Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 26/10/2019 14:49:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΝΓΩΡΚ-ΞΜΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: : ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 25/10/2019 23:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΛΩΩΡΚ-Π65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «17Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ» ΣΤΟ ΞΟΡΥΧΤΙ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «17Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ» ΣΤΟ ΞΟΡΥΧΤΙ.
Ημ/νια: 25/10/2019 18:40:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΠΦΩΡΚ-Ε2Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της με αριθμό 255/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμφίδρομη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου.

Θέμα: Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της με αριθμό 255/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αμφίδρομη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου.
Ημ/νια: 25/10/2019 14:42:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛΕ4ΩΡΚ-Ο2Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ με δέκα (10) άτομα.

Θέμα: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ με δέκα (10) άτομα.
Ημ/νια: 25/10/2019 14:25:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΜΧΩΡΚ-Λ97
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων της Επιτροπής Αυθαιρέτων Ν. Μαγνησίας, καθώς και για τη λήψη άμεσης κυβερνητικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, κατόπιν της ακύρωσης των επεκτάσεων οικισμού με...

Θέμα: Λήψη απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων της Επιτροπής Αυθαιρέτων Ν. Μαγνησίας, καθώς και για τη λήψη άμεσης κυβερνητικής νομοθετικής πρωτοβουλίας, κατόπιν της ακύρωσης των επεκτάσεων οικισμού με αποφάσεις της Διοίκησης, με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ημ/νια: 25/10/2019 14:21:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΨ8ΩΡΚ-1ΒΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 25/10/2019 11:43:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 655ΕΩΡΚ-ΝΩΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.302/13-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.302/13-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 25/10/2019 10:42:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΩ4ΩΡΚ-Γ4Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 36ΗΣ ΚΑΙ 37ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 36ΗΣ ΚΑΙ 37ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΕΔΑΕΜ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 25/10/2019 10:27:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΑΡΩΡΚ-ΤΤΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007.

Θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007.
Ημ/νια: 25/10/2019 10:18:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΗΙΩΡΚ-ΙΧΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.285/05-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.285/05-09-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ημ/νια: 25/10/2019 09:52:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΥΡΩΡΚ-ΗΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «17Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ» ΣΤΟ ΞΟΡΥΧΤΙ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «17Η ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ» ΣΤΟ ΞΟΡΥΧΤΙ
Ημ/νια: 24/10/2019 16:22:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ3ΝΩΡΚ-8Ξ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ.
Ημ/νια: 24/10/2019 16:00:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΩΛΩΡΚ-ΗΞΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 24/10/2019 14:48:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ91ΩΡΚ-0ΡΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 24/10/2019 14:10:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΞΖΩΡΚ-ΑΚ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων

Θέμα: Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
Ημ/νια: 24/10/2019 14:07:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΜ9ΩΡΚ-ΚΡΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 24/10/2019 13:50:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΞΗΩΡΚ-Ω2Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση-αποκατάσταση δικτύου άρδευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων) του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση-αποκατάσταση δικτύου άρδευσης(δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αρδευτικών αυλάκων) του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 24/10/2019 13:39:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΜΙΩΡΚ-ΝΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9250
Ημ/νια: 24/10/2019 13:26:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΤΖΩΡΚ-Ν7Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

Θέμα: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Ημ/νια: 24/10/2019 13:09:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΠ1ΩΡΚ-Η4Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com