Πρόγραμμα Διαύγεια

«Πρόσκληση 33ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Θέμα: «Πρόσκληση 33ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής»
Ημ/νια: 13/12/2019 13:19:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9640ΩΡΚ-ΧΗΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2019

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Νοεμβρίου 2019
Ημ/νια: 13/12/2019 13:05:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΗΗ5ΩΡΚ-59Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 13/12/2019 10:11:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΚ10ΩΡΚ-ΜΑ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)

Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -217)
Ημ/νια: 13/12/2019 09:51:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΘΜ4ΩΡΚ-Η1Ψ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

Θέμα: Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Ημ/νια: 13/12/2019 07:38:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΧ2ΩΡΚ-ΑΞΦ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια αλατίου

Θέμα: Προμήθεια αλατίου
Ημ/νια: 13/12/2019 07:30:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 615ΒΩΡΚ-ΕΓΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

Θέμα: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 13/12/2019 07:25:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ω1Ψ5ΩΡΚ-ΑΔΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Ημ/νια: 12/12/2019 10:24:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΡ2ΑΟΕΠΖ-ΚΓΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 993,45 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 993,45 ευρώ
Ημ/νια: 12/12/2019 10:12:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Γ09ΟΕΠΖ-9ΩΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 110,00 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 110,00 ευρώ
Ημ/νια: 12/12/2019 10:10:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΘΞΥΟΕΠΖ-ΡΨ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 359,95 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 359,95 ευρώ
Ημ/νια: 12/12/2019 10:08:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΣΑΟΕΠΖ-ΕΩΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 104,00 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 104,00 ευρώ
Ημ/νια: 12/12/2019 10:06:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΞΨ2ΟΕΠΖ-Ω0Τ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 50,00 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 50,00 ευρώ
Ημ/νια: 12/12/2019 10:04:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΦΝ8ΟΕΠΖ-Β3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 190,00 ευρώ

Θέμα: Ένταλμα πληρωμής συνολικού ποσού 190,00 ευρώ
Ημ/νια: 12/12/2019 10:01:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΜΟΓΟΕΠΖ-7Α2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Συζήτηση επί της με αριθμό 13/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση παραδοσιακού καλντεριμιού».

Θέμα: Συζήτηση επί της με αριθμό 13/2019 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τσαγκαράδας, με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με αποκατάσταση παραδοσιακού καλντεριμιού».
Ημ/νια: 12/12/2019 11:19:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Κ5ΩΡΚ-ΦΔΤ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Θέμα: ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ -277 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 12/12/2019 10:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΒ11ΩΡΚ-ΦΝΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
Ημ/νια: 12/12/2019 09:33:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΨ10ΩΡΚ-ΝΓ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 12/12/2019 09:29:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Ζ79ΩΡΚ-Φ2Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

«Περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών καθαρισμού – απολύμανσης του Ξενοδοχείου ‘ΚΙΣΣΟΣ’ ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά»

Θέμα: «Περί έγκρισης ανάθεσης εργασιών καθαρισμού – απολύμανσης του Ξενοδοχείου ‘ΚΙΣΣΟΣ’ ιδιοκτησίας του Κ.Α.Δ. Φιλ. χας Ευθ. Χριστοπούλου το γένος Πανά»
Ημ/νια: 12/12/2019 08:57:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΓΖΔΩΡΚ-Π55
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απολογισμός δράσεων 2019 και προγραμματισμός δράσεων 2020 της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου.

Θέμα: Απολογισμός δράσεων 2019 και προγραμματισμός δράσεων 2020 της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου.
Ημ/νια: 12/12/2019 08:51:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΥΒΩΡΚ-5ΙΡ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com