Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 22 λεπτά

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/292,Β/303,Β/305

Παρ, 19/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/292,Β/303,Β/305
Ημ/νια: 18/06/2020 11:49:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΑΩΡΚ-31Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΧΕΠ: Β/310

Παρ, 19/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 3% ΧΕΠ: Β/310
Ημ/νια: 18/06/2020 11:49:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ06ΡΩΡΚ-ΡΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/75

Παρ, 19/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/75
Ημ/νια: 18/06/2020 11:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΕΔΩΡΚ-2ΛΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/27,Β/28,Β/35,Β/37,Β/39,Β/40,Β/36,Β/54,Β/55,Β/22,Β/31,Β/32,Β/33,Β/49,Β/63,Β/42,Β/44,Β/48,Β/50,Β/67,Β/68,Β/71,Β/72,Β/73,Β/92,Β/61,Β/62,Β/79,Β/80,Β/81,Β/82,Β/1,Β/34...

Παρ, 19/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 8% ΧΕΠ: Β/27,Β/28,Β/35,Β/37,Β/39,Β/40,Β/36,Β/54,Β/55,Β/22,Β/31,Β/32,Β/33,Β/49,Β/63,Β/42,Β/44,Β/48,Β/50,Β/67,Β/68,Β/71,Β/72,Β/73,Β/92,Β/61,Β/62,Β/79,Β/80,Β/81,Β/82,Β/1,Β/34,Β/13,Β/29,Β/56,Β/30,Β/41,Β/43,Β/52,Β/51,Β/64
Ημ/νια: 18/06/2020 11:49:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ65ΩΡΚ-Θ4Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Χρηματοδότηση του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες ( αριθμ. πρωτ. 24358/16-04-2020 ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 17/06/2020 12:17:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ1ΡΩΡΚ-1Σ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο"Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο"Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες"
Ημ/νια: 17/06/2020 12:05:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΙΒΩΡΚ-5ΛΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΖ5ΩΡΚ-ΔΦ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/118

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α,ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/118
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65Ξ9ΩΡΚ-38Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΛΟΓ.ΧΡΗΜΑ ΕΡΓ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΣΦ.,ΕΦΚΑ-ΕΙΣΦ.ΠΑΡΟΧ.ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΚΝΩΡΚ-ΖΡΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/108,Ζ/118

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/108,Ζ/118
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΕ0ΩΡΚ-8ΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/108,Ζ/118,Ζ/106,Ζ/107

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΚΥΡ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΥΠΑΛΛ. ΑΣΦ.,ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/108,Ζ/118,Ζ/106,Ζ/107
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΥ8ΩΡΚ-Υ0Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ,ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 654ΤΩΡΚ-ΟΒ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν3ΚΩΡΚ-Ψ58
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118

Πέμ, 18/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Ζ/106,Ζ/107,Ζ/108,Ζ/109,Ζ/118
Ημ/νια: 17/06/2020 09:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΖ7ΩΡΚ-Ζ4Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Άμεση λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου».

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Έκδοση ψηφίσματος με θέμα: «Άμεση λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζόμενων δωματίων δωδεκάμηνης λειτουργίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου».
Ημ/νια: 16/06/2020 14:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 664ΛΩΡΚ-8ΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2020

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 16/06/2020 14:01:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΩΚΩΡΚ-ΥΛΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υπηρεσίες συντήρησης της ιστοσελίδας του Δήμου

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Υπηρεσίες συντήρησης της ιστοσελίδας του Δήμου
Ημ/νια: 16/06/2020 13:49:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΟΥΩΡΚ-04Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης επί της από 15.05.2020 επιστολής του πρ. Υπουργού - Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Σούρλα Γεώργιου.

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης επί της από 15.05.2020 επιστολής του πρ. Υπουργού - Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Σούρλα Γεώργιου.
Ημ/νια: 16/06/2020 13:42:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΛΘΩΡΚ-ΩΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)
Ημ/νια: 16/06/2020 13:36:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΧΑΩΡΚ-Μ7Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)

Τετ, 17/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αποδέσμευση. Μ.Π.Ε έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου (Τσαγκαράδα, Κισσός, Παραλιακό μέτωπο Αη Ιωάννη)
Ημ/νια: 16/06/2020 13:34:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ3ΔΩΡΚ-91Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com