Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 10 ώρες 46 λεπτά

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112
Ημ/νια: 09/07/2020 12:08:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΔΡΟΕΠΖ-ΦΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 09/07/2020 12:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι4ΣΟΕΠΖ-1ΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261
Ημ/νια: 09/07/2020 12:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ21ΠΟΕΠΖ-ΠΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259
Ημ/νια: 09/07/2020 12:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1ΧΝΟΕΠΖ-ΧΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 09/07/2020 12:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ω4ΥΟΕΠΖ-Ξ3Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Ημ/νια: 09/07/2020 11:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΦΟΟΕΠΖ-ΤΚ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
Ημ/νια: 09/07/2020 11:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΓΤΟΕΠΖ-4ΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 09/07/2020 11:35:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ8ΗΩΟΕΠΖ-ΖΓ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 09/07/2020 11:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΧ5ΟΕΠΖ-ΖΑ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την δαπάνη απολύμανσης των χώρων της Βιβλιοθήκης

Παρ, 10/07/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την δαπάνη απολύμανσης των χώρων της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 09/07/2020 11:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 65ΟΑΟΕΠΖ-Χ96
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών

Πέμ, 09/07/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών
Ημ/νια: 07/07/2020 10:36:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 66ΔΧΟΕΠΖ-5Σ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 9499(γ)

Πέμ, 09/07/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 9499(γ)
Ημ/νια: 07/07/2020 10:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΨΙΟΕΠΖ-0Φ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών

Πέμ, 09/07/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλιογραφικών εγγραφών
Ημ/νια: 07/07/2020 09:51:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΣ1ΝΟΕΠΖ-8ΒΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 99,20 ευρώ

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 99,20 ευρώ
Ημ/νια: 15/06/2020 09:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 60Γ4ΟΕΠΖ-ΤΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20 €

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20 €
Ημ/νια: 15/06/2020 09:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΕΠΖ-ΩΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμών

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμών
Ημ/νια: 15/06/2020 08:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΩΤΟΕΠΖ-Λ2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 12/06/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/06/2020 11:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΔΒΟΕΠΖ-ΞΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης

Παρ, 12/06/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 11/06/2020 11:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΖΗΟΕΠΖ-ΗΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Τετ, 10/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 11:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω66ΥΟΕΠΖ-ΔΚ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Τετ, 10/06/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Ημ/νια: 09/06/2020 11:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΨΕΟΕΠΖ-ΥΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com