ι9Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 28/07/2020 10:43:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΒ8ΩΡΚ-ΟΨΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατασκευή κ προμήθεια δυο (2) τηλεοπτικών μυνημάτων για την στήριξη της τουρισιτκής περίοδου και την ανάδειξη της περιοχής μετά την αντιμετώπιση του COVID-19

Θέμα: Κατασκευή κ προμήθεια δυο (2) τηλεοπτικών μυνημάτων για την στήριξη της τουρισιτκής περίοδου και την ανάδειξη της περιοχής μετά την αντιμετώπιση του COVID-19
Ημ/νια: 28/07/2020 09:38:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι33ΩΡΚ-ΓΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την απόσυρση του Ν/Σ για τις λαϊκές διαδηλώσεις.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί προτάσεως των Δημοτικών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την απόσυρση του Ν/Σ για τις λαϊκές διαδηλώσεις.
Ημ/νια: 27/07/2020 14:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΔΥΕΩΡΚ-ΖΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com