Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 9 ώρες 26 λεπτά

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σάβ, 14/03/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 13/03/2020 07:27:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΧΩΟΕΠΖ-Α4Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ποσού 972,00 ευρώ

Τετ, 04/03/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης ποσού 972,00 ευρώ
Ημ/νια: 03/03/2020 10:57:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΘΔΟΕΠΖ-6Γ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής εξόφλησης λογαριασμού ΟΤΕ ποσού 223,00 ευρώ

Τετ, 04/03/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής εξόφλησης λογαριασμού ΟΤΕ ποσού 223,00 ευρώ
Ημ/νια: 03/03/2020 10:54:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΡΒ7ΟΕΠΖ-9ΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ ποσού 175,00 ευρώ

Τετ, 04/03/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής εξόφλησης λογαριασμού ΔΕΗ ποσού 175,00 ευρώ
Ημ/νια: 03/03/2020 10:52:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΥΡΦΟΕΠΖ-0Α1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 972,00 €

Σάβ, 29/02/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 972,00 €
Ημ/νια: 28/02/2020 09:11:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΥΣΡΟΕΠΖ-ΞΒ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 223,00 €

Σάβ, 29/02/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 28/02/2020 09:10:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Χ7ΘΟΕΠΖ-ΣΨΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 175,00 €

Σάβ, 29/02/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 175,00 €
Ημ/νια: 28/02/2020 09:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΕΝΟΕΠΖ-Ψ4Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πράξη 3/28-02-2020 έγκρισης πληρωμής δαπανών

Σάβ, 29/02/2020 - 02:30
Θέμα: Πράξη 3/28-02-2020 έγκρισης πληρωμής δαπανών
Ημ/νια: 28/02/2020 09:07:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΚΠΟΕΠΖ-ΣΗΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 28/02/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 27/02/2020 08:24:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΥΒΜΟΕΠΖ-Δ3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παρ, 28/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 27/02/2020 08:21:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟ53ΟΕΠΖ-6Χ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕ

Παρ, 28/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΤΕ
Ημ/νια: 27/02/2020 08:19:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ64ΒΟΕΠΖ-6ΞΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ

Παρ, 28/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ
Ημ/νια: 27/02/2020 08:18:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 63Δ6ΟΕΠΖ-1ΓΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Παρ, 28/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 27/02/2020 08:14:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΓΖΟΕΠΖ-ΡΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Πέμ, 27/02/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 26/02/2020 09:51:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΙ9ΟΕΠΖ-Μ89
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Πέμ, 27/02/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 26/02/2020 08:27:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΩΟΨΟΕΠΖ-ΓΤΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Πέμ, 27/02/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 26/02/2020 08:25:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2ΔΠΟΕΠΖ-Β4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611

Παρ, 14/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 1611
Ημ/νια: 13/02/2020 10:52:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΗΥΟΕΠΖ-ΠΣΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842

Παρ, 14/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0842
Ημ/νια: 13/02/2020 10:51:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 67ΘΝΟΕΠΖ-ΣΒΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832

Παρ, 14/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0832
Ημ/νια: 13/02/2020 10:50:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΠΥΟΕΠΖ-0Κ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Σάβ, 08/02/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 07/02/2020 10:13:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚΓΣΟΕΠΖ-ΚΚΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com