Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου

Εγγραφή στο Ροή Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Ζαγοράς−Μουρεσίου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 30 λεπτά

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β

Σάβ, 11/07/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β
Ημ/νια: 10/07/2020 21:31:29
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤΤΟΞΩΓ-Κ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 20Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 29/06/2020 13:39:50
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΠΩΟΞΩΓ-ΙΓΒ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 19Β ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ημ/νια: 29/06/2020 13:35:53
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΝΦΜΟΞΩΓ-Δ54
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-80-8121

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-80-8121
Ημ/νια: 29/06/2020 13:24:21
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Λ6ΤΟΞΩΓ-ΦΝ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8111

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΕ 02-80-8111
Ημ/νια: 29/06/2020 13:21:58
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΠΠ1ΟΞΩΓ-Μ27
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6036

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6036
Ημ/νια: 29/06/2020 13:19:12
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΟΙΨΟΞΩΓ-5Η3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6034

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6034
Ημ/νια: 29/06/2020 13:15:29
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΝΥΟΞΩΓ-07Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 00-20-6035

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 00-20-6035
Ημ/νια: 29/06/2020 13:11:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΨΒΜΟΞΩΓ-ΨΣΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6033

Τρί, 30/06/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6033
Ημ/νια: 29/06/2020 12:57:16
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΓΟΚΟΞΩΓ-ΨΟΚ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη λογιστή της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Σάβ, 16/05/2020 - 02:30
Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη λογιστή της Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 15/05/2020 13:23:47
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΒΚΨΟΞΩΓ-0Λ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Προέδρου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αμοιβές λογιστών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"

Τετ, 13/05/2020 - 02:30
Θέμα: Απόφαση Προέδρου με απευθείας ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "Αμοιβές λογιστών για τις ανάγκες της Δημοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.", του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου"
Ημ/νια: 12/05/2020 12:33:18
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΜ68ΟΞΩΓ-ΘΙΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.

Παρ, 08/05/2020 - 02:30
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2Ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Κ.Ε.ΔΗ.ΖΑ.Μ.
Ημ/νια: 07/05/2020 13:47:22
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΚΗΚΟΞΩΓ-3Ω1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 02-00-6115

Παρ, 01/05/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 02-00-6115
Ημ/νια: 30/04/2020 11:11:40
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΖΙΕΟΞΩΓ-5ΩΓ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18 Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παρ, 01/05/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 18 Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 30/04/2020 10:56:57
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3ΓΛΟΞΩΓ-ΓΚΘ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παρ, 01/05/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 17Β ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 30/04/2020 10:53:42
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΖ41ΟΞΩΓ-ΧΦΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6624

Πέμ, 02/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6624
Ημ/νια: 01/04/2020 09:25:08
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Λ8ΟΞΩΓ-Φ4Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6612

Πέμ, 02/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 02-00-6612
Ημ/νια: 01/04/2020 09:22:37
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΩ5ΟΞΩΓ-Τ1Ξ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 16Β
Ημ/νια: 31/03/2020 20:04:23
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Β3ΟΞΩΓ-Δ0Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 15Β
Ημ/νια: 31/03/2020 20:01:19
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΡ6ΞΟΞΩΓ-ΨΕΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β

Τετ, 01/04/2020 - 02:30
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 14Β
Ημ/νια: 31/03/2020 19:58:25
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ0ΨΩΟΞΩΓ-8ΡΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com