Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 40 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟυΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Τρί, 06/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟυΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ημ/νια: 05/02/2018 09:41:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΡΚΟΕΠΖ-5ΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0832 Τ/Π 2018, ποσού 800,00 ευρώ.

Παρ, 26/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0832 Τ/Π 2018, ποσού 800,00 ευρώ.
Ημ/νια: 24/01/2018 12:12:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω9Τ4ΟΕΠΖ-0Ε4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611 Τ/Π 2018, ποσού 2.725,00 ευρώ

Παρ, 26/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1611 Τ/Π 2018, ποσού 2.725,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2018 12:10:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Υ5ΧΟΕΠΖ-ΥΔΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2018, ποσού 1.200,00 ευρώ

Παρ, 26/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0842 Τ/Π 2018, ποσού 1.200,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/01/2018 12:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7Ν40ΟΕΠΖ-Ν5Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2017

Τρί, 16/01/2018 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Δεκεμβρίου 2017
Ημ/νια: 15/01/2018 11:10:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΠΜΟΕΠΖ-56Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 9499(γ)

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 9499(γ)
Ημ/νια: 08/01/2018 12:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 68ΙΤΟΕΠΖ-1ΕΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1611

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1611
Ημ/νια: 08/01/2018 12:10:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΠΡ6ΟΕΠΖ-6ΔΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1381

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1381
Ημ/νια: 08/01/2018 12:09:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩ03ΟΕΠΖ-ΨΘΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1261

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1261
Ημ/νια: 08/01/2018 12:08:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω58ΤΟΕΠΖ-ΠΕΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1259

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 1259
Ημ/νια: 08/01/2018 12:07:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΛΒΝΟΕΠΖ-9ΩΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0929

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0929
Ημ/νια: 08/01/2018 12:05:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΣ8ΟΕΠΖ-ΖΦΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0849

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0849
Ημ/νια: 08/01/2018 12:04:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΟ3ΟΕΠΖ-50Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0842

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0842
Ημ/νια: 08/01/2018 12:03:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩΡ0ΟΕΠΖ-1Ρ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0832

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0832
Ημ/νια: 08/01/2018 12:02:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 623ΩΟΕΠΖ-00Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0831

Τρί, 09/01/2018 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάκλησης ανάληψης υποχρέωσης Κ.Α.Ε. 0831
Ημ/νια: 08/01/2018 11:59:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 63ΩΠΟΕΠΖ-ΗΡΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

Παρ, 22/12/2017 - 02:30
Θέμα: Υποβολή προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
Ημ/νια: 21/12/2017 10:07:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΚΤΗΟΕΠΖ-Ν40
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια λογισμικού προβολής πολυμεσικής εφαρμογής σε touch screen (οθόνης αφής) και προμήθεια οθόνης αφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 21/12/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια λογισμικού προβολής πολυμεσικής εφαρμογής σε touch screen (οθόνης αφής) και προμήθεια οθόνης αφής για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 20/12/2017 12:47:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ2ΕΟΕΠΖ-ΠΞΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τετ, 20/12/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 19/12/2017 12:32:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β1ΦΟΕΠΖ-7ΧΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Τετ, 20/12/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 19/12/2017 12:30:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓ9ΨΟΕΠΖ-58Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια παιδικών βιβλίων

Τετ, 20/12/2017 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια παιδικών βιβλίων
Ημ/νια: 19/12/2017 12:28:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1ΛΤΟΕΠΖ-6Λ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com