Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 48 λεπτά

Ανάθεση Προμήθειας Βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 09/12/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση Προμήθειας Βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/12/2017 11:27:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67Μ1ΟΕΠΖ-ΝΙΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 09/12/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/12/2017 11:12:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΙΠΟΕΠΖ-Τ5Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Σάβ, 09/12/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 08/12/2017 11:10:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 728ΡΟΕΠΖ-Γ4Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης

Σάβ, 09/12/2017 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 08/12/2017 11:07:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΠΣ0ΟΕΠΖ-3ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Σάβ, 09/12/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 08/12/2017 10:49:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓ6ΙΟΕΠΖ-ΦΘΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων

Σάβ, 09/12/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 08/12/2017 10:42:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΖΗΟΕΠΖ-6ΑΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης

Σάβ, 09/12/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 08/12/2017 10:40:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7Μ7ΟΕΠΖ-Θ1Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 500,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.

Τετ, 06/12/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 500,00 ευρώ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας.
Ημ/νια: 05/12/2017 09:54:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΣΗΟΕΠΖ-ΚΤ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 3.1000,00 ευρώ για την προμήθεια βιβλίων.

Τετ, 06/12/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 3.1000,00 ευρώ για την προμήθεια βιβλίων.
Ημ/νια: 05/12/2017 09:52:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΔΤΘΟΕΠΖ-ΟΨΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 223,00 ευρώ για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης

Τετ, 06/12/2017 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού 223,00 ευρώ για την παρακολούθηση του συναγερμού της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 05/12/2017 09:50:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΔΨΨΟΕΠΖ-Τ6Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για προμήθεια βιβλίων

Τετ, 06/12/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 05/12/2017 09:34:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΛΡΥΟΕΠΖ-Π48
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Τετ, 06/12/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 05/12/2017 09:33:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ρ5ΝΟΕΠΖ-ΔΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Τετ, 06/12/2017 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 05/12/2017 09:31:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΕΙΟΟΕΠΖ-ΓΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πληρωμή δαπάνης για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου

Πέμ, 16/11/2017 - 02:30
Θέμα: Πληρωμή δαπάνης για την έκδοση αναμνηστικού βιβλίου
Ημ/νια: 15/11/2017 10:56:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΚ0ΟΕΠΖ-ΟΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια καμερών για το σύστημα παρακολούθησης

Πέμ, 16/11/2017 - 02:30
Θέμα: Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια καμερών για το σύστημα παρακολούθησης
Ημ/νια: 15/11/2017 10:54:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΝΥΟΕΠΖ-0ΚΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion)

Πέμ, 16/11/2017 - 02:30
Θέμα: Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια μεταλλικών ραφιών (Dexion)
Ημ/νια: 15/11/2017 10:51:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω63ΖΟΕΠΖ-ΓΩΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων

Πέμ, 16/11/2017 - 02:30
Θέμα: Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια κλιματιστικών και αφυγραντήρων
Ημ/νια: 15/11/2017 10:46:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΙΕΟΕΠΖ-3ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2017

Τετ, 08/11/2017 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2017
Ημ/νια: 07/11/2017 10:09:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣΑ6ΟΕΠΖ-ΦΟ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για υπηρεσίες καθαριότητας συνολικής αξίας 300,00 ευρώ

Τετ, 01/11/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για υπηρεσίες καθαριότητας συνολικής αξίας 300,00 ευρώ
Ημ/νια: 31/10/2017 10:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6520ΟΕΠΖ-Π1Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτοχώματος και φυτών συνολικού ποσού 22,00 ευρώ

Τετ, 01/11/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια φυτοχώματος και φυτών συνολικού ποσού 22,00 ευρώ
Ημ/νια: 31/10/2017 10:08:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΗΨΠΟΕΠΖ-3ΨΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com