Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ημέρες 17 ώρες

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Μαΐου 2021

Σάβ, 05/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. μηνός Μαΐου 2021
Ημ/νια: 04/06/2021 14:10:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΓΠΩΡΚ-ΚΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Μαΐου 2021

Σάβ, 05/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΩΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ μηνός Μαΐου 2021
Ημ/νια: 04/06/2021 14:10:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 92Ε4ΩΡΚ-4Κ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/06/2021 14:28:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΤ9ΩΡΚ-ΓΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 03/06/2021 14:28:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΖΑΩΡΚ-ΣΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 14ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 03/06/2021 14:15:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΞΙΩΡΚ-1ΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ημ/νια: 03/06/2021 14:01:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6949ΩΡΚ-67Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3033 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 03/06/2021 13:33:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΕΧΩΡΚ-ΒΕΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΜΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
Ημ/νια: 03/06/2021 11:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 99Π9ΩΡΚ-ΑΕ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιποί φόροι και τέλη

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: Λοιποί φόροι και τέλη
Ημ/νια: 03/06/2021 11:02:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΧ8ΩΡΚ-Λ78
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Λοιποί φόροι και τέλη

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: Αποδέσμευση. Λοιποί φόροι και τέλη
Ημ/νια: 03/06/2021 11:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΣ0ΩΡΚ-ΩΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANTIVIRUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANTIVIRUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 03/06/2021 10:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΟΝΩΡΚ-ΚΦΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

α) Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω...

Παρ, 04/06/2021 - 03:15
Θέμα: α) Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, Ν.4412/2016), μετά από άγονη διαδικασία, με τους ίδιους όρους, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, β) Έγκριση όρων διαπραγμάτευσης γ) Έγκριση Μελέτης με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», δ) Ορισμός Επιτροπής διακήρυξης διαπραγμάτευσης
Ημ/νια: 03/06/2021 10:56:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ8ΣΩΡΚ-9ΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών για την παραγωγή – διαχείριση – διανομή λογαριασμών ύδρευσης
Ημ/νια: 02/06/2021 13:40:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΔΩΩΡΚ-ΚΧΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημ/νια: 02/06/2021 13:11:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΞΟΩΡΚ-5ΥΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΦΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Ημ/νια: 02/06/2021 13:08:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Μ7ΣΩΡΚ-85Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΙΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ.
Ημ/νια: 02/06/2021 13:06:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ23ΠΩΡΚ-ΖΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΙΤΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
Ημ/νια: 02/06/2021 13:02:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 654ΠΩΡΚ-ΥΤΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.
Ημ/νια: 02/06/2021 12:52:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω58ΘΩΡΚ-ΔΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Ημ/νια: 02/06/2021 12:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΝΜΩΡΚ-ΡΦΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ.

Πέμ, 03/06/2021 - 03:15
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΩΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΗ.
Ημ/νια: 02/06/2021 12:47:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ρ76ΩΡΚ-7ΛΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com