Πρόγραμμα Διαύγεια

για την επίδοση κλήσης

Θέμα: για την επίδοση κλήσης
Ημ/νια: 16/04/2024 13:54:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ49ΜΩΡΚ-ΞΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια ελαστικών για τα απορριματοφόρα οχήματα»

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια ελαστικών για τα απορριματοφόρα οχήματα»
Ημ/νια: 16/04/2024 13:31:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΒΡΩΡΚ-7ΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
Ημ/νια: 16/04/2024 12:00:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΩΧΩΡΚ-ΚΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 16/04/2024 08:44:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ8ΟΩΡΚ-Χ1Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (8ΜΗΝΑ)

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 (8ΜΗΝΑ)
Ημ/νια: 16/04/2024 07:22:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΚΛΩΡΚ-992
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΑΠΟ 08/03 ΕΩΣ 31/3/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 74475/2023 & ΕΑΚ 7177/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΙ ΑΠΟ 08/03 ΕΩΣ 31/3/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 74475/2023 & ΕΑΚ 7177/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2024 15:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΛ96ΩΡΚ-Ρ0Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ74475/2023 & ΕΑΚ 7177/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΤΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ74475/2023 & ΕΑΚ 7177/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΤΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 15/04/2024 15:44:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΕ3ΩΡΚ-6ΡΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 15:42:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ7ΑΩΡΚ-ΥΧΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 15:41:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ2ΩΡΚ-Λ3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 15:40:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Κ9ΩΡΚ-210
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΤΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 08/03/2024 ΕΩΣ 31/03/2024 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΑΚ 4747/2023 & ΕΑΚ 4460/2023 ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΤΟΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (1Η ΔΟΣΗ) 2024
Ημ/νια: 15/04/2024 15:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α8ΝΩΡΚ-ΧΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2024
Ημ/νια: 15/04/2024 14:49:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ5ΜΩΡΚ-ΔΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής (6η Ειδική Συνεδρίαση 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.

Θέμα: Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής (6η Ειδική Συνεδρίαση 2024) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 15/04/2024 14:06:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ40ΤΩΡΚ-ΣΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκ νέου δημοπράτηση καταστήματος Νο 6 -7 στο Εμπορικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2711/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.(ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ).

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκ νέου δημοπράτηση καταστήματος Νο 6 -7 στο Εμπορικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2711/12-03-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.(ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ).
Ημ/νια: 15/04/2024 12:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 95ΔΝΩΡΚ-ΒΑ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Μουρεσίου.

Θέμα: για την προμήθεια τροφίμων του βρεφονηπιακού σταθμού της Δ.Ε. Μουρεσίου.
Ημ/νια: 12/04/2024 13:21:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΑΤΩΡΚ-563
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
Ημ/νια: 12/04/2024 13:08:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ75ΖΩΡΚ-ΛΧΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά Νερό της Δ. Ε. Μουρεσίου του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: για την Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά Νερό της Δ. Ε. Μουρεσίου του Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/04/2024 12:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΧΛΩΡΚ-8ΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9253 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 9-4-2024 ΕΩΣ 2-6-2024

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9253 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 9-4-2024 ΕΩΣ 2-6-2024
Ημ/νια: 12/04/2024 12:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΝΘΩΡΚ-Γ4Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 12/04/2024 09:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ1ΟΩΡΚ-Θ9Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 11/04/2024 14:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΔ5ΩΡΚ-ΤΒΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com