Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο (επίπεδο Δήμου). Η δημιουργία και λειτουργία των ΚΔΒΜ αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Οι συμπράττοντες φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, το οποίο και έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος υλοποίησης του προγράμματος, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και οι χρηματοδοτικοί πόροι προέρχονται κυρίως από τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ.

Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης σε κάθε Δήμο της χώρας σχεδόν στόχο έχει την ίση πρόσβαση των Ελλήνων  πολιτών σε προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων.    Οι Δήμοι αναλαμβάνουν την κτιριακή και βασική υλικοτεχνική υποδομή και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ χρηματοδοτεί όλο το απαραίτητο υλικό λειτουργίας αλλά και τα στελέχη που απασχολούνται κατά τόπους όπως και τους εκπαιδευτές των προγραμμάτων. Οι σκοποί λειτουργίας είναι: η δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικό-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών. Η σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και της διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης. Η συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες. Η αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. Η ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη. Η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού. Η ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων. Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η ιδιότητα του ενήλικα.  Οι θεματικές ενότητες των προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας είναι: 1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 3) ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, 4) ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, 5) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ, 6) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ και 7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ. Επίσης θα λειτουργήσουν και προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας.

Ο Δήμος Ζαγοράς –Μουρεσίου είναι από τους Δήμους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας φάση υλοποίησής του. Η σύμβαση συνεργασίας με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεγράφη από το 2012 και από τον Μάρτιο του 2013 έχει ξεκινήσει τυπικά και ουσιαστικά η λειτουργία του τοπικού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

Η έδρα του ΚΔΒΜ βρίσκεται στον ίδιο χώρο που στεγάζεται η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης Ζαγοράς. Επιπλέον εκπαιδευτικοί χώροι είναι το Αρχοντικό Σάλτα στον Άγιο Δημήτριο και το πρώην Δημαρχείο Τσαγκαράδας. Επίσης λόγω αυξημένων αναγκών για εργαστήρια πληροφορικής γίνεται χρήση των Δημοτικών Σχολείων Ζαγοράς και Τσαγκαράδας και βρίσκεται στη διάθεση του φορέα και ο χώρος του Γυμνασίου – Λυκείου Ζαγοράς.

Οι πολίτες μπορούν να κάνουν αίτηση συμμετοχής σε όλα τα τοπικά κοινοτικά καταστήματα κατά τις ημέρες και ώρες που αυτά είναι ανοιχτά, στο πρώην Δημαρχείο Τσαγκαράδας και στη Ζαγορά στην έδρα του ΚΔΒΜ. Επίσης κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας του ΚΔΒΜ υπάρχει δυνατότητα για αίτηση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Τα σεμινάρια αφορούν πλήρως τους κατοίκους της περιοχής καθώς υπάρχει τεράστιο εύρος σε ζητήματα αγροτικής οικονομίας, τουριστικής ανάπτυξης και πολιτιστικής κληρονομίας, τομείς που αποτελούν κεντρικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Επίσης παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να δώσουν πλήρης γνώσεις για πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στην σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών μέσων. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί δέκα σεμινάρια στον πρώτο χρόνο λειτουργίας και θα είχαν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον διπλάσια αλλά αυτό στάθηκε αδύνατο λόγω μη διαθεσιμότητας των επιλεχθέντων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκπαιδευτών που διατίθενται για τον Νομό Μαγνησίας. Τα σεμινάρια που έχουν ολοκληρωθεί είναι Ισπανικά για τον τουρισμό – 2 τμήματα, Επεξεργασία Κειμένου Διαδίκτυο – 5 τμήματα, Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις – 1 τμήμα, Ρώσικα για τον τουρισμό – 2 τμήματα.

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας είναι ο Πολίτης Αντώνιος, Κοινωνικός Επιστήμονας – Οικονομολόγος. Υπεύθυνος Οργάνωσης δεν προβλέπεται για το τοπικό ΚΔΒΜ καθώς ο πληθυσμός του Δήμου είναι κάτω από το όριο των 10.000. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία και εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2426023708 ή και στο κινητό τηλέφωνο του Υπευθύνου 6981120257. Επίσης ηλεκτρονική επικοινωνία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο kdvm33@gmail.com και στο aipoitis@yahoo.com .

Λειτουργεί και ιστότοπος με ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://kentrodiavioumathisiszag-mour.blogspot.gr .  

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com