Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.

Συμμετέχουν, ο Δήμαρχος ως Πρόεδρο, και όλοι οι θεματικοί και τοπικοί Αντιδήμαρχοι. Στις συνεδριάσεις της μπορούν επίσης να καλούνται από τον Δήμαρχο και να συμμετέχουν και οι προϊστάμενοι ή άλλοι επικεφαλής των σημαντικότερων οργανικών μονάδων του δήμου ανάλογα με την περίπτωση. Με ένα τέτοιο συλλογικό επιχειρησιακό όργανο αυξάνεται αποφασιστικά η διαφάνεια της δημοτικής δράσης, καθώς και βελτιώνεται θεαματικά, ο συντονισμός των δράσεων και των υπηρεσιών του δήμου.

Ως συλλογικό όργανο με επιτελικό ρόλο, η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που αφορούν το δημοτικό προγραμματισμό και ενδεικτικά:

 • Την ευθύνη για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Την κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και την ευθύνη της υλοποίησής του.
 • Την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών του δήμου ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
 • Την υποβολή, προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
 • Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 • Την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισμό των δράσεων των νομικών προσώπων του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων

Μέλη Επιτροπής

 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 2. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς
  Γαρυφάλλου Αναστάσιος
 3. Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου
  Σουλδάτος Απόστολος
 4. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου (Θέματα Άρδευσης & Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ζαγοράς)
  Ρεπανίδης Βασίλειος
 5. Αντιδήμαρχος Δικτύων Υδρευσης, Πολιτικής Προστασίας, (Θέματα Άρδευσης & Αγροτικής Οδοποιίας, Δ.Ε. Μουρεσίου)
  Αλτίνης Ανέστης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com