Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 9 λεπτά

για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 8492

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 01/02/2024 10:23:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΦΤΩΡΚ-ΟΤ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 8492

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 01/02/2024 10:23:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ415ΩΡΚ-ΥΕ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ JUINGE ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Παρ, 02/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ JUINGE ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Ημ/νια: 01/02/2024 09:49:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΨΖΩΡΚ-Τ84
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε».

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε».
Ημ/νια: 31/01/2024 14:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΞΣ1ΩΡΚ-5ΡΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 31/01/2024 14:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕ2ΠΩΡΚ-Φ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΑΤΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ JUINGE ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΝΑΤΟΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ JUINGE ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Ημ/νια: 31/01/2024 13:15:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΣΙΩΡΚ-ΛΣ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας.
Ημ/νια: 31/01/2024 13:09:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙ14ΩΡΚ-5ΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2023

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-01-2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-12-2023
Ημ/νια: 31/01/2024 12:32:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΝΕΩΡΚ-7Ε9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.).»

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της καταργηθείσας Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.).»
Ημ/νια: 31/01/2024 12:20:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΜΡΩΡΚ-Ζ7Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023
Ημ/νια: 31/01/2024 12:04:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΡΤΩΡΚ-ΒΔ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΩΝΙΑΣ

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΩΝΙΑΣ
Ημ/νια: 31/01/2024 11:30:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΚΖΩΡΚ-3ΡΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 31/01/2024 10:27:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 693ΧΩΡΚ-7ΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Πέμ, 01/02/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 31/01/2024 08:48:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ4ΘΩΡΚ-ΤΩΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΟΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Τετ, 31/01/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΟΛΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 30/01/2024 14:35:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΥΖΑΩΡΚ-ΥΤΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

την ανάθεση για την αντίκρουση της από 27-12-2023 και με αρ. κατάθεση δικογράφου 207/2023 αγωγής του "Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας"

Τετ, 31/01/2024 - 03:15
Θέμα: την ανάθεση για την αντίκρουση της από 27-12-2023 και με αρ. κατάθεση δικογράφου 207/2023 αγωγής του "Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας"
Ημ/νια: 30/01/2024 14:24:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΥ8ΩΡΚ-Υ3Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

την ανάθεση για τις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης του ζητήματος των καταργημένων κωδικών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Τετ, 31/01/2024 - 03:15
Θέμα: την ανάθεση για τις απαραίτητες ενέργειες επίλυσης του ζητήματος των καταργημένων κωδικών της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής
Ημ/νια: 30/01/2024 14:22:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΥ2ΩΡΚ-ΕΙΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού

Τετ, 31/01/2024 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση ποσού
Ημ/νια: 30/01/2024 14:07:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΚΟΩΡΚ-05Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τετ, 31/01/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ημ/νια: 30/01/2024 12:31:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΓΩΩΡΚ-Κ1Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)

Τετ, 31/01/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ DANIEL)
Ημ/νια: 30/01/2024 11:28:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΟΜΩΡΚ-Ο23
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορθής διατύπωσης της εγκεκριμένης, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2023, θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Συντηρητών, στην υπ’αριθ.34/28-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΣ7ΦΩΡΚ-Τ4Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στα...

Τρί, 30/01/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί ορθής διατύπωσης της εγκεκριμένης, στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2023, θέσης μόνιμου προσωπικού κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Συντηρητών, στην υπ’αριθ.34/28-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΣ7ΦΩΡΚ-Τ4Α) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στα συνοδευτικά δικαιολογητικά αυτής, κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 29/01/2024 13:22:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Τ7ΠΩΡΚ-ΑΧ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com