Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 11 λεπτά

«Πρόσκληση 06ης διά περιφοράς Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 06ης διά περιφοράς Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 07/03/2024 11:03:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΙΙΩΡΚ-ΞΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1839/19-02-2024 απόφασης Δημάρχου ( AΔΑ:9ΚΙΡΩΡΚ-ΩΓΖ & ΑΔΑΜ:24AWRD014285424), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών (ψυχρή άσφαλτος) για την κάλυψη των αναγκών...

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1839/19-02-2024 απόφασης Δημάρχου ( AΔΑ:9ΚΙΡΩΡΚ-ΩΓΖ & ΑΔΑΜ:24AWRD014285424), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών (ψυχρή άσφαλτος) για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel », με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16), κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1922/21-02-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 07/03/2024 10:40:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΕΒΩΡΚ-ΧΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που αφορά την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σχολικές μονάδες

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποδοχής και κατανομής χρηματοδότησης που αφορά την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σχολικές μονάδες
Ημ/νια: 07/03/2024 09:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΙ5ΩΡΚ-ΑΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Ανάθεση υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστηρίου Ζαγοράς, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών», με τη διαδικασία της απευθείας...

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Ανάθεση υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστηρίου Ζαγοράς, εγγεγραμμένη στον Κ.Α.: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 07/03/2024 09:24:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε48ΩΡΚ-ΟΦΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την συμμετοχή υπαλλήλου σε on live σεμινάριο.

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την συμμετοχή υπαλλήλου σε on live σεμινάριο.
Ημ/νια: 06/03/2024 13:42:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΧΩΡΚ-3ΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση των υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστίου Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την ανάθεση των υπηρεσιών ελεγκτών δόμησης κλειστού γυμναστίου Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 06/03/2024 13:38:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9ΘΙΩΡΚ-ΥΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: "ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 06/03/2024 13:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ72ΩΡΚ-ΦΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την εκτέλεση των υπηρεσιών με τίτλο: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ"
Ημ/νια: 06/03/2024 13:25:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΤΤΩΡΚ-ΞΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την παροχή υπηρεσιών μετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων
Ημ/νια: 06/03/2024 13:20:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Μ9ΩΡΚ-ΠΑΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 06/03/2024 12:39:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 632ΘΩΡΚ-665
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 06/03/2024 12:27:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9263ΩΡΚ-ΦΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΔΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΔΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024
Ημ/νια: 06/03/2024 12:03:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒ1ΔΩΡΚ-7Χ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ", κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ", κατόπιν εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 06/03/2024 11:47:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΜ2ΩΡΚ-Φ3Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΣΗ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Πέμ, 07/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΣΗ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 06/03/2024 10:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠ6ΔΩΡΚ-ΟΦΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την έγκριση εξειδικευμένων πιστώσεων για την φιλοξενία του Συλλόγου «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης».

Τετ, 06/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση εξειδικευμένων πιστώσεων για την φιλοξενία του Συλλόγου «Λειτουργοί Υγείας της Αγάπης».
Ημ/νια: 05/03/2024 14:30:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ93ΚΩΡΚ-ΧΒ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΛΟΓΓΟΥ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"

Τετ, 06/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΥΛΟΓΓΟΥ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ"
Ημ/νια: 05/03/2024 14:05:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΙΣΩΡΚ-Ω0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Τετ, 06/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 05/03/2024 13:53:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΑΕΩΡΚ-ΡΗ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1964/21-02-2024 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της...

Τετ, 06/03/2024 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1964/21-02-2024 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 2073/22-02-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 05/03/2024 13:00:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ41ΩΡΚ-Γ4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η-Υ

Τετ, 06/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η-Υ
Ημ/νια: 05/03/2024 12:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΚΠΩΡΚ-976
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την Συμμετοχή του Δήμου Ζαγορας Μουρεσίου με αυτόνομο περίπτερο σε Έκθεση τουρισμού «HOLIDΑY AND SPA 2024» (Βουλγαρίας – Σόφια)».

Τετ, 06/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την έγκριση παρεχόμενων υπηρεσιών για την Συμμετοχή του Δήμου Ζαγορας Μουρεσίου με αυτόνομο περίπτερο σε Έκθεση τουρισμού «HOLIDΑY AND SPA 2024» (Βουλγαρίας – Σόφια)».
Ημ/νια: 05/03/2024 12:57:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ68ΥΩΡΚ-Η4Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com