Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 25Β
Ημ/νια: 28/07/2022 19:38:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΓΣΟΞΩΓ-ΗΚΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6484

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6484
Ημ/νια: 28/07/2022 19:28:29
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ0ΑΙΟΞΩΓ-ΟΔ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6312
Ημ/νια: 28/07/2022 19:18:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΩΩΦΟΞΩΓ-6ΝΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6115
Ημ/νια: 28/07/2022 19:14:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΩΡΠΟΞΩΓ-Γ60
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6635

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6635
Ημ/νια: 28/07/2022 19:00:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΜΜΣΟΞΩΓ-ΛΛΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης παραλιακής οδού και κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αγ.Ιωάννη

Θέμα: Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και επιτήρησης παραλιακής οδού και κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αγ.Ιωάννη
Ημ/νια: 28/07/2022 13:37:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΧΓΩΡΚ-ΑΞΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης
Ημ/νια: 28/07/2022 12:34:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΒΚΩΡΚ-1ΘΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ».
Ημ/νια: 28/07/2022 12:05:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ο39ΩΡΚ-ΓΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6920/14-07-2022 αίτηση κ. Σχίζα Απόστολου σχετικά με αποκατάσταση ζημιών σε αγρόκτημά του στη θέση «Αλατταριά».

Θέμα: Συζήτηση επί της υπ΄αριθμ. πρωτ. 6920/14-07-2022 αίτηση κ. Σχίζα Απόστολου σχετικά με αποκατάσταση ζημιών σε αγρόκτημά του στη θέση «Αλατταριά».
Ημ/νια: 28/07/2022 09:21:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 67ΣΝΩΡΚ-ΤΟΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοπή πλατάνου στην Κοινότητα Πουρίου , κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κοπή πλατάνου στην Κοινότητα Πουρίου , κατόπιν εισηγήσεως του κ. Δημάρχου.
Ημ/νια: 28/07/2022 09:00:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ11ΩΡΚ-Ν3Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 447/2022 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση απασχολούμενου με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 447/2022 με Θέμα: «Αυτοδίκαιη απόλυση απασχολούμενου με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 27/07/2022 23:52:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΧΡΩΡΚ-2ΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 448/2022 με Θέμα: «Αποδοχή υπηρεσιών με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 448/2022 με Θέμα: «Αποδοχή υπηρεσιών με προσωρινή διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 27/07/2022 23:50:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΑΧΩΡΚ-6ΑΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ημ/νια: 27/07/2022 23:16:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ε8Χ0ΩΡΚ-7Υ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ημ/νια: 27/07/2022 14:16:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΙΑΤΩΡΚ-95Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/07/2022 12:23:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΑΒΞΩΡΚ-0ΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Αποδέσμευση. Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 27/07/2022 12:14:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΥΓΩΡΚ-ΗΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου, υπ’ αριθμ. 399 & 403 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς και Δ.Ε. Μουρεσίου, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ...

Θέμα: «Περί έγκρισης αποφάσεων Δημάρχου, υπ’ αριθμ. 399 & 403 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για τον καθαρισμό δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Ζαγοράς και Δ.Ε. Μουρεσίου, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (Άρθρο 32 παρ 2(γ) Ν.4412/16)»
Ημ/νια: 27/07/2022 11:17:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ6ΣΩΡΚ-Ψ9Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Επιχορήγηση ΚΕΔΗΖΑΜ Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου

Θέμα: Επιχορήγηση ΚΕΔΗΖΑΜ Δ. Ζαγοράς Μουρεσίου
Ημ/νια: 27/07/2022 11:05:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥΘ3ΩΡΚ-Χ4Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»

Θέμα: «Περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις του Δήμου, παροχής γνωμοδοτήσεων και έγκριση πινάκων αμοιβών»
Ημ/νια: 27/07/2022 10:59:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ2ΠΩΡΚ-ΞΨΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου και εξειδικευση της πίστωσης».

Θέμα: «Περί έγκρισης δαπάνης μετακίνησης Δημάρχου και εξειδικευση της πίστωσης».
Ημ/νια: 27/07/2022 10:39:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ97ΩΡΚ-Δ0Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com