Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 31 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 58

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 58
Ημ/νια: 26/02/2024 16:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε0ΛΩΡΚ-ΜΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ.

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ.
Ημ/νια: 26/02/2024 16:01:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ19ΑΩΡΚ-ΔΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 56

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 56
Ημ/νια: 26/02/2024 16:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΠ7ΩΡΚ-ΕΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 55

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 55
Ημ/νια: 26/02/2024 15:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΝΦΩΡΚ-ΔΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 54

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 54
Ημ/νια: 26/02/2024 15:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΠΩΩΡΚ-ΜΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 53

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 53
Ημ/νια: 26/02/2024 15:55:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΧΠΩΡΚ-103
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 52

Τρί, 27/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 52
Ημ/νια: 26/02/2024 15:54:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΡΛΩΡΚ-ΦΤ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:21:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΙΞΩΡΚ-0Σ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:16:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΚΧΩΡΚ-ΘΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:15:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΡΗΩΡΚ-Ζ27
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ1ΖΕΩΡΚ-ΝΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:12:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΜΣΩΡΚ-ΥΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:11:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΜ5ΩΡΚ-Γ14
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6876ΩΡΚ-6Τ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:09:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66Ξ4ΩΡΚ-17Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:09:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩΖΨΩΡΚ-ΠΤΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σάβ, 24/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ
Ημ/νια: 23/02/2024 16:08:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΝΩΩΡΚ-ΑΑΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την δαπάνη και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου σε Τουριστική Έκθεση Εξωτερικού (Βουλγαρία) τον μήνα Μάρτιο έτους 2024.

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: για την δαπάνη και διάθεση πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024, για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την συμμετοχή του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου σε Τουριστική Έκθεση Εξωτερικού (Βουλγαρία) τον μήνα Μάρτιο έτους 2024.
Ημ/νια: 20/02/2024 16:14:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΨΑΥΩΡΚ-6ΔΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 150

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 150
Ημ/νια: 20/02/2024 14:54:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΓΞΥΩΡΚ-ΜΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 149

Τετ, 21/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 149
Ημ/νια: 20/02/2024 14:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ60ΡΩΡΚ-ΒΤ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com