Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά ειδών ύδρευσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

23/05/2019 έως 24/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5692

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

23/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

23/05/2019 έως 24/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5682

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

23/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών ύδρευσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

23/05/2019 έως 24/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5675

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

23/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά υλικών οδικής σήμανσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

20/05/2019 έως 21/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5553

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

20/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά αγαθών - υλικά ύδρευσης

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

16/05/2019 έως 17/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5479

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

16/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

16/05/2019 έως 20/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5465

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

16/05/2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

15/05/2019 έως 16/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5411

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

15/05/2019

Επαναληπτική πρόσκληση για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

14/05/2019 έως 20/05/2019

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

5301

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

14/05/2019

Σελίδες

Εγγραφή στο Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com