Πρόγραμμα Διαύγεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β

Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21Β
Ημ/νια: 10/07/2020 21:31:29
Φορέας: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΛΤΤΟΞΩΓ-Κ9Ρ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση Δημάρχου περί ανάκληση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 4524/19-05-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣIOY"

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου περί ανάκληση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 4524/19-05-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI4EU ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣIOY"
Ημ/νια: 10/07/2020 12:56:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 96ΗΑΩΡΚ-9ΝΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:43:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Ο6ΩΡΚ-ΘΟ1
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:42:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6Γ6ΔΩΡΚ-ΡΝΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 62Ρ0ΩΡΚ-81Γ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:19:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 69Η7ΩΡΚ-ΖΟΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:18:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ9Κ8ΩΡΚ-ΜΕ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουλίου 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ μηνός Ιουλίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:17:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΩΕ1ΩΡΚ-46Σ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:14:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΧ51ΩΡΚ-ΥΕ9
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Ιουνίου 2020

Θέμα: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΟΙΚ ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΔΟΧ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ) μηνός Ιουνίου 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 12:12:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2Δ4ΩΡΚ-Π52
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ ΣΥΜΒ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
Ημ/νια: 10/07/2020 11:28:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΚΕΡΩΡΚ-ΤΓΜ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 7112
Ημ/νια: 09/07/2020 12:08:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΓΔΡΟΕΠΖ-ΦΗ6
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1381
Ημ/νια: 09/07/2020 12:07:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι4ΣΟΕΠΖ-1ΨΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1261
Ημ/νια: 09/07/2020 12:06:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ21ΠΟΕΠΖ-ΠΨΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 1259
Ημ/νια: 09/07/2020 12:04:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω1ΧΝΟΕΠΖ-ΧΗΠ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899

Θέμα: Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ΚΑΕ 0899
Ημ/νια: 09/07/2020 12:03:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 9Ω4ΥΟΕΠΖ-Ξ3Ι
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών
Ημ/νια: 09/07/2020 11:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ω7ΦΟΟΕΠΖ-ΤΚ2
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής
Ημ/νια: 09/07/2020 11:36:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6ΖΓΤΟΕΠΖ-4ΧΔ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια γραφικής ύλης
Ημ/νια: 09/07/2020 11:35:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ8ΗΩΟΕΠΖ-ΖΓ4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων

Θέμα: Αίτημα για την προμήθεια βιβλίων
Ημ/νια: 09/07/2020 11:33:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΨΟΧ5ΟΕΠΖ-ΖΑ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com