Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 2 λεπτά

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ)
Ημ/νια: 20/11/2019 10:48:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΣΟΩΡΚ-Φ30
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ημ/νια: 20/11/2019 10:45:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω9ΜΒΩΡΚ-Υ7Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί επαναπροσδιορισμού της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: «Περί επαναπροσδιορισμού της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 20/11/2019 10:25:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΨ5ΩΡΚ-9Θ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Πέμ, 21/11/2019 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 29ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 20/11/2019 08:23:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Π1ΛΩΡΚ-9ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/11/2019 13:36:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω7ΡΖΩΡΚ-ΖΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/11/2019 13:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΨΧΩΡΚ-ΓΨ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 19/11/2019 12:33:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ557ΩΡΚ-498
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες Ηλεκτρολογικές Εργασίες"του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Διάφορες Ηλεκτρολογικές Εργασίες"του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/11/2019 10:58:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΚΞΩΡΚ-ΖΥΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΧΝΩΡΚ-81Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/208,Ζ/209

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/208,Ζ/209
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΙΟΠΩΡΚ-ΦΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω12ΥΩΡΚ-ΖΡΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/209,Ζ/223,Ζ/224
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΜ1ΩΡΚ-ΑΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/205,Ζ/206

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/208,Ζ/209,Ζ/205,Ζ/206
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Κ9ΩΡΚ-ΛΙ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209

Τετ, 20/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/205,Ζ/206,Ζ/207,Ζ/208,Ζ/209
Ημ/νια: 19/11/2019 09:09:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΞΡΩΡΚ-ΣΦ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τρί, 19/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 18/11/2019 14:52:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΦΑΩΡΚ-ΔΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Τρί, 19/11/2019 - 02:30
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 18/11/2019 14:38:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ81ΞΩΡΚ-ΛΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας του Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου κ. Δημητρίου Καλεσόπουλου, κατάταξή του στα Μ.Κ. του Ν.4354/2015 και καθορισμός μηνιαίων αποδοχών».

Τρί, 19/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας του Επιστημονικού Συνεργάτη του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου κ. Δημητρίου Καλεσόπουλου, κατάταξή του στα Μ.Κ. του Ν.4354/2015 και καθορισμός μηνιαίων αποδοχών».
Ημ/νια: 18/11/2019 14:01:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 613ΩΩΡΚ-ΔΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/210,Ζ/211,Ζ/212,Ζ/213,Ζ/214,Ζ/215,Ζ/216,Ζ/222

Τρί, 19/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/210,Ζ/211,Ζ/212,Ζ/213,Ζ/214,Ζ/215,Ζ/216,Ζ/222
Ημ/νια: 18/11/2019 12:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ8ΗΟΩΡΚ-ΔΟΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/216,Ζ/217

Τρί, 19/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/216,Ζ/217
Ημ/νια: 18/11/2019 12:53:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΠ7ΨΩΡΚ-ΘΑ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/216,Ζ/217,Ζ/210,Ζ/213

Τρί, 19/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/216,Ζ/217,Ζ/210,Ζ/213
Ημ/νια: 18/11/2019 12:53:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΑΜΩΡΚ-ΧΒΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com