Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1,ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/105
Ημ/νια: 07/06/2024 13:22:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΞΓΣΩΡΚ-Ι3Η
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/105

Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ 0,1 ΧΕΠ: Β/105
Ημ/νια: 07/06/2024 13:22:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΦΗΣΩΡΚ-Σ1Ν
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ημ/νια: 07/06/2024 11:45:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΤΤ8ΩΡΚ-ΧΓΞ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Ασμέλη Παναγιώτη του Ιωάννη στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα του Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Σφαγεία – Παρδαλού, Σωτήρος» της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Ασμέλη Παναγιώτη του Ιωάννη στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα του Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Σφαγεία – Παρδαλού, Σωτήρος» της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς.
Ημ/νια: 07/06/2024 11:30:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 94ΚΧΩΡΚ-5ΝΛ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Βασιλειά Αντωνίου του Νικολάου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Μάνα» της Τοπικής Κοινότητας Μουρεσίου.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Βασιλειά Αντωνίου του Νικολάου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Μάνα» της Τοπικής Κοινότητας Μουρεσίου.
Ημ/νια: 07/06/2024 11:28:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ3Ξ3ΩΡΚ-32Ε
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

Θέμα: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ
Ημ/νια: 07/06/2024 11:27:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΓΚΠΩΡΚ-3Η4
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Βασιλείου Δημήτριου του Νικολάου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Πηγή Χιώτη» της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Βασιλείου Δημήτριου του Νικολάου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Πηγή Χιώτη» της Τοπικής Κοινότητας Πουρίου.
Ημ/νια: 07/06/2024 11:21:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΥ6ΕΩΡΚ-ΥΔΝ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Βουζαρά Ιωάννη του Ευαγγέλου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα του Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Γαλανόπετρα, Μποστάνια, Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Βουζαρά Ιωάννη του Ευαγγέλου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα του Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Γαλανόπετρα, Μποστάνια, Προφήτης Ηλίας» της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς.
Ημ/νια: 07/06/2024 11:11:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΒΨΕΩΡΚ-ΕΒ5
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Γάκη Ιωάννη του Αθανασίου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Μπουρμπουλήθρα» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου.

Θέμα: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του κ. Γάκη Ιωάννη του Αθανασίου στην Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης, με την ειδικότητα Υδρονομέα Άρδευσης στο αρδευτικό δίκτυο «Μπουρμπουλήθρα» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Δημητρίου.
Ημ/νια: 07/06/2024 11:10:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ2ΤΚΩΡΚ-ΙΧ8
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024

Θέμα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024
Ημ/νια: 04/06/2024 10:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΓΟΡΑΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ)
ΑΔΑ: 6Ι2ΖΟΕΠΖ-Κ3Π
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με Θέμα: «Συγκρότηση Ειδικού Εκλογικού Συνεργείου που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα».
Ημ/νια: 04/06/2024 15:16:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΛΑ7ΩΡΚ-Φ5Φ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ, & ΤΗΣ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ & ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2ου ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΖΑΓΟΡΑΣ, & ΤΗΣ Τ.Κ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ & ΣΤΗ Δ.Ε ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2024 15:15:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΡΒ4ΩΡΚ-3Κ3
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο " Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων "

Θέμα: για την ανάθεση της δαπάνης με τίτλο " Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανημάτων "
Ημ/νια: 04/06/2024 14:59:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΒΔ8ΩΡΚ-Α16
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα,...

Θέμα: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, ενόψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, προς εξυπηρέτηση και ενημέρωση των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων και καθορισμός ωραρίου εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων».
Ημ/νια: 04/06/2024 14:49:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ρ7Ζ7ΩΡΚ-ΡΟΑ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)

Θέμα: για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΗΛΙΟΥ)
Ημ/νια: 04/06/2024 14:40:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΨΗΑΣΩΡΚ-Ε9Β
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Αποδέσμευση ποσού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 65/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής

Θέμα: Αποδέσμευση ποσού σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 65/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής
Ημ/νια: 04/06/2024 14:40:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: ΡΨΛΒΩΡΚ-2ΒΧ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)

Θέμα: για ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ)
Ημ/νια: 04/06/2024 14:38:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΓΧΣΩΡΚ-6ΟΨ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

αποδέσμευση ποσύ συμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/2024 Απόφαση Δημοτικης Επιτροπής

Θέμα: αποδέσμευση ποσύ συμφωνα με την υπ. αριθμ. 64/2024 Απόφαση Δημοτικης Επιτροπής
Ημ/νια: 04/06/2024 14:37:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9ΣΖ1ΩΡΚ-ΧΜΗ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων (διαπιστευμένων αγγελιοφόρων) για τη συγκέντρωση και μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που...

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με Θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων (διαπιστευμένων αγγελιοφόρων) για τη συγκέντρωση και μεταφορά των αποτελεσμάτων των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα».
Ημ/νια: 04/06/2024 14:28:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: 9Γ4ΙΩΡΚ-Ρ6Α
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
Ημ/νια: 04/06/2024 14:05:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΑΔΑ: Ψ5ΓΘΩΡΚ-3ΟΟ
Κατηγορίες: Πρόγραμμα Διαύγεια

Σελίδες

Εγγραφή στο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου συλλέκτης - Πρόγραμμα Διαύγεια

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com