Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 2 δευτερόλεπτα

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:44:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΖ7ΟΕΠΖ-ΨΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας αξίας 499,65 ευρώ

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας αξίας 499,65 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:43:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΘΨΟΕΠΖ-ΥΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφλησης λογαριασμού του ΟΤΕ αξίας 109,50 ευρώ

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφλησης λογαριασμού του ΟΤΕ αξίας 109,50 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:33:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΞ4ΟΕΠΖ-ΑΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών, συνολικού ποσού 17,40

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών, συνολικού ποσού 17,40
Ημ/νια: 08/04/2019 10:21:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ6ΜΝΟΕΠΖ-ΛΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 109,50

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 109,50
Ημ/νια: 08/04/2019 10:19:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΜΙΟΕΠΖ-ΩΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 499,65

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 499,65
Ημ/νια: 08/04/2019 10:17:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6312ΟΕΠΖ-ΤΝ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθ. 6/08-04-2019 εγκρίσεων δαπανών

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθ. 6/08-04-2019 εγκρίσεων δαπανών
Ημ/νια: 08/04/2019 10:14:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Φ0ΘΟΕΠΖ-Δ56
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019
Ημ/νια: 03/04/2019 10:17:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ξ80ΟΕΠΖ-3Β8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/04/2019 10:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΙ3ΟΕΠΖ-Ψ00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/04/2019 10:06:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟ8ΓΟΕΠΖ-Ε64
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 03/04/2019 10:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΞ8ΟΕΠΖ-0Ξ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 03/04/2019 10:02:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤΝΧΟΕΠΖ-1Θ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 03/04/2019 10:00:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΚΔΠΟΕΠΖ-ΧΕΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων για τρέχουσες δαπάνες
Ημ/νια: 03/04/2019 09:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΧΗΟΕΠΖ-0Ρ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αναζήτηση προσφορών για είδη καθαριότητας

Τετ, 03/04/2019 - 02:30
Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για είδη καθαριότητας
Ημ/νια: 02/04/2019 10:40:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΗΥΟΕΠΖ-ΑΛΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1381

Τετ, 03/04/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 02/04/2019 10:32:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΥΟΟΕΠΖ-7ΓΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899

Τετ, 03/04/2019 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 02/04/2019 10:31:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΦ1ΣΟΕΠΖ-ΒΘΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια φυτών

Τετ, 03/04/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 02/04/2019 10:14:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΖΝΟΕΠΖ-Γ7Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Τετ, 03/04/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 02/04/2019 10:12:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω137ΟΕΠΖ-5ΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Τετ, 03/04/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 02/04/2019 10:09:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜΥΞΟΕΠΖ-ΥΨΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com