Συλλέκτης ροής

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 7111 ΠΟΣΟΥ 227,05

Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 7111 ΠΟΣΟΥ 227,05
Ημ/νια: 30/09/2022 10:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ω3ΚΟΕΠΖ-ΤΜΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βοηθητικών επίπλων, συνολικού ποσού 227,05 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βοηθητικών επίπλων, συνολικού ποσού 227,05 €
Ημ/νια: 30/09/2022 10:20:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω804ΟΕΠΖ-Ι1Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΗ "ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ'" & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα: ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΥΛΙΚΏΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΔΚ ΖΑΓΟΡΑΣ, Δ. ΖΑΓΟΡΑΣ ΘΕΣΗ "ΚΟΤΡΩΝΙ-ΑΘΩΝΑΣ'" & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 30/09/2022 15:34:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Α2ΟΩΡΚ-8ΕΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9217/27-09-2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’», όπως αυτή...

Θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9217/27-09-2022 μελέτης προμήθειας με τίτλο: ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’», όπως αυτή κατατέθηκε και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης αυτής.
Ημ/νια: 30/09/2022 09:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΑΞΩΡΚ-ΜΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση: 27η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα: Πρόσκληση: 27η ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 29/09/2022 20:48:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΛΕΩΡΚ-31Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 1261 ΠΟΣΟΥ 52,12 ΕΥΡΩ

Θέμα: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 1261 ΠΟΣΟΥ 52,12 ΕΥΡΩ
Ημ/νια: 28/09/2022 10:31:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΛΨΟΕΠΖ-Ν3Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Toner SAMSUNG-HP CLT-K804S, ELS Black, συνολικού ποσού 52,12 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Toner SAMSUNG-HP CLT-K804S, ELS Black, συνολικού ποσού 52,12 €
Ημ/νια: 28/09/2022 10:28:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΩΗΟΕΠΖ-ΥΟΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9130/23-09-2022 αιτήσεως του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς « ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» με θέμα: «Αίτημα για τακτική επιχορήγηση έτους 2022-Ενημέρωση Δ.Σ. για τις δραστηριότητες του Συλλόγου».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9130/23-09-2022 αιτήσεως του Αθλητικού Ομίλου Ζαγοράς « ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» με θέμα: «Αίτημα για τακτική επιχορήγηση έτους 2022-Ενημέρωση Δ.Σ. για τις δραστηριότητες του Συλλόγου».
Ημ/νια: 28/09/2022 15:06:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Ξ8ΩΡΚ-5Β5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΑΔ ‘ Φιλ. Χας Ευθ. Χριστοπούλου εκ Κισσού’ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, κατόπιν της 194/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ( ΑΔΑ: 6ΦΟΑΩΡΚ-622).

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού του ΚΑΔ ‘ Φιλ. Χας Ευθ. Χριστοπούλου εκ Κισσού’ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, κατόπιν της 194/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ( ΑΔΑ: 6ΦΟΑΩΡΚ-622).
Ημ/νια: 28/09/2022 14:41:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΔΒΩΡΚ-ΟΞ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9177/26-09-2022 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξορυχτίου με την οποία ζητείται χρηματοδότηση για την Γιορτή Κάστανου Ξορυχτίου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 9177/26-09-2022 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξορυχτίου με την οποία ζητείται χρηματοδότηση για την Γιορτή Κάστανου Ξορυχτίου.
Ημ/νια: 28/09/2022 14:26:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Κ5ΨΩΡΚ-ΦΙΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022 ΒΘΜΙΑ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022 ΒΘΜΙΑ
Ημ/νια: 28/09/2022 14:06:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 98ΙΟΩΡΚ-ΠΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022 Α/ΘΜΙΑΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Ν4 2022 Α/ΘΜΙΑΣ
Ημ/νια: 28/09/2022 14:04:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ810ΩΡΚ-6ΦΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:8911/15-09-2022 αιτήσεως του Συλλόγου Απανταχού Μακρυραχιωτών « Γεώργιος Κανισκέρης» με την οποία ζητά οικονομική βοήθεια για την διεξαγωγή της 4ης Γιορτής Μανιταριού και Βοτάνων.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. πρωτ.:8911/15-09-2022 αιτήσεως του Συλλόγου Απανταχού Μακρυραχιωτών « Γεώργιος Κανισκέρης» με την οποία ζητά οικονομική βοήθεια για την διεξαγωγή της 4ης Γιορτής Μανιταριού και Βοτάνων.
Ημ/νια: 28/09/2022 13:12:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΤΨΩΡΚ-ΧΥ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης λήξης Χρηματικών καταλόγων, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8576/06-09-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης λήξης Χρηματικών καταλόγων, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 8576/06-09-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου Τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 28/09/2022 12:23:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΞΡΩΡΚ-ΞΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

Θέμα: Αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
Ημ/νια: 28/09/2022 11:37:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΖ2ΩΡΚ-ΡΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.

Θέμα: Αναμόρφωση (7η) προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022.
Ημ/νια: 28/09/2022 11:00:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΔΖΩΡΚ-ΩΛ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 5ης ΚΑΙ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 5ης ΚΑΙ 6ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ"ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ"
Ημ/νια: 28/09/2022 10:30:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΓ7ΩΡΚ-Γ0Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9246 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 27/09/2022 12:37:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 93ΝΣΩΡΚ-ΛΜΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 27/09/2022 11:59:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΩ3ΩΡΚ-ΘΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Υποβολή πρότασης με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" και αποδοχή όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ...

Θέμα: «Υποβολή πρότασης με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ" και αποδοχή όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955 – 02.08.2022 Πρόσκλησης ΤΑ-01 (Ταμείο Ανάκαμψης – Αναγνωριστικό 16850) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
Ημ/νια: 27/09/2022 10:18:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΔΣΩΡΚ-ΡΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com