Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104
Ημ/νια: 05/04/2024 12:48:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Χ2ΝΩΡΚ-8ΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΟΓΑ Χαρτοσήμου. ΧΕΠ: Ζ/82,Ζ/104
Ημ/νια: 05/04/2024 12:48:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ9ΜΔΩΡΚ-ΒΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/78

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/78
Ημ/νια: 05/04/2024 12:48:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 950ΝΩΡΚ-ΔΕΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/104,Ζ/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/104,Ζ/105
Ημ/νια: 05/04/2024 12:47:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΩ81ΩΡΚ-77Χ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/81,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/87,Ζ/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/81,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/87,Ζ/105
Ημ/νια: 05/04/2024 12:47:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ν7ΜΩΡΚ-Α9Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΕΦΚΑ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/89,Ζ/104,Ζ/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΕΦΚΑ ΕΡΓΟΔ.,ΕΦΚΑ ΑΣΦ. ΧΕΠ: Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/89,Ζ/104,Ζ/105
Ημ/νια: 05/04/2024 12:47:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 92ΥΣΩΡΚ-ΟΧΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/89,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΧΕΠ: Ζ/70,Ζ/76,Ζ/77,Ζ/78,Ζ/79,Ζ/80,Ζ/81,Ζ/82,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/89,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103
Ημ/νια: 05/04/2024 12:46:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5Ρ5ΩΡΚ-ΖΒΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/69,Ζ/70,Ζ/74,Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72,Ζ/76,Ζ/80,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/92,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΑΟΡΙΣΤΟΥ Κ.Λ.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ .,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.,ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ,ΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Ζ/69,Ζ/70,Ζ/74,Ζ/71,Ζ/73,Ζ/72,Ζ/76,Ζ/80,Ζ/84,Ζ/85,Ζ/86,Ζ/87,Ζ/88,Ζ/90,Ζ/91,Ζ/92,Ζ/93,Ζ/94,Ζ/95,Ζ/102,Ζ/103
Ημ/νια: 05/04/2024 12:45:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΤ4ΩΡΚ-9ΥΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24260 23128 ΚΑΙ 24260 23879 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-02-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 29-02-2024

Θέμα: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 24260 23128 ΚΑΙ 24260 23879 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01-02-2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 29-02-2024
Ημ/νια: 05/04/2024 10:48:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΚΑΩΡΚ-5ΘΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του « Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε.».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του « Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε.».
Ημ/νια: 04/04/2024 14:16:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΗΟΩΡΚ-ΨΜΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 27/2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 172/2023

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ 27/2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε 172/2023
Ημ/νια: 04/04/2024 11:50:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 919ΠΩΡΚ-ΒΦΩ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και του Φιλοζωϊκού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου».

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου και του Φιλοζωϊκού Σωματείου με την επωνυμία «Φιλόζωοι Ανατολικού Πηλίου».
Ημ/νια: 04/04/2024 10:26:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0Τ6ΩΡΚ-Μ6Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Ασφάλιση οχήματος ΚΗΥ 9253, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Θέμα: Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο: Ασφάλιση οχήματος ΚΗΥ 9253, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών
Ημ/νια: 04/04/2024 10:24:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΙΓΕΩΡΚ-ΛΜΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 04/04/2024 09:45:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 65ΠΑΩΡΚ-9ΓΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492

Θέμα: ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής των Αυτοκινήτων Οχημάτων για το ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 04/04/2024 09:31:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒ6ΠΩΡΚ-4Ρ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης σύμβασης με αντικείμενο: « Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για την χρήση του οικονομικού έτους 2022», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3221/27-03-2024...

Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης σύμβασης με αντικείμενο: « Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου για την χρήση του οικονομικού έτους 2022», κατόπιν της υπ΄αριθμ. πρωτ. 3221/27-03-2024 εισηγήσεως της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ημ/νια: 04/04/2024 09:21:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ0ΗΩΡΚ-2Ε5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την επισκευή του ΚΗΙ 8492

Θέμα: για την επισκευή του ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 04/04/2024 07:42:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ39ΩΡΚ-ΘΤΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΙ 8492

Θέμα: για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ΚΗΙ 8492
Ημ/νια: 04/04/2024 07:42:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ22ΝΩΡΚ-ΠΗΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 01/03/2024 ΕΩΣ 10/03/2024 ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ 01/03/2024 ΕΩΣ 10/03/2024 ΛΟΓΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ημ/νια: 04/04/2024 07:04:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΩΓ8ΩΡΚ-8Θ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ DANIEL"
Ημ/νια: 03/04/2024 14:49:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΡΖΞΩΡΚ-ΗΚΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com