Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 3 ώρες 31 λεπτά

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 24/06/2020 14:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΛ5ΡΩΡΚ-ΔΝΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 24/06/2020 14:21:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ18ΣΩΡΚ-ΟΗΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 13ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 24/06/2020 14:19:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 974ΠΩΡΚ-5ΚΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Ημ/νια: 24/06/2020 14:17:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΓΛΩΡΚ-ΘΕΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης Οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 24/06/2020 14:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΕΟΩΡΚ-Β1Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)
Ημ/νια: 24/06/2020 14:01:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΥΟΩΩΡΚ-83Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη διασύνδεσης δικτύων ύδρευσης οικισμών Ξουριχτίου, Τσαγκαράδας, Μουρεσίου και Κισσού του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου"
Ημ/νια: 24/06/2020 11:51:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Ω1ΩΡΚ-8ΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 25/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΕΥΡΕΥΝΗΣΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΧΟΡΕΥΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 24/06/2020 11:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΔΥΩΡΚ-ΘΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.
Ημ/νια: 23/06/2020 15:57:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ8ΤΩΡΚ-Ρ0Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.
Ημ/νια: 23/06/2020 15:55:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΚΥΩΡΚ-Δ51
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019.
Ημ/νια: 23/06/2020 15:52:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΟΑΩΡΚ-Ρ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 23/06/2020 13:54:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99Γ1ΩΡΚ-Ω5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΧ ΜΕ ΧΕΠ Β' 221/2020)

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΧ ΜΕ ΧΕΠ Β' 221/2020)
Ημ/νια: 23/06/2020 13:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΓΜΩΡΚ-4ΤΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, [Αριθμ. Διακήρυξης 5636/12-06-2020] για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων»

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης πρακτικού του διαγωνισμού παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας, [Αριθμ. Διακήρυξης 5636/12-06-2020] για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων και θαλασσίων μέσων»
Ημ/νια: 23/06/2020 13:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓ3ΦΩΡΚ-ΓΗ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 23/06/2020 13:36:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ8ΘΩΡΚ-223
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 23/06/2020 13:14:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΒΤΩΡΚ-ΥΩ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 23/06/2020 12:27:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΕΨΩΡΚ-9Υ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Τετ, 24/06/2020 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 23/06/2020 12:08:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΜΣΩΡΚ-ΧΘΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Τρί, 23/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 22/06/2020 13:25:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΖΘΩΡΚ-1Ε3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Τρί, 23/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 22/06/2020 12:16:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΩΞΩΡΚ-ΚΔΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com