Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς

Εγγραφή στο Ροή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ζαγοράς
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 33 λεπτά

Εντολή πληρωμής 990,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Τετ, 23/10/2019 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής 990,00 ευρώ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 22/10/2019 12:19:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΚΥΙΟΕΠΖ-ΑΨ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής 43,40 ευρώ για την προμήθεια μπαταρίας συστήματος συναγερμού

Τετ, 23/10/2019 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής 43,40 ευρώ για την προμήθεια μπαταρίας συστήματος συναγερμού
Ημ/νια: 22/10/2019 12:17:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΘΞ1ΟΕΠΖ-ΥΝΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Τετ, 23/10/2019 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Ημ/νια: 22/10/2019 12:15:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΦ50ΟΕΠΖ-ΚΥΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής 107,00 για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ

Τετ, 23/10/2019 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής 107,00 για την εξόφληση λογαριασμού του ΟΤΕ
Ημ/νια: 22/10/2019 12:13:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΗ1ΘΟΕΠΖ-ΖΒΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 111,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ

Τετ, 23/10/2019 - 02:30
Θέμα: Εντολή πληρωμής συνολικού ποσού 111,00 για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ
Ημ/νια: 22/10/2019 12:10:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΣΖΕΟΕΠΖ-ΩΩΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας επίπλων βιβλιοθηκών, συνολικού ποσού 21.480,25 €

Τρί, 22/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση προμήθειας επίπλων βιβλιοθηκών, συνολικού ποσού 21.480,25 €
Ημ/νια: 21/10/2019 12:28:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΚΨΘΟΕΠΖ-28Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πράξη υπ' αρ. 14/21-10-2019 του Εφορευτικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπάνης του ΠΔΕ 2019

Τρί, 22/10/2019 - 02:30
Θέμα: Πράξη υπ' αρ. 14/21-10-2019 του Εφορευτικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπάνης του ΠΔΕ 2019
Ημ/νια: 21/10/2019 12:15:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΖΒΜΟΕΠΖ-ΤΥΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 399,80 €

Παρ, 18/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, συνολικού ποσού 399,80 €
Ημ/νια: 17/10/2019 11:51:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω2ΥΜΟΕΠΖ-ΝΙΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση των υπηρεσιών παρακολούθησης του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €

Παρ, 18/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση των υπηρεσιών παρακολούθησης του συναγερμού, συνολικού ποσού 223,00 €
Ημ/νια: 17/10/2019 11:49:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω61ΤΟΕΠΖ-ΓΦΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού, συνολικού ποσού 43,40 €»

Παρ, 18/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού, συνολικού ποσού 43,40 €»
Ημ/νια: 17/10/2019 11:46:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΔΒΦΟΕΠΖ-Μ5Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €

Παρ, 18/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, συνολικού ποσού 990,00 €
Ημ/νια: 17/10/2019 11:44:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΞΒΓΟΕΠΖ-ΤΓΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 107,00 €

Παρ, 18/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., συνολικού ποσού 107,00 €
Ημ/νια: 17/10/2019 11:42:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω3ΤΙΟΕΠΖ-ΕΘ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 111,00 €

Παρ, 18/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού της ΔΕΗ, συνολικού ποσού 111,00 €
Ημ/νια: 17/10/2019 11:40:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΑΕΛΟΕΠΖ-71Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρακτικό έγκρισης πληρωμής δαπανών Τ/Π 2019 (13/17-10-2019)

Παρ, 18/10/2019 - 02:30
Θέμα: Πρακτικό έγκρισης πληρωμής δαπανών Τ/Π 2019 (13/17-10-2019)
Ημ/νια: 17/10/2019 11:32:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΓΚ7ΟΕΠΖ-Α0Υ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/10/2019 10:29:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 624ΣΟΕΠΖ-ΛΝΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/10/2019 10:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω55ΧΟΕΠΖ-0ΑΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την υπηρεσία παρακολούθησης συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/10/2019 10:26:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 7ΧΑ6ΟΕΠΖ-1ΡΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ανάθεση για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Ανάθεση για την προμήθεια μπαταρίας για το σύστημα συναγερμού για τις ανάγκες της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς
Ημ/νια: 16/10/2019 10:25:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΟΩΙΟΕΠΖ-5Ν6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την εξόφληση υπηρεσιών παρακολούθησης συναγερμού
Ημ/νια: 16/10/2019 10:18:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Χ18ΟΕΠΖ-ΡΦΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Πέμ, 17/10/2019 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
Ημ/νια: 16/10/2019 10:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΒ85ΟΕΠΖ-ΚΦΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com