Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 02ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 02ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 26/01/2024 10:21:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΜΖΩΡΚ-Ρ39
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 - ΚΗΗ 6054 - ΚΗΗ 3033 & ΚΗΙ 8492

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 9285 - ΚΗΗ 6054 - ΚΗΗ 3033 & ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 25/01/2024 11:59:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 92ΞΔΩΡΚ-ΨΝΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 25/01/2024 11:08:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΞΕΩΡΚ-Β2Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΗ 2970
Ημ/νια: 25/01/2024 11:00:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ψ5ΤΩΡΚ-Ω59
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Λήψη απόφασης για την επιστροφή ως ‘αχρεωστήτως καταβληθέντων’ ποσών».

Θέμα: «Λήψη απόφασης για την επιστροφή ως ‘αχρεωστήτως καταβληθέντων’ ποσών».
Ημ/νια: 25/01/2024 09:56:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΝΚΩΡΚ-ΕΟΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια γραμματοσήμων

Θέμα: για την προμήθεια γραμματοσήμων
Ημ/νια: 25/01/2024 09:12:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΧΤ3ΩΡΚ-2Ω3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 111170/28.12.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1/0) με Κωδικό Π86_31 ΦΚ 5 και Α/Α ΟΠΣ 7500 του Υπουργείου Εσωτερικών, για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από...

Θέμα: «Περί έγκρισης υποβολής πρότασης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. πρωτ. 111170/28.12.2023 Πρόσκλησης (Έκδοση: 1/0) με Κωδικό Π86_31 ΦΚ 5 και Α/Α ΟΠΣ 7500 του Υπουργείου Εσωτερικών, για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου»
Ημ/νια: 25/01/2024 09:01:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΟ8ΩΡΚ-3ΒΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com