Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 51 λεπτά

Ορισμός ταμία για την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Τετ, 28/11/2018 - 02:30
Θέμα: Ορισμός ταμία για την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Ημ/νια: 27/11/2018 10:52:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 638ΔΟΕΠΖ-7ΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Χ.Ε.Π. εξόφλησης δαπάνης για την προμήθεια επίπλων συνολικού ποσού 18.499,51 ευρώ

Τρί, 20/11/2018 - 02:30
Θέμα: Χ.Ε.Π. εξόφλησης δαπάνης για την προμήθεια επίπλων συνολικού ποσού 18.499,51 ευρώ
Ημ/νια: 19/11/2018 12:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΚΞ7ΟΕΠΖ-5ΤΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας επίπλων βιβλιοθηκών, συνολικού ποσού 18.499,81

Τρί, 20/11/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση έγκρισης δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας επίπλων βιβλιοθηκών, συνολικού ποσού 18.499,81
Ημ/νια: 19/11/2018 10:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜΧΠΟΕΠΖ-ΡΣΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΠΔΕ 2018

Τρί, 20/11/2018 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμής δαπάνης σε βάρος του ΠΔΕ 2018
Ημ/νια: 19/11/2018 10:04:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 78Μ8ΟΕΠΖ-10Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Τρί, 06/11/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 05/11/2018 10:53:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΚΙΟΕΠΖ-4ΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ

Πέμ, 25/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού ποσού 400,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:15:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω0Ω2ΟΕΠΖ-ΞΚΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 990,00 ευρώ

Πέμ, 25/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 990,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:14:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 64Α4ΟΕΠΖ-ΨΩ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 699,50 ευρώ

Πέμ, 25/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την προμήθεια βιβλίων συνολικού ποσού 699,50 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΔΨΟΕΠΖ-ΨΒΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την παρακολούθηση του συναγερμού συνολικού ποσού 223,00 ευρώ

Πέμ, 25/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την παρακολούθηση του συναγερμού συνολικού ποσού 223,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/10/2018 12:11:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞ6ΞΟΕΠΖ-ΜΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 400,00 €

Τετ, 24/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης, συνολικού ποσού 400,00 €
Ημ/νια: 23/10/2018 12:54:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 64ΟΟΟΕΠΖ-26Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €

Τετ, 24/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €
Ημ/νια: 23/10/2018 12:52:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Τ87ΟΕΠΖ-Β3Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 699,50 ευρώ

Τετ, 24/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων, συνολικού ποσού 699,50 ευρώ
Ημ/νια: 23/10/2018 12:47:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛΘΑΟΕΠΖ-ΨΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €

Τετ, 24/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 23/10/2018 12:44:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΟ6ΟΕΠΖ-ΕΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών σε βάρος του Τ.Π. 2018

Τετ, 24/10/2018 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης δαπανών τρεχουσών αναγκών σε βάρος του Τ.Π. 2018
Ημ/νια: 23/10/2018 12:41:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΥ8ΟΕΠΖ-ΤΞ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΚ0ΟΕΠΖ-9ΡΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:25:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΝΗΟΕΠΖ-ΥΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:24:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΔΦΤΟΕΠΖ-3ΥΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/10/2018 11:22:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΘΜΤΟΕΠΖ-ΟΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 18/10/2018 11:08:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6945ΟΕΠΖ-2ΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων

Παρ, 19/10/2018 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 18/10/2018 11:07:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧ6ΖΟΕΠΖ-4ΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com