Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1ημέρα 11 ώρες

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0899 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 199,95

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0899 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 199,95
Ημ/νια: 09/11/2023 11:37:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΛΠ0ΟΕΠΖ-52Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0889 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 195,17

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0889 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 195,17
Ημ/νια: 09/11/2023 11:25:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ε4ΜΟΕΠΖ-ΦΩΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 1611 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 997,50

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 1611 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 997,50
Ημ/νια: 09/11/2023 11:06:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ97ΣΟΕΠΖ-ΡΣΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0842 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 238,00

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0842 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 238,00
Ημ/νια: 09/11/2023 10:57:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ3Τ8ΟΕΠΖ-ΔΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0832 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 140,54

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΕ 0832 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 140,54
Ημ/νια: 09/11/2023 10:50:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛΚΓΟΕΠΖ-ΠΔ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υδραυλικών επισκευών, συνολικού ποσού 195,17 €

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση υδραυλικών επισκευών, συνολικού ποσού 195,17 €
Ημ/νια: 09/11/2023 10:34:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΕ8ΟΕΠΖ-69Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 997,50 €

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 997,50 €
Ημ/νια: 09/11/2023 10:29:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ34ΠΟΕΠΖ-Ν7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 140,54 €

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 140,54 €
Ημ/νια: 09/11/2023 10:24:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1ΟΝΟΕΠΖ-ΗΡ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών χειροτεχνίας, συνολικού ποσού 199,95 €

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λοιπών ειδών χειροτεχνίας, συνολικού ποσού 199,95 €
Ημ/νια: 09/11/2023 10:04:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62Δ2ΟΕΠΖ-ΡΒ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 238,00 €

Πέμ, 16/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 238,00 €
Ημ/νια: 09/11/2023 10:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Λ3ΑΟΕΠΖ-4ΦΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την επισκευή υδραυλικών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 08/11/2023 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την επισκευή υδραυλικών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 07/11/2023 10:15:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Σ6ΡΟΕΠΖ-Χ2Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια λοιπών ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 08/11/2023 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια λοιπών ειδών χειροτεχνίας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 07/11/2023 09:56:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6277ΟΕΠΖ-2ΚΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 08/11/2023 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 07/11/2023 09:47:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΧΦ1ΟΕΠΖ-ΠΚΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Τρί, 07/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημ/νια: 06/11/2023 11:15:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΟΤΛΟΕΠΖ-3Σ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Τρί, 07/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 03/11/2023 10:03:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΜΞΟΕΠΖ-ΘΥΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Τρί, 07/11/2023 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 03/11/2023 09:57:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΝΡ2ΟΕΠΖ-ΓΨΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ανταλλακτικών για υδραυλικές επισκευές

Τρί, 07/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ανταλλακτικών για υδραυλικές επισκευές
Ημ/νια: 02/11/2023 10:34:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 995ΡΟΕΠΖ-4ΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 07/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 02/11/2023 10:32:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΛ26ΟΕΠΖ-Λ4Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια λοιπών ειδών χειροτεχνίας

Τρί, 07/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια λοιπών ειδών χειροτεχνίας
Ημ/νια: 02/11/2023 10:31:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΟ4ΟΕΠΖ-61Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τρί, 07/11/2023 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 02/11/2023 10:30:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Υ85ΟΕΠΖ-ΨΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com