Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο Συλλογή στοιχείων και προετοιμασία φακέλου για πυροπροστασία για τον βρεφονηπιακό σταθμό Αγ. Δημητρίου 09/05/2019 13:57
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών - υλικών άρδευσης 09/05/2019 09:01
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης των δημοτών για την ανακύκλωση 08/05/2019 11:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 08/05/2019 11:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 08/05/2019 11:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσία με τίτλο Επιθεώρηση Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου 07/05/2019 14:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας 07/05/2019 12:03
Ανακοίνωση πρόσληψης δέκα (10) ατόμων ΙΔΟΧ με δίμηνη σύμβαση 30/04/2019 14:49
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατασκευή περιπτέρου στην τουριστική έκθεση της Λευκωσίας 25/04/2019 11:44
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κιγκλιδωμάτων σιδηρών απλού σχεδίου 25/04/2019 11:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για την επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων του Δήμου 25/04/2019 10:20
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά ειδών ύδρευσης 24/04/2019 14:21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Κισσού 24/04/2019 11:51
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 24/04/2019 11:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Ανηλίου 24/04/2019 11:43
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες θέση Χορευτό 24/04/2019 11:41
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 24/04/2019 11:38
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ. Κ. Αγ. Δημητρίου 24/04/2019 11:35
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Τ.Κ. Μακρυράχης 23/04/2019 10:45
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 22/04/2019 14:36
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών άρδευσης 22/04/2019 14:05
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια φρέσκου γάλακτος 22/04/2019 14:03
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 18/04/2019 13:58
Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες Τ.Κ. Ξορυχτίου 18/04/2019 10:52
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Κ. Ζαγοράς 17/04/2019 09:48
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού - εξοπλισμού Η/Υ 16/04/2019 14:32
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ 16/04/2019 14:31
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου 16/04/2019 14:29
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 16/04/2019 14:27
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια δομικών υλικών 16/04/2019 14:25

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com