Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 60

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 60
Ημ/νια: 26/02/2024 16:05:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΕΩΞ0ΩΡΚ-ΞΓ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 59

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 59
Ημ/νια: 26/02/2024 16:04:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΒΛΝΩΡΚ-ΟΙΥ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 58

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 58
Ημ/νια: 26/02/2024 16:02:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Ε0ΛΩΡΚ-ΜΥΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ.

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ.
Ημ/νια: 26/02/2024 16:01:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ19ΑΩΡΚ-ΔΤΕ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 56

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 56
Ημ/νια: 26/02/2024 16:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΩΠ7ΩΡΚ-ΕΛΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 55

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 55
Ημ/νια: 26/02/2024 15:58:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 66ΝΦΩΡΚ-ΔΩΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 54

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 54
Ημ/νια: 26/02/2024 15:56:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΠΩΩΡΚ-ΜΣΖ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 53

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 53
Ημ/νια: 26/02/2024 15:55:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ4ΧΠΩΡΚ-103
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 52

Θέμα: ΑΠΟΦΑΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚ. 52
Ημ/νια: 26/02/2024 15:54:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΕΡΛΩΡΚ-ΦΤ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com