Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 17 ώρες 30 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 15/06/2020 09:30:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΠΛΩΡΚ-Π71
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής συντήρηση και επισκευή κτιρίων για κάλυψη αναγκών των σχολείων της Β/Θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΖΤΩΡΚ-2ΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:22:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΦ1ΩΡΚ-ΡΩΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:21:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ19ΩΡΚ-ΠΓΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:19:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ07ΩΡΚ-ΧΧ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΝΩΩΡΚ-ΤΙ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:17:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ6ΠΜΩΡΚ-ΗΣΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας διαφόρων εργαλείων για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:16:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω6ΥΙΩΡΚ-2ΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής παροχής υπηρεσιών για μεταφορά για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής παροχής υπηρεσιών για μεταφορά για την κάλυψη των αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης.»
Ημ/νια: 14/06/2020 18:13:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΝΒΩΡΚ-ΤΑΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:11:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4Φ5ΩΡΚ-2Γ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης

Δευ, 15/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης πληρωμής προμήθειας μπετόν για την κάλυψη αναγκών της Β/θμιας Εκπαίδευσης
Ημ/νια: 14/06/2020 18:10:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΦΙΩΡΚ-Χ91
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί Καθορισµού των όρων της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, µε σύναψη μισθωτικής σχέσης»

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί Καθορισµού των όρων της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους, µε σύναψη μισθωτικής σχέσης»
Ημ/νια: 12/06/2020 14:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99Ζ2ΩΡΚ-ΜΣΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ημ/νια: 12/06/2020 14:10:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Υ2ΡΩΡΚ-ΘΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Ημ/νια: 12/06/2020 13:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΔΗΩΡΚ-ΩΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2020 12:27:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΑΛΩΡΚ-4ΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ημ/νια: 12/06/2020 12:03:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΨΡΩΡΚ-ΓΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 12/06/2020 11:44:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΘ7ΩΡΚ-ΚΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 12/06/2020 11:38:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΨΑΩΡΚ-Μ66
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -217 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/06/2020 11:34:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ρ7ΩΡΚ-ΠΑΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Σάβ, 13/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗΣ
Ημ/νια: 12/06/2020 11:23:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΠΘΩΡΚ-43Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com