Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 24/04/2020 13:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση - αποκατάσταση δικτύου άρδευσης 24/04/2020 10:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 23/04/2020 13:03
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ. Κ. Μουρεσίου 23/04/2020 13:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 23/04/2020 12:56
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου 23/04/2020 12:54
Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - απορριπτέων υποψηφίων της ΣΟΧ 1-2020 ανακοίνωσης κατηγοριών ΥΕ & ΔΕ 21/04/2020 14:18
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 21/04/2020 14:05
Πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - απορριπτέων ΣΟΧ 2/2020 κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού 15/04/2020 23:41
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου 13/04/2020 14:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πυροσβεστήρων 09/04/2020 14:36
Ανακοίνωση για πρόσληψη 20 ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 4 μηνών, Εργάτες Καθαριότητας 08/04/2020 14:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 07/04/2020 13:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες (Χορευτό) 07/04/2020 12:11
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 07/04/2020 12:09
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση ζημιών 06/04/2020 14:40
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων του Δήμου 06/04/2020 14:15
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αδρανών υλικών 06/04/2020 14:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου 06/04/2020 12:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 06/04/2020 12:16
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Ανηλίου 06/04/2020 12:13
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών από την θεομηνία Τ.Κ. Πουρίου 30/03/2020 11:37
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών υλικών ύδρευσης 27/03/2020 12:46
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσων ατομικής Προστασίας για το προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 27/03/2020 12:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου 24/03/2020 20:33
Ανακοίνωση αποδοχής δωρεάς μελέτης πολ.μηχανικού Ν. Καγιάννη με τίτλο Ανακατασκευή αύλειου χώρου Ενιαίου Δημ. Σχολ. Δ.Ε. Ζαγοράς για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 19/03/2020 14:17
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ύδρευσης και άρδευσης 19/03/2020 14:08
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού 18/03/2020 14:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μηχανημάτων γραφείου 18/03/2020 10:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 17/03/2020 12:33

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com