Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 13 λεπτά

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Πέμ, 19/04/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 18/04/2018 11:29:01
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΟΨΟΞΩΓ-ΦΦΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β

Τρί, 03/04/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β
Ημ/νια: 02/04/2018 12:37:36
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΓ8ΟΞΩΓ-ΦΣ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Τρί, 03/04/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 02/04/2018 12:34:13
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΕΥΣΟΞΩΓ-ΘΞΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Παρ, 23/03/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 22/03/2018 13:25:30
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ7ΘΟΞΩΓ-2ΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας προς την Γεν. Γραμ. Αθλητισμού για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2018-2019.

Πέμ, 22/03/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αποστολής αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου μας προς την Γεν. Γραμ. Αθλητισμού για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), περιόδου 2018-2019.
Ημ/νια: 21/03/2018 09:32:51
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΒΦΟΞΩΓ-Γ09
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.

Πέμ, 22/03/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2018.
Ημ/νια: 21/03/2018 09:30:12
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΜΖΓΟΞΩΓ-ΓΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018.

Πέμ, 22/03/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2018.
Ημ/νια: 21/03/2018 09:27:17
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΧΑΘΟΞΩΓ-ΘΦ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τετ, 14/03/2018 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 13/03/2018 10:31:13
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 78ΝΤΟΞΩΓ-ΞΝΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Σάβ, 03/03/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 02/03/2018 11:51:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΣΥΖΟΞΩΓ-4ΕΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β

Πέμ, 01/03/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 13Β
Ημ/νια: 28/02/2018 16:12:17
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Η2ΧΟΞΩΓ-6ΦΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β

Τετ, 28/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11Β
Ημ/νια: 27/02/2018 10:45:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω2Δ6ΟΞΩΓ-ΕΣΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β

Τετ, 28/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 12Β
Ημ/νια: 27/02/2018 10:44:17
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΒ9ΟΞΩΓ-ΡΒΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β

Τετ, 14/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10Β
Ημ/νια: 13/02/2018 09:33:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΧΓΟΞΩΓ-Α2Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β

Τετ, 14/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9Β
Ημ/νια: 13/02/2018 09:29:42
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΘΞΜΟΞΩΓ-Β1Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8Β

Τρί, 13/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 8Β
Ημ/νια: 12/02/2018 11:20:49
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Ν6ΜΟΞΩΓ-ΔΙ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7Β

Τρί, 13/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7Β
Ημ/νια: 12/02/2018 11:19:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΞ65ΟΞΩΓ-ΖΦ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπών έργων και προμηθειών 2018

Τρί, 06/02/2018 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπών έργων και προμηθειών 2018
Ημ/νια: 05/02/2018 13:03:46
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΛΗΟΞΩΓ-ΜΘΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΕΠ 5Β

Τρί, 06/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΕΠ 5Β
Ημ/νια: 05/02/2018 12:15:07
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 786ΓΟΞΩΓ-8ΥΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΕΠ 6Β

Τρί, 06/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΕΠ 6Β
Ημ/νια: 05/02/2018 10:52:17
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΑΦΤΟΞΩΓ-ΚΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΕΠ 4Β

Τρί, 06/02/2018 - 02:30
Θέμα: ΧΕΠ 4Β
Ημ/νια: 05/02/2018 10:44:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΦ9ΟΞΩΓ-3ΑΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com