Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 11 λεπτά

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24263 50200 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 30-6-2021 & 2426023560 - 2426022129 - 2426049258 ΑΠΟ 8-5-2021 ΕΩΣ 7-7-2021

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 24263 50200 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1-6-2021 ΕΩΣ 30-6-2021 & 2426023560 - 2426022129 - 2426049258 ΑΠΟ 8-5-2021 ΕΩΣ 7-7-2021
Ημ/νια: 27/07/2021 12:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΤΧΩΡΚ-ΗΗ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ημ/νια: 27/07/2021 12:19:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΥΟΩΡΚ-5Κ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ημ/νια: 27/07/2021 11:52:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΧΠΖΩΡΚ-32Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού" Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού" Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/07/2021 11:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 963ΒΩΡΚ-ΩΑΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 27/07/2021 11:35:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΚΖΩΡΚ-ΠΨΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2 ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ημ/νια: 27/07/2021 10:46:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ρ8ΑΩΡΚ-30Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ημ/νια: 27/07/2021 10:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΟΡΩΡΚ-ΟΒ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ - ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ

πριν από 20 ώρες 11 λεπτά
Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ - ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΦΚΑ
Ημ/νια: 27/07/2021 09:31:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61ΠΤΩΡΚ-ΙΜΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ "ΒΛΑΧΟΧΩΡΑΦΑ - ΟΒΡΙΟΣ" Τ.Κ ΠΟΥΡΙΟΥ & "ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ - ΔΕΛΕΝΙΚ" Τ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΘΕΣΕΙΣ "ΒΛΑΧΟΧΩΡΑΦΑ - ΟΒΡΙΟΣ" Τ.Κ ΠΟΥΡΙΟΥ & "ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΑΣΟΒΑ - ΔΕΛΕΝΙΚ" Τ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ)
Ημ/νια: 26/07/2021 13:38:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω065ΩΡΚ-Λ3Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Δ.Ε. ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 13:10:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΛΞΩΡΚ-ΩΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 83/2021 (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β/ ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 83/2021 (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
Ημ/νια: 26/07/2021 12:36:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΚΦΩΡΚ-5ΧΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 83/2021 (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 83/2021 (Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
Ημ/νια: 26/07/2021 12:29:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Κ6ΖΩΡΚ-ΗΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΙ ΚΗΗ 3144 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΙ ΚΗΗ 3144 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημ/νια: 26/07/2021 11:48:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ4ΜΩΡΚ-09Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 26/07/2021 11:01:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΒΗΩΡΚ-ΠΟΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 26/07/2021 10:22:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64ΧΟΩΡΚ-Β40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 311/2021 με Θέμα: «Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης Α΄ εξαμήνου έτους 2021 υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου».

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 311/2021 με Θέμα: «Βεβαίωση ωρών υπερωριακής απασχόλησης Α΄ εξαμήνου έτους 2021 υπαλλήλων του Δήμου και μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου».
Ημ/νια: 26/07/2021 09:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΩΥΩΡΚ-ΣΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 26/07/2021 09:42:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΟ4ΩΡΚ-Β1Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

Τρί, 27/07/2021 - 03:15
Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 26/07/2021 09:20:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΑΡΩΡΚ-ΣΑΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.500,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κυρ, 25/07/2021 - 03:15
Θέμα: ΘΕΜΑ : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.500,00€ που αφορά την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ημ/νια: 24/07/2021 21:20:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε6Β7ΩΡΚ-ΙΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής υπέρ των κατοίκων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.

Σάβ, 24/07/2021 - 03:15
Θέμα: Ανανέωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών τηλεϊατρικής υπέρ των κατοίκων του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου.
Ημ/νια: 23/07/2021 14:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69ΟΤΩΡΚ-Π5Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com