Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 35 λεπτά

«Πρόσκληση 33ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 33ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 13/12/2019 13:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9640ΩΡΚ-ΧΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 13/12/2019 13:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΗ5ΩΡΚ-59Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 13/12/2019 10:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ10ΩΡΚ-ΜΑ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 13/12/2019 09:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΜ4ΩΡΚ-Η1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 13/12/2019 07:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΧ2ΩΡΚ-ΑΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αλατίου

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια αλατίου
Ημ/νια: 13/12/2019 07:30:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 615ΒΩΡΚ-ΕΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Σάβ, 14/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/12/2019 07:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Ψ5ΩΡΚ-ΑΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 13/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση παραδοσιακού καλντεριμιού».

Παρ, 13/12/2019 - 02:30
Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 13/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση παραδοσιακού καλντεριμιού».
Ημ/νια: 12/12/2019 11:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Κ5ΩΡΚ-ΦΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παρ, 13/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 12/12/2019 10:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ11ΩΡΚ-ΦΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Παρ, 13/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/12/2019 09:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ10ΩΡΚ-ΝΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Παρ, 13/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 12/12/2019 09:29:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ79ΩΡΚ-Φ2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών καθαρισμού – απολύμανσης του Ξενοδοχείου ‘ΚΙΣΣΟΣ’ ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά»

Παρ, 13/12/2019 - 02:30
Θέμα: «Περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών καθαρισμού – απολύμανσης του Ξενοδοχείου ‘ΚΙΣΣΟΣ’ ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά»
Ημ/νια: 12/12/2019 08:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΖΔΩΡΚ-Π55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απολογισμός δράσεων 2019 και προγραμματισμός δράσεων 2020 της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου.

Παρ, 13/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απολογισμός δράσεων 2019 και προγραμματισμός δράσεων 2020 της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου.
Ημ/νια: 12/12/2019 08:51:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΥΒΩΡΚ-5ΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια πινακιδών σήμανσης

Παρ, 13/12/2019 - 02:30
Θέμα: Προμήθεια πινακιδών σήμανσης
Ημ/νια: 12/12/2019 08:01:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Η3ΩΡΚ-ΡΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΟ 9384
Ημ/νια: 11/12/2019 14:16:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΨΒΩΡΚ-7ΧΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΒΟΛΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΒΟΛΗ 18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ημ/νια: 11/12/2019 13:44:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΡΥΩΡΚ-Δ0Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 3033
Ημ/νια: 11/12/2019 13:42:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΕ7ΩΡΚ-0Γ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/12/2019 12:19:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΖΦΖΩΡΚ-ΞΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εκ νέου λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του ΑΣΕΠ βάση της 167/2019 προγενέστερης σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω νέας...

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Εκ νέου λήψη απόφασης για την τμηματική υλοποίηση κάλυψης των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Εσωτερικών θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του ΑΣΕΠ βάση της 167/2019 προγενέστερης σχετικής απόφασης του Δ.Σ., λόγω νέας πλέον σύνθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 11/12/2019 12:18:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7848ΩΡΚ-ΒΝΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

Πέμ, 12/12/2019 - 02:30
Θέμα: Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 11/12/2019 12:14:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΟ9ΩΡΚ-0Ρ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com