Πρόγραμμα Διαύγεια

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Παράταση της διάρκειας των ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ωφελουμένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2020-2021 βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020».
Ημ/νια: 10/05/2021 14:19:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 97ΦΓΩΡΚ-ΛΚΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων...

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Ανάπτυξη περιεχομένου, δημιουργία μακετών ενημέρωσης και προβολής πεζοπορίας, του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου», εγγεγραμμένη στον ΚΑ: 00-6117.01: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 10/05/2021 13:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΨΖΩΡΚ-ΘΓ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες", στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες", στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/05/2021 12:38:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑ8ΦΩΡΚ-ΩΩΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου"
Ημ/νια: 10/05/2021 11:25:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ7ΜΒΩΡΚ-ΥΦΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Ναυαγοσωστική Κάλυψη παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/05/2021 10:55:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 671ΦΩΡΚ-5Υ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Οριοθέτηση και εξοπλισμός πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 10/05/2021 10:55:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΦΙΩΡΚ-ΝΥΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης με θέμα : « Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Αιγιαλού & Παραλίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου - εναρμόνιση με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 44/Α/26-03-2021», κατόπιν της 96/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΛ1ΩΡΚ...

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Λήψη απόφασης με θέμα : « Περί επικαιροποίησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Αιγιαλού & Παραλίας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου - εναρμόνιση με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 44/Α/26-03-2021», κατόπιν της 96/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΛ1ΩΡΚ-ΝΞ2).
Ημ/νια: 10/05/2021 10:54:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΩΧΩΡΚ-7ΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου(Τ.Κ.Τσαγκαράδας)"
Ημ/νια: 10/05/2021 09:39:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Τ4ΩΡΚ-4ΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Ημ/νια: 10/05/2021 09:23:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΩΡΩΡΚ-ΓΛΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη...

Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου - πριν από 22 λεπτά 39 δευτερόλεπτα
Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη δικάσιμο της 13-5-2021 στην ανασυζήτηση ή σε οποιαδήποτε αναβολή αυτής, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα, προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 183/07 προσφυγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά της 92/12/13-2-2007 απόφασης του ΤΑΕ/ΙΚΑ Βόλου και κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ζαγοράς, οργανισμός ο οποίος συγχωνεύθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ζ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 309/20-2-2009 και μετέπειτα στην Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1364/16-6-2011.
Ημ/νια: 10/05/2021 11:33:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ5ΒΟΞΩΓ-ΛΛ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/05/2021 07:27:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΙΩΟΕΠΖ-ΟΘΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την συντήρηση – υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών για το έτος 2021 του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών για την συντήρηση – υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών για το έτος 2021 του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 07/05/2021 12:23:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΑΡΩΡΚ-71Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ, Τ.Κ...

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (Τ.Κ ΚΙΣΣΟΥ, Τ.Κ ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ)
Ημ/νια: 07/05/2021 12:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΨΚΩΡΚ-Η5Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 192/2021 με Θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου χωρίς αποδοχές, έως και πέντε (5) έτη, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιο του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 192/2021 με Θέμα: «Χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου χωρίς αποδοχές, έως και πέντε (5) έτη, στον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου μας κ. Καψάλη Γεώργιο του Ανδρέα, κλάδου ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων».
Ημ/νια: 07/05/2021 11:37:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ04ΟΩΡΚ-01Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

Θέμα: Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
Ημ/νια: 07/05/2021 11:34:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8ΓΘΩΡΚ-Ι42
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 11:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΝΤΚΩΡΚ-ΖΚ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)

Θέμα: Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου (69301/20-10-20 έγγραφο ΥΠΕΣ)
Ημ/νια: 07/05/2021 11:09:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΖΕΥΩΡΚ-Ο6Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης Ιστοσελίδας του Δήμου (east-pelion.gr )»

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης Ιστοσελίδας του Δήμου (east-pelion.gr )»
Ημ/νια: 07/05/2021 09:16:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΖΟΩΡΚ-ΗΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη...

Θέμα: Παροχή εξουσιοδότησης και ειδικής εντολής στον δικηγόρο Βόλου Γεώργιο Καλτσογιάννη του Νικολάου με ΑΜ ΔΣΒ 397, κάτοικο Βόλου, να παρασταθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, για να εκπροσωπήσει την επιχείρηση ΚΕΔΗΖΑΜ κατά τη δικάσιμο της 13-5-2021 στην ανασυζήτηση ή σε οιαδήποτε αναβολή αυτής, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα, προς απόκρουση της υπ’ αριθ. 183/07 προσφυγής του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά της 92/12/13-2-2007 απόφασης του ΤΑΕ/ΙΚΑ Βόλου και κατά του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ζαγοράς, οργανισμός ο οποίος συγχωνεύθηκε στην Κ.Ε.Δ.Ζ. σύμφωνα με το ΦΕΚ 309/20-2-2009 και μετέπειτα στην Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ σύμφωνα με το ΦΕΚ 1364/16-6-2011.
Ημ/νια: 06/05/2021 10:58:26
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΤΧΟΞΩΓ-Ψ2Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 188/2021 με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 188/2021 με Θέμα: «Κατάταξη προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015».
Ημ/νια: 06/05/2021 15:25:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω8Σ8ΩΡΚ-ΘΚ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com