Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 14 ώρες 23 λεπτά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) Π/Υ ΠΔΕ

πριν από 14 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) Π/Υ ΠΔΕ
Ημ/νια: 18/08/2022 11:19:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΘΩΟΕΠΖ-1ΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών

πριν από 14 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών
Ημ/νια: 18/08/2022 11:04:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Λ0ΟΕΠΖ-2ΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)

πριν από 14 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)
Ημ/νια: 18/08/2022 11:00:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΦΝΟΕΠΖ-ΩΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 11/18-08-2022 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

πριν από 14 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 11/18-08-2022 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Ημ/νια: 18/08/2022 10:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΓΝΟΕΠΖ-ΙΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών

πριν από 14 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών
Ημ/νια: 18/08/2022 10:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΜΜΡΟΕΠΖ-Α79
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)

πριν από 14 ώρες 23 λεπτά
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)
Ημ/νια: 18/08/2022 10:11:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤΝΜΟΕΠΖ-6ΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 03/08/2022 11:44:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΔΟΟΕΠΖ-ΘΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΗΚΟΕΠΖ-Λ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΖ0ΟΕΠΖ-ΧΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την επισκευή πόρτας συνολικής αξίας 160,00 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την επισκευή πόρτας συνολικής αξίας 160,00 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:14:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 650ΝΟΕΠΖ-Φ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο, συνολικής αξίας 80,00 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για έξοδα φιλοξενίας σε ξενοδοχείο, συνολικής αξίας 80,00 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:10:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Λ9ΝΟΕΠΖ-8ΦΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικής αξίας 164,00

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού της ΔΕΗ συνολικής αξίας 164,00
Ημ/νια: 02/08/2022 12:06:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6556ΟΕΠΖ-ΨΦ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικής αξίας 141,50

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικής αξίας 141,50
Ημ/νια: 02/08/2022 12:01:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΤΟΟΕΠΖ-ΖΞ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 294,50 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για παροχή ετήσιων εργασιών συντήρησης πυροσβεστήρων, συνολικού ποσού 294,50 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:46:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡΤΟΟΕΠΖ-ΕΒΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου, συνολικού ποσού 160,00 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για έκτακτη εξόφληση για την επισκευή πόρτας εισόδου, συνολικού ποσού 160,00 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:43:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΚΚΧΟΕΠΖ-41Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,50 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 141,50 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:41:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤ7ΕΟΕΠΖ-ΔΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας, συνολικού ποσού 80,00 €

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την φιλοξενία σε ξενοδοχείο προσκεκλημένου καθηγητή αστρονομίας, συνολικού ποσού 80,00 €
Ημ/νια: 02/08/2022 11:39:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΧΧΟΕΠΖ-838
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για τις ετήσιες εργασίες συντήρησης των πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 01/08/2022 10:20:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ3ΤΛΟΕΠΖ-897
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 01/08/2022 10:16:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΝ0ΟΕΠΖ-10Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων

Τρί, 02/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ιστορικών βιβλίων
Ημ/νια: 01/08/2022 10:12:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΧΘΔΟΕΠΖ-Ρ6Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com