Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 36 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (DANIEL)

Σάβ, 23/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (DANIEL)
Ημ/νια: 22/03/2024 11:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΒΔΩΡΚ-ΝΑΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Σάβ, 23/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Ημ/νια: 22/03/2024 10:40:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ4ΗΩΡΚ-ΕΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ

Σάβ, 23/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΗΛΙΟΥ
Ημ/νια: 22/03/2024 10:06:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ16ΩΡΚ-ΝΗΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την παροχή υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης
Ημ/νια: 20/03/2024 14:33:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΦΠΩΡΚ-3ΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 20/03/2024 13:23:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΚ5ΩΡΚ-3ΒΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 111/2023

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 111/2023
Ημ/νια: 20/03/2024 13:14:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ6ΒΩΡΚ-ΩΕΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εξουσιοδότηση νέου δημάρχου για την υπογραφή 2ης πρόσθετης πράξης του έργου «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου”, ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης».

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Εξουσιοδότηση νέου δημάρχου για την υπογραφή 2ης πρόσθετης πράξης του έργου «Έργα ύδρευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου”, ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης».
Ημ/νια: 20/03/2024 12:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΠΩΩΡΚ-ΑΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 44459
Ημ/νια: 20/03/2024 12:21:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΝΩΡΚ-1ΣΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί τροποποίησης της απόφασης 147.2023 Ο.Ε. σχετικά με την υποβολή πρότασης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 77318/18.09.2023 Τροποποίησης Πρόσκλησης (Έκδοση: 5/0) με Κωδικό Π86-22 ΦΚ_2 και Α/Α ΟΠΣ 7283 του Υπουργείου...

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί τροποποίησης της απόφασης 147.2023 Ο.Ε. σχετικά με την υποβολή πρότασης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 77318/18.09.2023 Τροποποίησης Πρόσκλησης (Έκδοση: 5/0) με Κωδικό Π86-22 ΦΚ_2 και Α/Α ΟΠΣ 7283 του Υπουργείου Εσωτερικών, για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία DANIEL στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου».
Ημ/νια: 20/03/2024 11:51:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ2ΦΩΡΚ-ΡΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: Εισήγηση για 4η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 20/03/2024 11:30:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΠΝΩΡΚ-4ΣΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Εισήγηση για 3η Αναμόρφωση εσόδων- εξόδων προϋπ/σμού, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, οικ. έτους 2024 και υποβολή αυτής στο Δημ. Συμβούλιο για λήψη απόφασης»
Ημ/νια: 20/03/2024 11:14:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7Φ3ΩΡΚ-1ΘΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ 98298
Ημ/νια: 20/03/2024 10:59:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝ8ΦΩΡΚ-ΝΘ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί : α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024 και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» ...

Πέμ, 21/03/2024 - 03:15
Θέμα: Περί : α. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024 και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» (CPV75252000-7 Υπηρεσίες διάσωσης), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201.996,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής (χαμηλότερη τιμή). β. Έγκριση όρων διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης, γ. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 2518/06.03.2024 μελέτης, δ. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού, ε. Ορισμός Χειριστή ΕΣΗΔΗΣ
Ημ/νια: 20/03/2024 10:06:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 978ΛΩΡΚ-ΩΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 162/2024 με Θέμα: «Ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου κ. Κουρελά Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE), με βαθμό Δ΄».

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 162/2024 με Θέμα: «Ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου κ. Κουρελά Μαρία του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής/ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE), με βαθμό Δ΄».
Ημ/νια: 19/03/2024 15:01:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΔΒΩΡΚ-ΝΜ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 161/2024 με Θέμα: «Ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου κ. Σταθοπούλου Παρασκευή του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, με βαθμό Γ΄».

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 161/2024 με Θέμα: «Ανάθεση επιπλέον αρμοδιοτήτων στη μόνιμη υπάλληλο του Δήμου κ. Σταθοπούλου Παρασκευή του Ευαγγέλου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, με βαθμό Γ΄».
Ημ/νια: 19/03/2024 14:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨ7ΗΩΡΚ-ΝΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 160/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολουμένων με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 160/2024 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολουμένων με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 19/03/2024 13:46:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕΓ5ΩΡΚ-ΖΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 19/03/2024 13:24:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΕΑΩΡΚ-ΞΡΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της προμήθειας εκτυπώσεων μελετών

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την ανάθεση της προμήθειας εκτυπώσεων μελετών
Ημ/νια: 19/03/2024 12:50:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΜ9ΩΡΚ-ΚΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ 'ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ 'ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 19/03/2024 11:51:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 92Ν9ΩΡΚ-ΘΑΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία...

Τετ, 20/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 19/03/2024 11:42:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΟΧΩΡΚ-ΙΣΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com