Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 8 ώρες 55 λεπτά

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112
Ημ/νια: 11/09/2019 12:45:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛΑΑΟΕΠΖ-Λ0Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7123

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7123
Ημ/νια: 11/09/2019 12:44:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΔΧΟΕΠΖ-7ΦΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261
Ημ/νια: 11/09/2019 12:42:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΜΨΕΟΕΠΖ-ΩΩΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259
Ημ/νια: 11/09/2019 12:37:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ7ΔΣΟΕΠΖ-Ι0Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 11/09/2019 12:36:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ0ΕΟΕΠΖ-ΧΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών ηλεκτρικών συσκευών

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών ηλεκτρικών συσκευών
Ημ/νια: 11/09/2019 12:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΙ9ΟΟΕΠΖ-Ι7Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού και συναφούς εξοπλισμού
Ημ/νια: 11/09/2019 12:02:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΖΜΟΕΠΖ-ΤΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου
Ημ/νια: 11/09/2019 12:01:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ95ΥΟΕΠΖ-ΨΘ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 11/09/2019 12:00:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6927ΟΕΠΖ-8ΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την κάλυψη της φιλοξενίας και του ονόματος της ιστοσελίδας

Πέμ, 12/09/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την κάλυψη της φιλοξενίας και του ονόματος της ιστοσελίδας
Ημ/νια: 11/09/2019 11:59:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΩ5ΛΟΕΠΖ-ΑΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2019

Τετ, 11/09/2019 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Αυγούστου 2019
Ημ/νια: 10/09/2019 09:45:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69Σ9ΟΕΠΖ-4ΧΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κυρ, 08/09/2019 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημ/νια: 16/05/2019 08:23:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΓΝΟΕΠΖ-ΙΗΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών

Παρ, 06/09/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών
Ημ/νια: 14/05/2019 10:08:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΔΝΛΟΕΠΖ-4ΝΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Σάβ, 31/08/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 08/05/2019 11:29:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΛ90ΟΕΠΖ-Σ9Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Παρ, 02/08/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 01/08/2019 11:11:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΔΛΓΟΕΠΖ-Η64
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ

Παρ, 02/08/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την εξόφληση προμήθειας φυτών αξίας 17,40 ευρώ
Ημ/νια: 08/04/2019 10:44:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΖ7ΟΕΠΖ-ΨΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019

Πέμ, 04/07/2019 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2019
Ημ/νια: 03/07/2019 12:21:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΨΠ9ΟΕΠΖ-9ΤΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019

Πέμ, 06/06/2019 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019
Ημ/νια: 05/06/2019 10:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘ51ΟΕΠΖ-Η4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 05/06/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 04/06/2019 09:38:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΞ7ΟΕΠΖ-ΖΘΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 29/05/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια επίπλων βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 28/05/2019 12:07:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΙ4ΨΟΕΠΖ-Α01
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com