Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 15 ώρες 30 λεπτά

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση γέφυρας Αγ. Ιωάννη-Παπά Νερό" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση γέφυρας Αγ. Ιωάννη-Παπά Νερό" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 05/12/2019 13:50:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΖ6ΩΡΚ-ΞΙΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΗΕΩΡΚ-ΓΞΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:40:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ94ΠΩΡΚ-8ΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω10ΜΩΡΚ-ΨΘΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:27:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν9ΓΩΡΚ-ΦΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(απ.αριθμ.6860/9-3-2018) ΥΠΕΣ
Ημ/νια: 05/12/2019 13:08:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Χ5ΩΡΚ-02Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόματι κ. Νικολάου Κουτσομανή , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11406/01-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέν επ΄ονόματι κ. Νικολάου Κουτσομανή , κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11406/01-11-2019 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 05/12/2019 12:14:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΝΣΩΡΚ-ΜΟ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

« Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: « Περί διαγραφής χρεών και απαλλαγής από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου3 του Ν. 4623/19»
Ημ/νια: 05/12/2019 11:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΗΩΩΡΚ-ΩΥ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια ελαστικών

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια ελαστικών
Ημ/νια: 05/12/2019 11:12:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΩΦΩΡΚ-ΦΨ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών(σκύρα οδοποιίας, 3Α Διαλογής και μπαζόπετρας) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"

πριν από 15 ώρες 30 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών(σκύρα οδοποιίας, 3Α Διαλογής και μπαζόπετρας) για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 05/12/2019 11:06:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω95ΑΩΡΚ-Ο0Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
Ημ/νια: 04/12/2019 15:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99Λ4ΩΡΚ-ΘΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορες Γενικού Γραμματέα Δήμου

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορες Γενικού Γραμματέα Δήμου
Ημ/νια: 04/12/2019 15:35:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΔΧΩΡΚ-7Ξ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές Αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου
Ημ/νια: 04/12/2019 15:31:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 90ΕΒΩΡΚ-ΓΛΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τροποποίηση αποφάσεων για συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9059/26-09-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας και του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.6/11653/29-10-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης...

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Τροποποίηση αποφάσεων για συγκρότηση Δ.Σ. Σχολικών Επιτροπών, κατόπιν του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9059/26-09-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας και του υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.6/11653/29-10-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνησίας.
Ημ/νια: 04/12/2019 14:42:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 962ΙΩΡΚ-Φ3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί υλοποίησης κάλυψης της μίας (1) εγκεκριμένης θέσης ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 32108/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί υλοποίησης κάλυψης της μίας (1) εγκεκριμένης θέσης ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 32108/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημ/νια: 04/12/2019 14:21:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΟΩΡΚ-3ΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 04/12/2019 14:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΞ3ΩΡΚ-Ν5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2019”

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: “Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2019”
Ημ/νια: 04/12/2019 13:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ9ΒΩΡΚ-09Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Διαγωνισμού [Ελέγχου των Δικαιολογητικών] με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: “Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Διαγωνισμού [Ελέγχου των Δικαιολογητικών] με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 04/12/2019 13:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜΘΩΡΚ-0ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 04/12/2019 13:23:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΜΨΩΡΚ-72Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού», Κ.Α.: 10-6661.01-Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού», Κ.Α.: 10-6661.01-Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
Ημ/νια: 04/12/2019 13:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΔΘΩΡΚ-Ω7Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com