Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 ώρες 47 λεπτά

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού
Ημ/νια: 16/10/2019 10:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΟΣ1ΟΕΠΖ-ΞΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας
Ημ/νια: 16/10/2019 10:13:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΙ1ΞΟΕΠΖ-ΣΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 16/10/2019 10:10:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣ1ΤΟΕΠΖ-ΔΕΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 16/10/2019 10:07:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΘΔΟΕΠΖ-83Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 14/10/2019 11:48:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Π8ΛΟΕΠΖ-ΨΗΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 14/10/2019 11:47:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΓΟΑΟΕΠΖ-Τ4Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0892

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0892
Ημ/νια: 14/10/2019 11:45:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΝΓΩΟΕΠΖ-87Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:11:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΠΧΟΕΠΖ-Η86
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:10:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ042ΟΕΠΖ-1ΘΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 14/10/2019 11:09:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΞΞΟΕΠΖ-Λ6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 14/10/2019 11:07:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘ8ΥΟΕΠΖ-ΑΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:06:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1Φ2ΟΕΠΖ-59Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ

Τρί, 15/10/2019 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ
Ημ/νια: 14/10/2019 11:05:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖ2ΧΟΕΠΖ-2ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019

Τετ, 09/10/2019 - 02:30
Θέμα: Κατάσταση εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2019
Ημ/νια: 08/10/2019 10:33:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΑΠΦΟΕΠΖ-8ΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υποβολή 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Τρί, 01/10/2019 - 02:30
Θέμα: Υποβολή 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
Ημ/νια: 30/09/2019 11:12:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Λ45ΟΕΠΖ-ΘΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 94,95 ευρώ

Τετ, 25/09/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 94,95 ευρώ
Ημ/νια: 24/09/2019 11:47:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΚΚΟΟΕΠΖ-Ο6Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 220,50 ευρώ

Τετ, 25/09/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 220,50 ευρώ
Ημ/νια: 24/09/2019 11:05:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΘΜΟΕΠΖ-5ΞΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 189,00 ευρώ

Τετ, 25/09/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 189,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/09/2019 11:02:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 668ΕΟΕΠΖ-5Φ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 212,64 ευρώ

Τετ, 25/09/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 212,64 ευρώ
Ημ/νια: 24/09/2019 11:00:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6449ΟΕΠΖ-8ΤΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 581,00 ευρώ

Τετ, 25/09/2019 - 02:30
Θέμα: Ένταλμα πληρωμής δαπάνης συνολικού ποσού 581,00 ευρώ
Ημ/νια: 24/09/2019 10:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β1ΞΟΕΠΖ-ΕΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com