Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς−Μουρεσίου

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ − ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ», με το διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ».

Τα αντικείμενα των σκοπών της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι:

 • Η προσφορά στο Δήμο υπηρεσιών, για τις οποίες ο Δήμος θα προσέφευγε σε τρίτους και οι οποίες δεν έχουν εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, μέσω χρηματοδότησης βάσει διετούς προγράμματος δράσης και βάσει απευθείας αναθέσεων όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 • Η συμμετοχή της σε προγραμματικές συμβάσεις.
 • Η αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.
 • Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με το σκοπό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, ούτε κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ.2 του ν. 3463/2006.
 • Κάθε αντικείμενο που έχει στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη του Δημοτικού έργου.

Αναλυτικά οι σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς − Μουρεσίου είναι:

 • Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, της ιστορίας, των τεχνών και του αθλητισμού, της έρευνας και των τεχνολογιών
 • Η προώθηση της πολιτισμικής ανάπτυξης του Δήμου Ζαγοράς − Μουρεσίου μέσω της αξιοποίησης της πολιτισμικής παράδοσης της περιοχής, του ανθρώπινου δυναμικού, των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Η οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 • Η υποβοήθηση και προώθηση πρωτοβουλιών και η υλοποίηση προγραμμάτων Ε.Ε.
 • Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας
 • Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα του αθλητισμού
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης:

 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία δομών όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
 • Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παροχή χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης.
 • Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας.
 • Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύη
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις:
  • παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών,
  • βρεφοκομείων,
  • ορφανοτροφείων,
  • κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας,
  • ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων,
  • γηροκομείων
  • Βοήθεια στο Σπίτι
  • Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας
  • Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας
  • Κέντρων για ΑΜΕΑ
  • ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες,
  • αναψυχής ατόμων με αναπηρία
  • Η λειτουργία Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

Τομέας Παιδείας:

 • Η συμβολή του Δήμου μέσω της εκπαίδευσης στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της περιοχής.
 • Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική βάση της περιοχής και γενικά με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και η προώθηση της εξειδίκευσης του παραγωγικού δυναμικού μέσα από προγράμματα κατάρτισης.
 • Η ανάληψη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών προς ομάδες λιγότερο ευνοημένες και περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία όπως είναι μειονεκτούντα άτομα, οικονομικοί μετανάστες, γυναίκες, κ.λ.π.
 • Η αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από προγράμματα συνεργασίας.
 • Η αξιοποίηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσα από προγράμματα συνεργασίας.
 • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η λειτουργία σχολών, σεμιναρίων, ελεύθερων εργαστηρίων, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 • Η εξεύρεση πόρων από εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ε.Ε. Γενικά, όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κατάρτιση, εκπαίδευση και επιμόρφωση όλων των ηλικιών.

Τομέας Πολιτισμού, Τεχνών και Ιστορίας:

 • Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη λειτουργία δημοτικού κινηματογράφου, θεατρικών εργαστηρίων, φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή της σε αυτά.
 • Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
 • Η προβολή της περιοχής με την ενθάρρυνση ερευνητών και ερευνητικών ομάδων, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να ασχοληθούν με την εκπόνηση εργασιών κάθε μορφής με επίκεντρο το Δήμο Ζαγοράς − Μουρεσίου και την ευρύτερη περιοχή του.
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων για την αναζήτηση πόρων από εθνικές πηγές και πηγές της Ε.Ε.
 • Η οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων και γενικά συναντήσεων που στόχο έχουν την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
 • Η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και Κέντρα εθνικά και διεθνή, σε θέματα που έχουν σχέση με την ιστορική έρευνα.

Τομέας Αθλητισμού:

 • Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.
 • Ο συντονισμός και η στήριξη διαδημοτικών αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους αντίστοιχους τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς φορείς.
 • Η οργάνωση και λειτουργία τμημάτων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, αντισφαίρισης, χειροσφαίρισης, ενόργανης, ρυθμικής και αεροβικής γυμναστικής, στίβου, κολύμβησης, άλλων ομαδικών αθλημάτων κ.λπ.
 • Η λειτουργία αθλητικών σχολών
 • Η ίδρυση σχολής ναυαγοσώστων.
 • Η υποστήριξη και διάδοση λιγότερο διαδεδομένων αθλημάτων και σπορ όπως ορειβασία, καγιάκ, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις, αλεξίπτωτο πλαγιάς, χειμερινό σκί, κ.λπ.
 • Η σύνδεση του αθλητισμού με τον τουρισμό και τον πολιτισμό.
 • Η συνεργασία και υποστήριξη των υφιστάμενων αθλητικών συλλόγων.
 • Η υποστήριξη της αθλητικής δραστηριότητας σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 • Η δημιουργία αθλητικών υποδομών μέσω υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς πόρους.
 • Η συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

Τομέας Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρεια τους.
 • Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
 • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 • Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 • Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές − Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 • Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προστασίας αγρίων ζώων
 • Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύπανσης του δήμου
 • Η δημιουργία και λειτουργία περιβαλλοντολογικών και τεχνολογικών πάρκων.

Επίσης στους σκοπούς της Επιχείρησης περιλαμβάνονται:

 • Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους
 • Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Ζαγοράς –Μουρεσίου -«Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ»- αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά . Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν στην 17η Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:

Πρόεδρος, Ρεπανίδης Βασίλειος

Τακτικά μέλη Δ.Σ.

 • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Αντιπρόεδρος
 • ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
 • ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
 • ΠΡΟΚΟΠΗ ΕΛΕΝΗ
 • ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
 • ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 • ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • ΒΑΣΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.

 • ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 • ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 • ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
 • ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 • ΓΚΑΡΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 • ΚΡΑΒΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 • ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗ
 • ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΙΟΣ

 


 

Τηλ. φαξ: 2426022693

e-mail: dzagora@otenet.gr

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com