Συλλέκτης ροής

Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων

Θέμα: Προμήθεια δυο ναυναγοσωστικών πύργων
Ημ/νια: 24/08/2020 11:18:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦ96ΩΡΚ-Χ1Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)

Θέμα: Συντήρηση - Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης (δεξαμενες-καλλιέργεια πηγών-αποκατάσταση φρεατίων)
Ημ/νια: 24/08/2020 10:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Α2ΩΡΚ-898
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

Θέμα: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 24/08/2020 10:17:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68ΘΣΩΡΚ-ΔΟΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΥ 9252
Ημ/νια: 24/08/2020 10:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3Θ1ΩΡΚ-Κ31
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΤΑ ΟΝ LINE (5 ΩΡΕΣ)

Θέμα: ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΟΤΑ ΟΝ LINE (5 ΩΡΕΣ)
Ημ/νια: 21/08/2020 15:05:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΕ3ΑΩΡΚ-0Δ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

"ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡ ΔΗΜΟΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ" ON LINE 2019-2020 ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Θέμα: "ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ & ΔΙΑΧΕΙΡ ΔΗΜΟΣ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ" ON LINE 2019-2020 ΜΕΣΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Ημ/νια: 21/08/2020 14:50:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΣ9ΩΡΚ-ΜΔΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ημ/νια: 21/08/2020 13:33:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΤΑΦΩΡΚ-915
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί εγκρίσεως ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 Εγκυκλίου και του υπ’ αριθμ.πρωτ.:49938/06-08-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών».

Θέμα: «Περί εγκρίσεως ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021, βάσει της υπ’ αριθμ.πρωτ.:ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-07-2020 Εγκυκλίου και του υπ’ αριθμ.πρωτ.:49938/06-08-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών».
Ημ/νια: 21/08/2020 12:45:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΑΤΩΡΚ-ΔΩ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Ημ/νια: 21/08/2020 12:24:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ4ΤΩΡΚ-8ΥΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Θέμα: Αποδέσμευση. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Ημ/νια: 21/08/2020 12:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ267ΩΡΚ-01Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Θέμα: Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Ημ/νια: 21/08/2020 12:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94Ω4ΩΡΚ-4Ε1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης

Θέμα: Αποδέσμευση. Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης
Ημ/νια: 21/08/2020 12:15:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΓΗΩΡΚ-ΦΜ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης

Θέμα: Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών δήμου και έξοδα κίνησης
Ημ/νια: 21/08/2020 12:15:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΠΕΑΩΡΚ-ΒΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

Θέμα: Αποδέσμευση. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Ημ/νια: 21/08/2020 12:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΟΑΧΩΡΚ-47Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής για την συντήρηση πυροσβεστήρων

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής για την συντήρηση πυροσβεστήρων
Ημ/νια: 20/08/2020 09:11:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΠΤΙΟΕΠΖ-1ΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 245,52 €

Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 245,52 €
Ημ/νια: 20/08/2020 08:58:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΨ1ΟΕΠΖ-ΛΔ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020

Θέμα: Πρακτικό έγκρισης εξόφλησης δαπανών της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Τακτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
Ημ/νια: 20/08/2020 08:56:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΡΛΖΟΕΠΖ-ΕΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη της Γεωργούδη Κυριακής του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου, Κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων, στα Μ.Κ του Ν.4354/2015 και σε βαθμό του Ν.4369/2016, μετά την μετάταξή της στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου από την Ανεξάρτητη...

Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Κατάταξη της Γεωργούδη Κυριακής του Γεωργίου, μόνιμης υπαλλήλου, Κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων, στα Μ.Κ του Ν.4354/2015 και σε βαθμό του Ν.4369/2016, μετά την μετάταξή της στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στα πλαίσια του Α΄ κύκλου Κινητικότητας έτους 2019».
Ημ/νια: 20/08/2020 14:48:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9644ΩΡΚ-11Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ

Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ
Ημ/νια: 20/08/2020 12:40:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΛΧΩΡΚ-Ε26
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ

Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ) ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
Ημ/νια: 20/08/2020 12:24:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟΤΩΩΡΚ-ΟΗ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com