Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 43 λεπτά

Αποδέσμευση ποσού

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 05/02/2024 15:07:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΚ3ΩΡΚ-3ΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/02/2024 13:52:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΧ8ΩΡΚ-ΦΛ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 05/02/2024 13:52:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑ9ΩΩΡΚ-ΤΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/02/2024 13:52:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΕΟΩΡΚ-Τ22
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ Δ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ Δ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/02/2024 13:35:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΚΑΩΡΚ-ΜΑΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Οικία Γεωργαλά, Οικία...

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, YΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ -ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (θέσεις του Δ.Κ. Ζαγοράς Οικία Γεωργαλά, Οικία Αποστόλου Στάμου, Οικία Τσαπράζη και Κέντρο Υγείας και της Τ.Κ. Πουρίου Οικία Δημητρίου Χιώτη)
Ημ/νια: 05/02/2024 13:27:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο43ΩΡΚ-Ζ7Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 05/02/2024 13:27:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΠΑΩΡΚ-ΥΓΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 03ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Κυρ, 04/02/2024 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 03ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 02/02/2024 14:32:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΘ49ΩΡΚ-ΘΕΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056

Κυρ, 04/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 6056
Ημ/νια: 02/02/2024 13:10:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ69ΝΩΡΚ-90Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970

Κυρ, 04/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 02/02/2024 12:32:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΧΕΩΡΚ-Ρ6Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

Κυρ, 04/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (ΜΕΛΑΝΙΑ)
Ημ/νια: 02/02/2024 11:38:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΘΑΩΡΚ-ΞΗ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Κυρ, 04/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 02/02/2024 11:21:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΜΝΩΡΚ-Ε26
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την παροχή υπηρεσίων σντήρησης ανελκυστήρα

Κυρ, 04/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την παροχή υπηρεσίων σντήρησης ανελκυστήρα
Ημ/νια: 02/02/2024 08:31:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒΝΩΡΚ-0ΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την συντήρηση και επισκευή Η/Υ και λοιπων μηχανημάτων

Κυρ, 04/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την συντήρηση και επισκευή Η/Υ και λοιπων μηχανημάτων
Ημ/νια: 02/02/2024 08:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΙΟΩΡΚ-ΣΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου του οχήματος ΚΗΥ 9246

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την ανάθεση της υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου του οχήματος ΚΗΥ 9246
Ημ/νια: 01/02/2024 14:48:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΜΠΩΡΚ-ΣΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 51/2024 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ No 51/2024 με Θέμα: «Λύση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών».
Ημ/νια: 01/02/2024 14:23:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞ29ΩΡΚ-Α3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 01/02/2024 13:02:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΥΞΩΡΚ-Ξ68
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας του υπαλλήλου κ. Ντόβα Νικολάου του Αργυρίου, διοριστέου σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Κ.Ε.Π. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, Κατηγορίας ΔΕ και κλάδου...

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση προθεσμίας ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας του υπαλλήλου κ. Ντόβα Νικολάου του Αργυρίου, διοριστέου σε κενή οργανική θέση μόνιμου προσωπικού του Κ.Ε.Π. Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου, Κατηγορίας ΔΕ και κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.), σε συνέχεια της 7Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ».
Ημ/νια: 01/02/2024 12:21:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΦ4ΩΡΚ-ΚΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης της Ειδικής Συμβούλου κ. Πίντζου Ελισσάβετ του Ευαγγέλου λόγω αποχώρησης του Δημάρχου».

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Αυτοδίκαιη λύση εργασιακής σχέσης της Ειδικής Συμβούλου κ. Πίντζου Ελισσάβετ του Ευαγγέλου λόγω αποχώρησης του Δημάρχου».
Ημ/νια: 01/02/2024 10:59:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧΝΨΩΡΚ-ΜΨ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ
Ημ/νια: 01/02/2024 10:50:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΕΟΩΡΚ-4ΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com