Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 21 λεπτά

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Τρί, 12/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 11/03/2024 12:35:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΖΦΩΡΚ-ΥΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»

Τρί, 12/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»
Ημ/νια: 11/03/2024 11:56:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΞΥΝΩΡΚ-ΧΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»

Τρί, 12/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών»
Ημ/νια: 11/03/2024 11:54:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚ11ΩΡΚ-Κ74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ως ‘αχρεωστήτως καταβληθέντα’».

Τρί, 12/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού ως ‘αχρεωστήτως καταβληθέντα’».
Ημ/νια: 11/03/2024 11:41:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΕ0ΩΡΚ-ΧΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Τρί, 12/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 11/03/2024 10:24:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛ89ΩΡΚ-91Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για έξοδα μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 10 & 11/03/2024

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: για έξοδα μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 10 & 11/03/2024
Ημ/νια: 08/03/2024 15:04:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΔΟ5ΩΡΚ-5ΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 44258/2022 και ΕΑΚ 4756/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Αντωνίου - Ιώαννη Παποουτση

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 44258/2022 και ΕΑΚ 4756/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Αντωνίου - Ιώαννη Παποουτση
Ημ/νια: 08/03/2024 13:56:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΑΣΤΩΡΚ-Θ0Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 24774/2022 και ΕΑΚ 2354/2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Απόστολου Δήμου

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την αντίκρουση της με ΓΑΚ 24774/2022 και ΕΑΚ 2354/2024 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Απόστολου Δήμου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ17ΤΩΡΚ-ΦΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της από 13-02-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ22/14-02-2024 αγωγής του Αποστόλου Σουλδάτου

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την αντίκρουση της από 13-02-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΑΓ22/14-02-2024 αγωγής του Αποστόλου Σουλδάτου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΚΩΩΡΚ-ΤΨΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της από 24-01-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογραφου ΑΓ 9/25-01-2024 αγωγής του Απόστολου Σουλδάτου

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την αντίκρουση της από 24-01-2024 και με αρ. κατάθεσης δικογραφου ΑΓ 9/25-01-2024 αγωγής του Απόστολου Σουλδάτου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:33:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ0ΤΩΡΚ-1Ο5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκουση της από 03-11-2023 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 305/2023 αγωγής του Επαμεινώνδα Ι. Ζαφειρίου

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την αντίκουση της από 03-11-2023 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου ΤΜ 305/2023 αγωγής του Επαμεινώνδα Ι. Ζαφειρίου
Ημ/νια: 08/03/2024 13:33:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΩΘΩΡΚ-Λ5Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την αντίκρουση της από 03-11-2023 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 188/2023 αγωγής της Καλλιόπης Καψαλά

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: για την αντίκρουση της από 03-11-2023 και με αρ. κατάθεσης δικογράφου 188/2023 αγωγής της Καλλιόπης Καψαλά
Ημ/νια: 08/03/2024 13:33:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΕΡΛΩΡΚ-0ΨΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών κ καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες στην θέση Κατσακλά της Τ.Κ.Μουρεσίου", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ...

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών κ καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες στην θέση Κατσακλά της Τ.Κ.Μουρεσίου", με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)
Ημ/νια: 08/03/2024 13:16:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ4ΕΩΡΚ-3ΙΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρου για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 08/03/2024 12:03:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΤΓΩΡΚ-ΘΜΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών κ καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες στην θέση Κατσακλά της Τ.Κ.Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών...

Σάβ, 09/03/2024 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Πρόληψη κ αντιμετώπιση ζημιών κ καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες στην θέση Κατσακλά της Τ.Κ.Μουρεσίου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών», Με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο32 παρ. 2γ. του ν.4412/16
Ημ/νια: 08/03/2024 09:47:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΡΠΩΡΚ-ΤΞΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 133/2024 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση των κ. Βασιλοπούλου Σοφίας, Γεωργούδη Γεωργίου και Μανώλη Άγγελου, απασχολουμένων με την από 15-11-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω λήξης ισχύος της...

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 133/2024 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση των κ. Βασιλοπούλου Σοφίας, Γεωργούδη Γεωργίου και Μανώλη Άγγελου, απασχολουμένων με την από 15-11-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω λήξης ισχύος της Προσωρινής Διαταγής την 01-03-2024».
Ημ/νια: 07/03/2024 15:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 939ΕΩΡΚ-ΞΑΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 132/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών του κ. Αλμπάνη Αντωνίου του Άγγελου, σε συμμόρφωση με την από 19-02-2024 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 132/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών του κ. Αλμπάνη Αντωνίου του Άγγελου, σε συμμόρφωση με την από 19-02-2024 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 07/03/2024 14:57:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΑΧΚΩΡΚ-Ξ4Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 131/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών του κ. Παπουτσή Αντωνίου-Ιωάννη του Αργυρίου, σε συμμόρφωση με την από 25-05-2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παράτασης της ισχύος της έως την έκδοση...

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 131/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών του κ. Παπουτσή Αντωνίου-Ιωάννη του Αργυρίου, σε συμμόρφωση με την από 25-05-2022 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παράτασης της ισχύος της έως την έκδοση απόφασης».
Ημ/νια: 07/03/2024 14:55:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΒΑΩΡΚ-ΕΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 128/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών των κ. Ελένης Γκαγιάννη, Γαρυφαλλιάς Δήμου, Γαρυφαλλιάς Καπανιάρη, Γενοβέφας Κουρελά, Κερασίας Μανώλη, Δημητρίου Τάσιου, Γεραμπίνη Τριανταφυλλιάς, Τσαρούχα Δημητρίου, Αγλαΐνη Ελένης,...

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 128/2024 με Θέμα: «Αποδοχή των υπηρεσιών των κ. Ελένης Γκαγιάννη, Γαρυφαλλιάς Δήμου, Γαρυφαλλιάς Καπανιάρη, Γενοβέφας Κουρελά, Κερασίας Μανώλη, Δημητρίου Τάσιου, Γεραμπίνη Τριανταφυλλιάς, Τσαρούχα Δημητρίου, Αγλαΐνη Ελένης, Τσιρώνη Παναγιώτας, Τσιμούρτου Ευσταθίας, Χατζηνικολάου Μαρίας-Αικατερίνης και Πολυζώη Δημητρίου, σε συμμόρφωση με την από 28-04-2023 Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παράτασης της ισχύος της έως τις 26-06-2024».
Ημ/νια: 07/03/2024 14:53:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΣ6ΩΡΚ-Ε3Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ 'ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Παρ, 08/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤ 'ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 07/03/2024 12:02:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΝΗΠΩΡΚ-ΡΟ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com