Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια λοιπών ειδών καθαριότητας 17/10/2018 14:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύρδευσης 17/10/2018 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επισκευή των Η/Υ 17/10/2018 12:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης 17/10/2018 11:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή ιστοσελίδας 16/10/2018 13:34
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου συνδιοργανωτή εκδήλωσης με τίτλο Εκδήλωση για τα μανιτάρια και τα βότανα του Πηλίου 10/10/2018 14:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου μονοκάμπινου αυτοκινήτου ανοικτού τύπου χωρίς ανατροπή 10/10/2018 13:41
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου 09/10/2018 12:54
Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 08/10/2018 13:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε διαγωνιστική διαδικασία διενέργειας δαπάνης προμήθειας συστημάτων θέρμανσης και φωτιστικών σωμάτων για την ενεργειακή, αισθητική και κτιριολογική αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων ....... 05/10/2018 13:50
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μούρεσι 04/10/2018 11:11
Ανακοίνωση για πρόσληψη (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών 04/10/2018 11:00
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνταξη τεχνικού δελτίου ένταξης μελέτης για το ΤΠΔ 26/09/2018 14:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 26/09/2018 13:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υδραυλικών εργασιών αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες 26/09/2018 13:57
Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου για συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικού δικτύου 25/09/2018 15:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικής χαράς 19/09/2018 22:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων 19/09/2018 22:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 19/09/2018 22:02
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια χαρτιού Α4 19/09/2018 21:59
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μεταλλικής σχάρας 19/09/2018 21:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών άρδευσης 19/09/2018 21:54
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 17/09/2018 13:47
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 17/09/2018 13:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης 17/09/2018 13:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κάδων απορριμμάτων 13/09/2018 12:55
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών 12/09/2018 14:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών 12/09/2018 12:39
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου 12/09/2018 11:22
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής κουφωμάτων, πατώματος και κλειδαριών 12/09/2018 11:20

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com