Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου» με έδρα τη Ζαγορά.

Σκοπός

Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλωσίμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας  σχολικής επιτροπής του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέσσερις (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου. Δύο (2) μέλη της πλειοψηφίας με δύο αναπληρωματικούς.

 • 1ο μέλος τακτικό Πρόεδρος, Σουλδάτος  Απόστολος
 • 2ο μέλος τακτικό Αντιπρόεδρος, Κουτσελίνης Προκόπιος

Αναπληρωματικά μέλη

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Χιώτης Δημήτριος – Μαρίνος
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Καουνάς Βασίλειος

Δύο (2) τακτικά μέλη της μειοψηφίας όλων των παρατάξεων:

 • 1ο μέλος τακτικό, Κατσιφός Απόστολος
 • 2ο μέλος τακτικό, Τσαπράζης Βασίλειος

Δύο μέλη (2) αναπληρωματικά όλων των παρατάξεων:

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Ευάγγελος Νικόλαος
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Κουρελάς Τριαντάφυλλος

Τέσσερις  (4) διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αναπληρωτές.

 • 1ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Ζαγοράς
 • 2ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής  του 2ου εξαθέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου – Ανηλίου – Κισσού
 • 3ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής  του Ενιαίου Δημοτικού Σχολείου Τσαγκαράδας – Μούρεσι – Ξουριχτίου
 • 4ο μέλος τακτικό, Ο Διευθυντής  του Δημοτικού Σχολείου Μακρυράχης

Αναπληρωματικά μέλη

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο
 • 3ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο
 • 4ο μέλος αναπληρωματικό, Ονοματεπώνυμο

Πέντε  (5) εκπρόσωποι και αναπληρωματικοί της ένωσης γονέων και αν δεν υπάρχει των συλλόγων γονέων.

 • 1ο μέλος τακτικό, Μπαρούτα Ευαγγελία
 • 2ο μέλος τακτικό, Μαργαρίτης  Κωνσταντίνος
 • 3ο μέλος τακτικό, Χιώτη Ιωάννα
 • 4ο μέλος τακτικό, Οικονόμου Ευθύμιος
 • 5ο μέλος τακτικό, Ρηγάκης  Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη.

 • 1ο μέλος αναπληρωματικό, Πριτσίνη Σοφία
 • 2ο μέλος αναπληρωματικό, Καρκαλά Ελευθερία
 • 3ο μέλος αναπληρωματικό, Χιώτη  Αποστολία
 • 4ο μέλος αναπληρωματικό, Παναγιώτου Γεώργιος
 • 5ο μέλος αναπληρωματικό, Φανάρα Δώρα
ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο 191.2014.docx39.49 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com