Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Τελευταίες Αποφάσεις Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 37 λεπτά

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 500/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολούμενους με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 500/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, απασχολούμενους με Προσωρινή Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».
Ημ/νια: 11/08/2022 13:48:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΕΔΣΩΡΚ-Β7Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 499/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του πρώην ΟΑΕΔ».

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΔΗΜΑΡΧΟΥ Νο 499/2022 με Θέμα: «Παροχή ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος σε δικαιούχους υπαλλήλους, ωφελούμενους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του πρώην ΟΑΕΔ».
Ημ/νια: 11/08/2022 13:46:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΥΩΡΚ-Θ6Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: «Πρόσκληση 23ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 11/08/2022 12:58:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 61Ρ5ΩΡΚ-ΣΟΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥ
Ημ/νια: 11/08/2022 12:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΘ09ΩΡΚ-ΤΜΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Ημ/νια: 11/08/2022 12:05:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Σ4ΝΩΡΚ-Η1Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της δαπάνης με τίτλο "Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 11/08/2022 10:03:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΙ6ΩΡΚ-ΙΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/08/2022 08:55:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Υ8ΩΩΡΚ-2ΓΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου
Ημ/νια: 11/08/2022 08:48:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΦΧΩΡΚ-ΟΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

πριν από 1 ώρα 37 λεπτά
Θέμα: Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Ημ/νια: 11/08/2022 08:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΡ9ΩΡΚ-5ΧΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 10/08/2022 13:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ψ26ΩΡΚ-ΓΜ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ημ/νια: 10/08/2022 12:31:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΣΩΩΡΚ-Ω7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης
Ημ/νια: 10/08/2022 12:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε8ΣΩΡΚ-ΑΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2022

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ 30/06/2022
Ημ/νια: 10/08/2022 11:47:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Δ68ΩΡΚ-ΒΚΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ"
Ημ/νια: 10/08/2022 11:34:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣΜ5ΩΡΚ-ΔΤΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Φιλίππου Αριστέα του Νικολάου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Ζαγορά του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7617/02-08-2022 εισηγήσεως του...

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί χορήγηση παράτασης άδειας μουσικής ,στην κ. Φιλίππου Αριστέα του Νικολάου για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος το οποίο διατηρεί στην Κοινότητα Ζαγορά του Δήμου μας, κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 7617/02-08-2022 εισηγήσεως του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.
Ημ/νια: 10/08/2022 11:19:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 679ΚΩΡΚ-ΓΨΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 10/08/2022 10:57:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Ξ6ΩΡΚ-ΛΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40 2022

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 40 2022
Ημ/νια: 10/08/2022 10:40:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΘΤΩΡΚ-ΤΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39 2022

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 39 2022
Ημ/νια: 10/08/2022 10:38:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΟ1ΧΩΡΚ-ΑΓ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"

Πέμ, 11/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"
Ημ/νια: 10/08/2022 10:28:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ4Ε2ΩΡΚ-7ΑΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 47 2022

Τετ, 10/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 47 2022
Ημ/νια: 09/08/2022 13:11:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΗΝΩΡΚ-ΖΛ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com