Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2022
Ημ/νια: 10/08/2022 11:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ68ΩΡΚ-ΒΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ"
Ημ/νια: 10/08/2022 11:34:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΜ5ΩΡΚ-ΔΤΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Φιλίππου Αριστέα του Νικολάου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Ζαγορά του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7617/02-08-2022 εισηγήσεως του...

Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Φιλίππου Αριστέα του Νικολάου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Ζαγορά του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7617/02-08-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/08/2022 11:19:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΚΩΡΚ-ΓΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 10/08/2022 10:57:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Ξ6ΩΡΚ-ΛΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40 2022

Θέμα: ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40 2022
Ημ/νια: 10/08/2022 10:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΘΤΩΡΚ-ΤΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39 2022

Θέμα: ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39 2022
Ημ/νια: 10/08/2022 10:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ1ΧΩΡΚ-ΑΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Ημ/νια: 10/08/2022 10:28:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Ε2ΩΡΚ-7ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 47 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 47 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 13:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΗΝΩΡΚ-ΖΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 46 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 13:09:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΟΧΩΡΚ-Ο2Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 45 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 45 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 13:07:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΤΚΩΡΚ-27Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ 2022

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 13:03:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘΛ4ΩΡΚ-358
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 43 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 43 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 12:25:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΠΩΡΚ-ΜΛΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 42 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 42 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 12:23:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΥΟΩΡΚ-Ν5Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 41 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 41 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 12:21:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο89ΩΡΚ-ΑΓΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 40 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 40 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 12:18:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΨ3ΩΡΚ-Β8Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 39 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 39 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 12:15:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Θ24ΩΡΚ-ΣΘΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 38 2022

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 38 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 12:11:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩ1ΓΩΡΚ-36Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 3 ΑΠΟ 48)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 3 ΑΠΟ 48)
Ημ/νια: 08/08/2022 14:43:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΠ5ΩΡΚ-4ΨΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 3 ΑΠΟ 24)

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΓΙΑ Ν.4646/19(ΔΟΣΗ 3 ΑΠΟ 24)
Ημ/νια: 08/08/2022 14:35:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΒΑΩΡΚ-ΕΥΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημ/νια: 08/08/2022 13:06:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤ3ΟΩΡΚ-ΟΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com