Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 23 ώρες 41 λεπτά

Λήψη απόφασης περί συγκρότησης προβλεπόμενων επιτροπών για το έτος 2019

Σάβ, 09/02/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί συγκρότησης προβλεπόμενων επιτροπών για το έτος 2019
Ημ/νια: 08/02/2019 11:59:00
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔΡ5ΟΞΩΓ-ΚΑ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2018.

Παρ, 01/02/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2018.
Ημ/νια: 31/01/2019 14:23:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 63ΔΓΟΞΩΓ-4Θ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1Β

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1Β
Ημ/νια: 25/01/2019 12:43:47
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΡΠ5ΟΞΩΓ-ΧΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 831

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 831
Ημ/νια: 25/01/2019 12:15:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΠΜΟΞΩΓ-Δ78
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 8121

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 8121
Ημ/νια: 25/01/2019 12:13:05
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Τ5ΟΞΩΓ-ΜΩΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 8113

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 8113
Ημ/νια: 25/01/2019 12:11:04
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΧΡΟΞΩΓ-9ΥΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 8111

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 8111
Ημ/νια: 25/01/2019 12:07:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΑΚΟΞΩΓ-ΘΨΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 671

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 671
Ημ/νια: 25/01/2019 12:06:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω0ΧΚΟΞΩΓ-ΩΔΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6661

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6661
Ημ/νια: 25/01/2019 12:04:52
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΔ5ΗΟΞΩΓ-54Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6641

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6641
Ημ/νια: 25/01/2019 12:01:27
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜΩ5ΟΞΩΓ-1ΩΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6635

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6635
Ημ/νια: 25/01/2019 11:59:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΔΘΟΞΩΓ-Γ8Ω
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6623

Κυρ, 27/01/2019 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 6623
Ημ/νια: 25/01/2019 11:58:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΠΟΟΞΩΓ-Ψ65
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ένταξης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στις διατάξεις του άρθρου 91 περί ¨ Ένταξης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό του Νόμου 4583 περί: ...

Πέμ, 24/01/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ένταξης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στις διατάξεις του άρθρου 91 περί ¨ Ένταξης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό του Νόμου 4583 περί: «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.»
Ημ/νια: 23/01/2019 17:41:32
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΣ90ΟΞΩΓ-0ΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τετ, 09/01/2019 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 08/01/2019 13:26:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΛΙΠΟΞΩΓ-ΤΩΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ..

Τετ, 09/01/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ..
Ημ/νια: 08/01/2019 11:52:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΧΞΟΞΩΓ-ΡΨ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί πρόσληψης Π.Φ.Α. περιόδου 2018-2019 με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Άθληση για Όλους¨.

Τετ, 09/01/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί πρόσληψης Π.Φ.Α. περιόδου 2018-2019 με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Άθληση για Όλους¨.
Ημ/νια: 08/01/2019 11:48:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΖΨΟΞΩΓ-1ΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2019.

Τετ, 09/01/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού προμηθευτών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Βρεφονηπιακών Σταθμών» για το έτος 2019.
Ημ/νια: 08/01/2019 11:44:55
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Α32ΟΞΩΓ-15Ζ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.

Τετ, 09/01/2019 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί κατάρτιση και ψήφιση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης.
Ημ/νια: 08/01/2019 11:41:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΜΝΜΟΞΩΓ-ΛΟΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ο.Π.Δ. έτους 2019

Παρ, 28/12/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ο.Π.Δ. έτους 2019
Ημ/νια: 27/12/2018 16:47:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΙ0ΟΞΩΓ-7ΜΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2019.

Παρ, 28/12/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού έτους 2019.
Ημ/νια: 27/12/2018 16:39:40
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΕ9ΟΞΩΓ-Υ1Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com