Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 8 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 148

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 148
Ημ/νια: 20/02/2024 14:52:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΚ9ΩΡΚ-29Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 147

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 147
Ημ/νια: 20/02/2024 14:51:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι7ΗΩΡΚ-ΓΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 146

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 146
Ημ/νια: 20/02/2024 14:51:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΟΗΩΡΚ-ΤΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 145
Ημ/νια: 20/02/2024 14:49:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΤΖΩΡΚ-38Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΟΘΜ 144

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΟΘΜ 144
Ημ/νια: 20/02/2024 14:48:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΤΩΩΡΚ-ΘΞ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 143

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 143
Ημ/νια: 20/02/2024 14:47:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΓ2ΦΩΡΚ-ΙΙΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 142

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 142
Ημ/νια: 20/02/2024 14:46:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ1Σ7ΩΡΚ-ΓΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11745/28.11.2023 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας...

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11745/28.11.2023 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12742/22.12.2023 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 19/02/2024 13:58:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΙ7ΩΡΚ-ΗΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 19/02/2024 13:57:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΙΡΩΡΚ-ΩΓΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11832/30.11.2023 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω...

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11832/30.11.2023 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12740/22.12.2023 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 19/02/2024 13:14:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΔΘΩΡΚ-ΧΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 19/02/2024 12:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΩΣΩΡΚ-ΝΤ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την προμήθεια τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/02/2024 12:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΚ-ΟΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Μουρεσίου

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την προμήθεια τροφίμων βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.Ε. Μουρεσίου
Ημ/νια: 19/02/2024 12:45:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΠ8ΩΡΚ-Λ0Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

προμήθεια τροφίμων Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ. Ε. Ζαγοράς

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: προμήθεια τροφίμων Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ. Ε. Ζαγοράς
Ημ/νια: 19/02/2024 12:21:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 960ΦΩΡΚ-1ΗΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία...

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 19/02/2024 12:14:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1ΓΣΩΡΚ-ΕΘ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 428/16-01-2024 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο αγροτικό δίκτυο από την θεομηνία...

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 428/16-01-2024 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο αγροτικό δίκτυο από την θεομηνία daniel στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου - Τ.Κ.Πουρίου», με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16), κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 712/19-01-2024 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 19/02/2024 11:56:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 698ΨΩΡΚ-ΗΑΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόμηθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρησης της πλημμ'υρας Daniel

Τρί, 20/02/2024 - 03:15
Θέμα: Πρόμηθεια αδρανών υλικών για την κάλυψη των αναγκών διαχείρησης της πλημμ'υρας Daniel
Ημ/νια: 19/02/2024 11:43:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η3ΘΩΡΚ-ΖΗ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 04ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Σάβ, 17/02/2024 - 03:15
Θέμα: «Πρόσκληση 04ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 16/02/2024 13:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΝΔΩΡΚ-ΘΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11624/23.11.2023 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω...

Σάβ, 17/02/2024 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ΄αριθμ. πρωτ. 11624/23.11.2023 απόφασης Δημάρχου ( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), με την οποία ανατέθηκε η προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης( άρθρο 32. Παρ. 2(γ) Ν. 4412/16), κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 12739/22.12.2023 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 16/02/2024 13:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ00ΩΡΚ-ΗΤΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492

Σάβ, 17/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 16/02/2024 12:16:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΤΟΛΩΡΚ-Σ41
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com