Νέα - Ανακοινώσεις / Δελτία Τύπου

Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛΓΑ για ζωϊκό κεφάλαιο Δ.Κ. Ζαγοράς

Τετ, 07/02/2024 - 13:30

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε, σήµερα, 07/02/2024, τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το ζηµιογόνο αίτιο ΠΛΗΜΜΥΡΑ της 08/09/2023 στο Ζωικό Κεφάλαιο της ∆/Τ.Κ ΖΑΓΟΡΑΣ. Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων κτηνοτρόφων για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 17/02/2024. Κάθε ενδιαφερόµενος κτηνοτρόφος µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών.

Χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων

Από: 07/02/2024 έως: 17/02/2024

Ο Πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στο ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου, όπως αυτό δηλώθηκε από τον ίδιο και σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης που προκύπτει και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής

αποζηµίωσης είναι:

  • η εµπρόθεσµη, για κάθε καλλιεργητικό έτος, υποβολή από τον παραγωγό ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και τα συγκεκριμένα ζημιωθέντα ζώα.
  • η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.

Η Ανταποκρι ΕΛ.Γ.Α.

ΚΟΥΡΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

Σχετικά Αρχεία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο anakoinosi_porismaton_zoikoy_kefalaioy.docx33.98 KB

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com