Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1ημέρα 3 ώρες

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΕ 0899 Τ/Π 2024

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΕ 0899 Τ/Π 2024
Ημ/νια: 09/04/2024 11:08:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 967ΜΟΕΠΖ-7Ξ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια φυτών για τον καλλωπισμό του προαύλιου χώρου

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια φυτών για τον καλλωπισμό του προαύλιου χώρου
Ημ/νια: 09/04/2024 10:23:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 90ΦΞΟΕΠΖ-ΜΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 09/04/2024 10:22:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦΘΟΟΕΠΖ-ΓΨ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Τετ, 10/04/2024 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 08/04/2024 10:07:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΔΚ8ΟΕΠΖ-46Λ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,55 ευρώ

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ συνολικού ποσού 139,55 ευρώ
Ημ/νια: 14/03/2024 08:40:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΧ7ΜΟΕΠΖ-Δ7Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 994,00 ευρώ

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικού ποσού 994,00 ευρώ
Ημ/νια: 14/03/2024 08:35:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΤ9ΟΕΠΖ-Ψ7Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 994,00 €

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 994,00 €
Ημ/νια: 14/03/2024 08:19:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΨΕΠΟΕΠΖ-ΨΨ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,55 €

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ, συνολικού ποσού 139,55 €
Ημ/νια: 14/03/2024 08:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΣ7ΟΕΠΖ-Μ0Ο
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 5/14-03-2024 για την έγκριση πληρωμής τρεχουσών δαπανών Τ/Π 2024

Σάβ, 16/03/2024 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 5/14-03-2024 για την έγκριση πληρωμής τρεχουσών δαπανών Τ/Π 2024
Ημ/νια: 14/03/2024 08:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΙΙΩΟΕΠΖ-ΔΝ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 14/03/2024 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 13/03/2024 10:25:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΩ4ΟΕΠΖ-419
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Πέμ, 14/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
Ημ/νια: 13/03/2024 10:22:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ζ4ΖΟΕΠΖ-4ΡΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Πέμ, 14/03/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 12/03/2024 09:08:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΚΑ9ΟΕΠΖ-ΔΕΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Δευ, 11/03/2024 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 08/03/2024 10:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 61ΚΒΟΕΠΖ-ΣΙ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δευ, 11/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 08/03/2024 09:18:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ6ΖΗΟΕΠΖ-ΛΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Δευ, 11/03/2024 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 08/03/2024 09:13:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΡΨΦΟΕΠΖ-Η54
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τετ, 06/03/2024 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημ/νια: 04/03/2024 10:00:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Γ3ΤΟΕΠΖ-Σ0Θ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 139,55

Πέμ, 08/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 139,55
Ημ/νια: 07/02/2024 09:32:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΟΔΞΟΕΠΖ-ΑΟΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 411,00

Πέμ, 08/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΠΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 411,00
Ημ/νια: 07/02/2024 09:30:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΚ79ΟΕΠΖ-563
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.388,61

Πέμ, 08/02/2024 - 03:15
Θέμα: ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.388,61
Ημ/νια: 07/02/2024 09:29:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 69ΗΕΟΕΠΖ-ΡΨΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 1.388,61 €

Τετ, 07/02/2024 - 03:15
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 1.388,61 €
Ημ/νια: 06/02/2024 11:09:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Θ0ΜΟΕΠΖ-02Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com