Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 12 ώρες 11 λεπτά

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.

Παρ, 13/10/2017 - 02:30
Θέμα: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ.
Ημ/νια: 12/10/2017 11:32:00
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΦΒ8ΟΞΩΓ-9ΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β

Σάβ, 30/09/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β
Ημ/νια: 29/09/2017 15:09:35
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΖΒΟΞΩΓ-8ΣΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β.

Σάβ, 30/09/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 63Β.
Ημ/νια: 29/09/2017 14:32:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΤΨ4ΟΞΩΓ-1ΞΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β.

Σάβ, 30/09/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 62Β.
Ημ/νια: 29/09/2017 10:33:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62ΛΨΟΞΩΓ-ΑΡΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Παρ, 15/09/2017 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 14/09/2017 14:52:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 73ΥΟΟΞΩΓ-7ΒΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με μελλοντικές δράσεις της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Παρ, 15/09/2017 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με μελλοντικές δράσεις της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 14/09/2017 13:53:38
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Ι5ΟΞΩΓ-ΔΒΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί προμήθειας ειδικού εξοπλισμού υποβοήθησης Α.Μ.Ε.Α.

Παρ, 15/09/2017 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί προμήθειας ειδικού εξοπλισμού υποβοήθησης Α.Μ.Ε.Α.
Ημ/νια: 14/09/2017 13:49:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΣΠΞΟΞΩΓ-ΗΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Έγκριση Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2016.

Παρ, 15/09/2017 - 02:30
Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ. έτους 2016.
Ημ/νια: 14/09/2017 13:44:39
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΦΩ3ΟΞΩΓ-ΒΨΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Παρ, 08/09/2017 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 07/09/2017 11:49:26
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω4ΝΟΟΞΩΓ-Θ0Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2017-2018.

Παρ, 01/09/2017 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2017-2018.
Ημ/νια: 31/08/2017 14:01:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΔΟΑΟΞΩΓ-Ι0Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Τρί, 29/08/2017 - 02:30
Θέμα: Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 28/08/2017 13:43:48
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΟΝΠΟΞΩΓ-2ΑΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β.

Παρ, 25/08/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 61Β.
Ημ/νια: 24/08/2017 09:54:54
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 691ΨΟΞΩΓ-ΘΤ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β.

Παρ, 28/07/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 59Β.
Ημ/νια: 27/07/2017 11:11:45
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 691ΓΟΞΩΓ-ΦΞΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β.

Παρ, 28/07/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 60Β.
Ημ/νια: 27/07/2017 11:02:28
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 68Κ2ΟΞΩΓ-ΩΙΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β.

Πέμ, 27/07/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 58Β.
Ημ/νια: 26/07/2017 10:15:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖΖΞΟΞΩΓ-439
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β.

Πέμ, 27/07/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 57Β.
Ημ/νια: 26/07/2017 10:12:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΠΓΤΟΞΩΓ-ΜΔΣ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β.

Τρί, 25/07/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 56Β.
Ημ/νια: 24/07/2017 12:04:47
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7ΥΧΨΟΞΩΓ-ΔΣΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β.

Παρ, 21/07/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 55Β.
Ημ/νια: 20/07/2017 11:15:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚΝΚΟΞΩΓ-ΗΔΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54Β.

Παρ, 21/07/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54Β.
Ημ/νια: 20/07/2017 11:09:44
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΡΜΟΞΩΓ-ΕΕ0
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 53Β.

Τετ, 28/06/2017 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 53Β.
Ημ/νια: 27/06/2017 13:59:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 7Μ86ΟΞΩΓ-ΧΩΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com