Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 3/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού με θέμα: « Λήψη απόφασης σχετικά με διαφορά μεταξύ συνόρων Πάρκινγκ Κισσού και ιδιοκτησίας Στιβαχτή Στάθη».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της με αριθμό 3/2022 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κισσού με θέμα: « Λήψη απόφασης σχετικά με διαφορά μεταξύ συνόρων Πάρκινγκ Κισσού και ιδιοκτησίας Στιβαχτή Στάθη».
Ημ/νια: 01/08/2022 10:55:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ4ΒΩΡΚ-2ΡΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.
Ημ/νια: 01/08/2022 10:19:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Φ1ΩΡΚ-Ι6Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 466/2022 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της Ψαροπούλου Ζηνοβίας, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά την κατάταξή της σε προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής...

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 466/2022 με Θέμα: «Πράξη τοποθέτησης της Ψαροπούλου Ζηνοβίας, υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετά την κατάταξή της σε προσωρινή προσωποπαγής θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού».
Ημ/νια: 01/08/2022 10:17:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω3ΟΣΩΡΚ-ΕΦΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.

Θέμα: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑΣ.
Ημ/νια: 01/08/2022 10:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ1Σ1ΩΡΚ-262
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 32Β
Ημ/νια: 29/07/2022 09:38:34
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΦΥΟΞΩΓ-Ρ5Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Περί υποβολής πρότασης με τίτλο ‘ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43972/01-07-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό...

Θέμα: Περί υποβολής πρότασης με τίτλο ‘ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ’ και αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 43972/01-07-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».
Ημ/νια: 29/07/2022 14:18:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΑΧΩΡΚ-ΛΒΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ
Ημ/νια: 29/07/2022 14:12:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΘΠΩΡΚ-ΖΤΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 463/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 463/2022 με Θέμα: «Πρόσληψη ωφελουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα βάσει της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2022».
Ημ/νια: 29/07/2022 14:03:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ2ΩΩΡΚ-ΒΝΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 22ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 29/07/2022 13:42:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΖΥΩΡΚ-Α5Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 29/07/2022 13:25:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΕ5ΩΡΚ-ΧΚΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ & ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ Δ.ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 29/07/2022 13:24:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω5ΣΝΩΡΚ-ΞΓΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Θέμα: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Ημ/νια: 29/07/2022 13:16:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2ΚΩΩΡΚ-Ν7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/140
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ03ΩΡΚ-ΓΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/141,Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/131,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/139,Ζ/141,Ζ/142,Ζ/143,Ζ/144,Ζ/145,Ζ/146,Ζ/147,Ζ/148,Ζ/127,Ζ/128,Ζ/129,Ζ/130,Ζ/131,Ζ/149,Ζ/151,Ζ/154,Ζ/155,Ζ/156,Ζ/157
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡΞ9ΩΡΚ-81Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/127

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤ. 0824 ΧΕΠ: Ζ/127
Ημ/νια: 29/07/2022 12:18:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΥΝΩΡΚ-Τ9Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 31Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:58:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΗΓΟΞΩΓ-5ΗΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 30Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:54:00
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΛ9ΟΞΩΓ-ΝΧΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 28Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:48:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΞΡΛΟΞΩΓ-ΘΘ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 27Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:45:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ09ΟΞΩΓ-Θ2Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 26Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:44:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9Φ5ΟΞΩΓ-ΑΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com