Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1ημέρα 10 ώρες

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β

Παρ, 24/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β
Ημ/νια: 22/11/2023 14:28:03
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΙΞΞΟΞΩΓ-ΨΜ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19Β

Παρ, 24/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19Β
Ημ/νια: 22/11/2023 14:23:15
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6736ΟΞΩΓ-Ο9Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18Β

Παρ, 24/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18Β
Ημ/νια: 22/11/2023 14:20:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 64Ο9ΟΞΩΓ-11Μ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8111

Παρ, 24/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8111
Ημ/νια: 22/11/2023 14:16:04
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 91ΔΝΟΞΩΓ-5ΤΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8121

Παρ, 24/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8121
Ημ/νια: 22/11/2023 14:14:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΒΨΟΞΩΓ-ΨΔΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6035

Παρ, 24/11/2023 - 03:15
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-00-6035
Ημ/νια: 22/11/2023 14:11:56
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΜΟΟΞΩΓ-ΕΓΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Κυρ, 24/09/2023 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικηγόρου για υπόθεση της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 01/06/2023 12:25:06
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΗΘΖΟΞΩΓ-Ψ32
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:21:24
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 677ΞΟΞΩΓ-ΚΦΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:15:43
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9583ΟΞΩΓ-ΨΔ7
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:10:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΞΜΟΞΩΓ-85Κ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Παρ, 22/09/2023 - 03:15
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 30/05/2023 14:02:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΝ5ΟΞΩΓ-53Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 42/2022 έφεσης Α. Λάμπρου κατά 521/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 42/2022 έφεσης Α. Λάμπρου κατά 521/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:28:47
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣΑ9ΟΞΩΓ-ΠΕ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 41/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη κατά 520/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 41/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη κατά 520/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:27:33
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΚΗΕΟΞΩΓ-ΞΜΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 40/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη & Α. Λάμπρου κατά 522/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Απόφαση για αμοιβή και έξοδα παράστασης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, ως Εφετείο, στις 19-09-2023 για την αντίκρουση της με αριθμ. κατάθεσης 40/2022 έφεσης Θ. Βακαλούδη & Α. Λάμπρου κατά 522/2021 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:25:59
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΤΙΟΞΩΓ-ΟΩΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2023-2024.

Πέμ, 14/09/2023 - 03:15
Θέμα: Λήψη απόφασης περί ανανέωσης συμβάσεων των υπαλλήλων των βρεφονηπιακών σταθμών δομών Ζαγοράς και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου για το έτος 2023-2024.
Ημ/νια: 13/09/2023 13:22:10
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΦΙΟΞΩΓ-55Δ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τετ, 23/08/2023 - 03:15
Θέμα: Πρόσκληση 3ης Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ημ/νια: 21/08/2023 13:27:41
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΣΓΟΞΩΓ-ΗΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com