Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 6 ώρες 11 λεπτά

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 06/09/2022 12:16:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ75ΤΟΕΠΖ-11Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για την ημερίδα της βιβλιοθήκης

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για την ημερίδα της βιβλιοθήκης
Ημ/νια: 06/09/2022 12:13:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΖ7ΑΟΕΠΖ-ΥΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη παράθεσης γεύματος

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη παράθεσης γεύματος
Ημ/νια: 06/09/2022 12:09:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΘΖΦΟΕΠΖ-ΖΓΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 06/09/2022 12:01:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8ΗΤΟΕΠΖ-Β44
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση λογαριασμού της ΟΤΕ
Ημ/νια: 06/09/2022 11:59:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΒΗΖΟΕΠΖ-ΜΧΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για εξόφληση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης
Ημ/νια: 06/09/2022 11:56:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9004ΟΕΠΖ-ΙΥ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/06-09-2022 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ/Π

Τετ, 07/09/2022 - 03:15
Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/06-09-2022 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Τ/Π
Ημ/νια: 06/09/2022 11:47:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 656ΦΟΕΠΖ-7ΕΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045:"Ανάθεση για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων σε ψηφιακό αποθετήριο και βιβλιογραφικής επιμέλειας εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς"

Τετ, 24/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045:"Ανάθεση για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων σε ψηφιακό αποθετήριο και βιβλιογραφικής επιμέλειας εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς"
Ημ/νια: 23/08/2022 11:29:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΒΒΛΟΕΠΖ-ΒΔ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων και βιβλιογραφικής επιμέλειας εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Τετ, 24/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων και βιβλιογραφικής επιμέλειας εγγραφών για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 23/08/2022 10:10:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΔΥ8ΟΕΠΖ-9Ο5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045: "Ανάθεση για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)"

Τρί, 23/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΝΑ 546 του έργου με κωδικό 2021ΝΑ54600045: "Ανάθεση για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)"
Ημ/νια: 22/08/2022 12:54:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΑΠΟΕΠΖ-5ΡΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)

Τρί, 23/08/2022 - 03:15
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)
Ημ/νια: 22/08/2022 12:31:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ψ9ΒΟΕΠΖ-ΧΒ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) Π/Υ ΠΔΕ

Παρ, 19/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 9499(γ) Π/Υ ΠΔΕ
Ημ/νια: 18/08/2022 11:19:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω5ΘΩΟΕΠΖ-1ΚΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών

Παρ, 19/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών
Ημ/νια: 18/08/2022 11:04:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω8Λ0ΟΕΠΖ-2ΛΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)

Παρ, 19/08/2022 - 03:15
Θέμα: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)
Ημ/νια: 18/08/2022 11:00:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗΦΝΟΕΠΖ-ΩΗΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό υπ' αριθμό 11/18-08-2022 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Παρ, 19/08/2022 - 03:15
Θέμα: Πρακτικό υπ' αριθμό 11/18-08-2022 έγκρισης πρωτογενών αιτημάτων του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
Ημ/νια: 18/08/2022 10:48:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΓΝΟΕΠΖ-ΙΚ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών

Παρ, 19/08/2022 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την μετάπτωση ψηφιακών αρχείων στο αποθετήριο της βιβλιοθήκης και βιβλιογραφική επιμέλεια εγγραφών
Ημ/νια: 18/08/2022 10:32:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΜΜΡΟΕΠΖ-Α79
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)

Παρ, 19/08/2022 - 03:15
Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών διακόσμησης για αίθουσα της βιβλιοθήκης (ταπετσαρία, φωτιστικά, κουρτινόξυλα, κουρτίνες, μοκέτα κ.λ.π.)
Ημ/νια: 18/08/2022 10:11:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΤΝΜΟΕΠΖ-6ΜΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Πέμ, 04/08/2022 - 03:15
Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
Ημ/νια: 03/08/2022 11:44:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΔΟΟΕΠΖ-ΘΙΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για προμήθεια ιστορικών βιβλίων συνολικής αξίας 1.199,99 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:45:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΧΗΚΟΕΠΖ-Λ1Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ

Τετ, 03/08/2022 - 03:15
Θέμα: Εντολή πληρωμής για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων συνολικής αξίας 294,50 ευρώ
Ημ/νια: 02/08/2022 12:42:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9ΗΖ0ΟΕΠΖ-ΧΩΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com