Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 16 ώρες 14 λεπτά

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ

Σάβ, 24/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών συνολικού ποσού 316,40 ευρώ
Ημ/νια: 23/06/2017 12:46:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ8ΝΟΕΠΖ-2ΞΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια φυτών

Παρ, 23/06/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 22/06/2017 09:17:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 60ΜΖΟΕΠΖ-ΒΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Ημ/νια: 14/06/2017 12:47:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β2ΔΟΕΠΖ-8ΑΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.133,61 ευρώ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 3.133,61 ευρώ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:58:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΓΟΟΕΠΖ-Β1Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού ΟΤΕ 277,00 ευρώ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού ΟΤΕ 277,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:55:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΜΑΗΟΕΠΖ-Κ4Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής στη δικαιούχο ΔΕΗ 474,00 ευρώ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής στη δικαιούχο ΔΕΗ 474,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:51:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨΙΣΟΕΠΖ-ΠΨΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.133,61 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 3.133,61 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμης οφειλής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ω0ΨΟΕΠΖ-ΣΗ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 474,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 474,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/06/2017 11:07:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω4Ζ7ΟΕΠΖ-Ν8Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 277,00 για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Πέμ, 15/06/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 277,00 για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/06/2017 10:59:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2Ξ6ΟΕΠΖ-9Ξ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σύμβαση προμήθειας βιβλίων

Σάβ, 13/05/2017 - 02:30
Θέμα: Σύμβαση προμήθειας βιβλίων
Ημ/νια: 12/05/2017 10:14:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 72ΛΚΟΕΠΖ-Η74
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση προμήθειας βιβλίων

Πέμ, 11/05/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση προμήθειας βιβλίων
Ημ/νια: 10/05/2017 11:20:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΤΕΟΕΠΖ-ΟΩ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για αγορά βιβλίων συνολικού ποσού 5.945,00 ευρώ.

Πέμ, 11/05/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για αγορά βιβλίων συνολικού ποσού 5.945,00 ευρώ.
Ημ/νια: 10/05/2017 11:01:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΠΠΟΕΠΖ-1ΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ

Πέμ, 11/05/2017 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ
Ημ/νια: 10/05/2017 10:57:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΤΓΡΟΕΠΖ-ΞΛΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για αγορά βιβλίων

Τετ, 10/05/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για αγορά βιβλίων
Ημ/νια: 09/05/2017 09:32:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7399ΟΕΠΖ-ΩΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τρί, 09/05/2017 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Ημ/νια: 08/05/2017 09:54:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΝΟΟΕΠΖ-Α8Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Τετ, 12/04/2017 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 11/04/2017 09:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 702ΑΟΕΠΖ-ΟΔ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 99,39 ευρώ

Πέμ, 30/03/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης ΚΑΕ 1261 συνολικού ποσού 99,39 ευρώ
Ημ/νια: 29/03/2017 09:35:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟ4ΔΟΕΠΖ-Χ9Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0929 Τ/Π 2017

Τετ, 22/03/2017 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0929 Τ/Π 2017
Ημ/νια: 21/03/2017 09:40:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΕ8ΟΕΠΖ-Π67
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2017

Τετ, 22/03/2017 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2017
Ημ/νια: 21/03/2017 09:32:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ8ΘΟΕΠΖ-4ΣΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2017

Τετ, 22/03/2017 - 02:30
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2017
Ημ/νια: 21/03/2017 09:29:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 702ΤΟΕΠΖ-ΥΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com