Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 11 ώρες 57 λεπτά

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019
Ημ/νια: 03/07/2019 12:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΨΠ9ΟΕΠΖ-9ΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019

Πέμ, 06/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Ημ/νια: 05/06/2019 10:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘ51ΟΕΠΖ-Η4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 05/06/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 04/06/2019 09:38:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΞ7ΟΕΠΖ-ΖΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 28/05/2019 12:07:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΙ4ΨΟΕΠΖ-Α01
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών
Ημ/νια: 28/05/2019 10:32:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΤΖΟΕΠΖ-Λ7Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρ, 17/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 16/05/2019 08:23:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΓΝΟΕΠΖ-ΙΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών

Τετ, 15/05/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών
Ημ/νια: 14/05/2019 10:08:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΝΛΟΕΠΖ-4ΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Πέμ, 09/05/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 08/05/2019 11:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΛ90ΟΕΠΖ-Σ9Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:44:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΖ7ΟΕΠΖ-ΨΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας αξίας 499,65 ευρώ

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας ειδών καθαριότητας αξίας 499,65 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:43:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖΘΨΟΕΠΖ-ΥΙ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφλησης λογαριασμού του ΟΤΕ αξίας 109,50 ευρώ

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφλησης λογαριασμού του ΟΤΕ αξίας 109,50 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:33:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΞ4ΟΕΠΖ-ΑΡ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών, συνολικού ποσού 17,40

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φυτών, συνολικού ποσού 17,40
Ημ/νια: 08/04/2019 10:21:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ6ΜΝΟΕΠΖ-ΛΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 109,50

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 109,50
Ημ/νια: 08/04/2019 10:19:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΜΙΟΕΠΖ-ΩΟ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 499,65

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, συνολικού ποσού 499,65
Ημ/νια: 08/04/2019 10:17:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6312ΟΕΠΖ-ΤΝ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθ. 6/08-04-2019 εγκρίσεων δαπανών

Τρί, 09/04/2019 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθ. 6/08-04-2019 εγκρίσεων δαπανών
Ημ/νια: 08/04/2019 10:14:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Φ0ΘΟΕΠΖ-Δ56
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2019
Ημ/νια: 03/04/2019 10:17:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ξ80ΟΕΠΖ-3Β8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια φυτών για τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/04/2019 10:07:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΙ3ΟΕΠΖ-Ψ00
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 03/04/2019 10:06:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟ8ΓΟΕΠΖ-Ε64
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια φυτών
Ημ/νια: 03/04/2019 10:04:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΞ8ΟΕΠΖ-0Ξ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Πέμ, 04/04/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 03/04/2019 10:02:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤΝΧΟΕΠΖ-1Θ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com