Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 50 λεπτά

Εντολή πληρωμής για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 99,20 ευρώ

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης συνολικού ποσού 99,20 ευρώ
Ημ/νια: 15/06/2020 09:21:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 60Γ4ΟΕΠΖ-ΤΤΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20 €

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης, συνολικού ποσού 99,20 €
Ημ/νια: 15/06/2020 09:04:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΕΣΩΟΕΠΖ-ΩΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμών

Τρί, 16/06/2020 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμών
Ημ/νια: 15/06/2020 08:55:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω6ΩΤΟΕΠΖ-Λ2Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Παρ, 12/06/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την απολύμανση των χώρων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 11/06/2020 11:12:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΗΔΒΟΕΠΖ-ΞΣ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης

Παρ, 12/06/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την απολύμανση των χώρων της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 11/06/2020 11:09:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 62ΖΗΟΕΠΖ-ΗΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Τετ, 10/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 09/06/2020 11:59:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω66ΥΟΕΠΖ-ΔΚ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Τετ, 10/06/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση απόσπασης εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Ημ/νια: 09/06/2020 11:26:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΨΕΟΕΠΖ-ΥΚΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 100,00

Σάβ, 06/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 0899 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 100,00
Ημ/νια: 05/06/2020 09:00:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ4ΛΧΟΕΠΖ-ΔΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την δαπάνη απολύμανσης των χώρων της Βιβλιοθήκης

Σάβ, 06/06/2020 - 02:30
Θέμα: Αίτημα για την δαπάνη απολύμανσης των χώρων της Βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 05/06/2020 08:54:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΦΨΟΕΠΖ-ΡΩ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών

Πέμ, 21/05/2020 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμών τρεχουσών δαπανών
Ημ/νια: 20/05/2020 16:13:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΛΖΟΕΠΖ-ΚΔΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου για την προμήθεια ειδών κήπου αξίας 150,45 ευρώ

Πέμ, 21/05/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση τιμολογίου για την προμήθεια ειδών κήπου αξίας 150,45 ευρώ
Ημ/νια: 20/05/2020 16:07:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΙ3ΟΕΠΖ-ΘΦ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ αξίας 109,00 ευρώ

Πέμ, 21/05/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΟΤΕ αξίας 109,00 ευρώ
Ημ/νια: 20/05/2020 16:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Δ1ΘΟΕΠΖ-ΤΑΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ αξίας 231,00 ευρώ

Πέμ, 21/05/2020 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού ΔΕΗ αξίας 231,00 ευρώ
Ημ/νια: 20/05/2020 09:20:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω9ΨΡΟΕΠΖ-14Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 109,00 €

Πέμ, 21/05/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 109,00 €
Ημ/νια: 20/05/2020 08:38:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Β38ΟΕΠΖ-ΑΝ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών κήπου, συνολικού ποσού 150,45 €

Πέμ, 21/05/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών κήπου, συνολικού ποσού 150,45 €
Ημ/νια: 20/05/2020 08:35:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Κ8ΡΟΕΠΖ-ΞΕΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 231,00 €

Πέμ, 21/05/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 231,00 €
Ημ/νια: 20/05/2020 08:34:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΛΥ1ΟΕΠΖ-87Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών κήπου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τρί, 19/05/2020 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών κήπου για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 18/05/2020 13:07:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΤΩΒΟΕΠΖ-01Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Τρί, 19/05/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 18/05/2020 13:00:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ2ΤΗΟΕΠΖ-8ΥΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τρί, 19/05/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 18/05/2020 12:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΨΗΤΟΕΠΖ-8ΨΙ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών κήπου

Τρί, 19/05/2020 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών κήπου
Ημ/νια: 18/05/2020 12:56:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΚ9ΧΟΕΠΖ-Ρ69
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com