Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 20 ώρες 10 λεπτά

Λήψη απόφασης περί υλοποίησης κάλυψης της μίας (1) εγκεκριμένης θέσης ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 32108/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί υλοποίησης κάλυψης της μίας (1) εγκεκριμένης θέσης ΙΔΟΧ με κάλυψη δαπάνης από του Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. πρωτ. 32108/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ημ/νια: 04/12/2019 14:21:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ4ΟΩΡΚ-3ΤΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκρισης πινάκων αμοιβών».
Ημ/νια: 04/12/2019 14:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΞ3ΩΡΚ-Ν5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2019”

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: “Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2019”
Ημ/νια: 04/12/2019 13:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ9ΒΩΡΚ-09Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

“Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Διαγωνισμού [Ελέγχου των Δικαιολογητικών] με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: “Περί έγκρισης 1ου Πρακτικού του Ανοικτού Διαγωνισμού [Ελέγχου των Δικαιολογητικών] με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ»
Ημ/νια: 04/12/2019 13:49:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΜΘΩΡΚ-0ΚΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 04/12/2019 13:23:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΜΨΩΡΚ-72Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού», Κ.Α.: 10-6661.01-Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων

Πέμ, 05/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο « Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού», Κ.Α.: 10-6661.01-Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων
Ημ/νια: 04/12/2019 13:11:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΔΘΩΡΚ-Ω7Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως στις 17-01-2020, νέα ημερομηνία δικάσιμου, κατόπιν αναβολής».

Τετ, 04/12/2019 - 02:30
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Διατήρηση ισχύος της από 26-06-2019 Προσωρινής διαταγής της Προέδρου Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έως στις 17-01-2020, νέα ημερομηνία δικάσιμου, κατόπιν αναβολής».
Ημ/νια: 03/12/2019 15:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞΑΧΩΡΚ-8ΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετ, 04/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Ημ/νια: 03/12/2019 14:22:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ2ΑΩΡΚ-ΡΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"

Τετ, 04/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενές-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)"
Ημ/νια: 03/12/2019 12:50:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΞΡΩΡΚ-1ΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 04/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια αδρανών υλικών για την αποκατάσταση ζημιών-καταστροφών από θεομηνίες στο Δ.Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 03/12/2019 10:51:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΥ3ΩΡΚ-ΞΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019

Τετ, 04/12/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. 2019
Ημ/νια: 03/12/2019 10:46:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 60ΘΡΩΡΚ-2ΞΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τρί, 03/12/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 02/12/2019 09:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΡΙΨΩΡΚ-ΧΒ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
Ημ/νια: 29/11/2019 14:07:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ9ΜΩΡΚ-ΘΚ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 29/11/2019 13:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΞΦΩΡΚ-ΞΞΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ 3Κ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 29/11/2019 13:14:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΗΓΩΡΚ-ΟΡ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 29/11/2019 12:20:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ι6ΜΩΡΚ-ΚΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σάβ, 30/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Ημ/νια: 29/11/2019 09:29:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΕ7ΩΡΚ-1ΩΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Παρ, 29/11/2019 - 02:30
Θέμα: «Πρόσκληση 31ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 28/11/2019 13:49:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΠΟΩΡΚ-ΓΤΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Παρ, 29/11/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων" του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 28/11/2019 11:53:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΚΨΩΡΚ-ΜΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ

Παρ, 29/11/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
Ημ/νια: 28/11/2019 11:30:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΧΔΩΡΚ-4Ο5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com