Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Τίτλος Δημοσίευση
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» 16/07/2024 13:08
Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Αποκατάσταση ακρόβαθρων για τη στήριξη μεταλλικής πεζογέφυρας παραλιακού μετώπου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη» 12/07/2024 09:54
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Μουρεσίου 09/07/2024 13:46
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς 08/07/2024 12:00
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023» 28/06/2024 10:01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, 27/06/2024 23:09
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε. Ζαγοράς 26/06/2024 12:26
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελεγχόμενης μπάρας εισόδου - εξόδου στην παραλία Παπά Νερό 26/06/2024 10:44
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 25/06/2024 14:11
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Καθαρισμοί δασικού δικτύου για την καταπολέμηση πυρκαγιών στη Δ.Ε Μουρεσίου 25/06/2024 10:45
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση βάσεων στήριξης ξύλινης πεζογέφυρας (Χ.Α.Ν.Θ.) στον οικισμό Αγ. Ιωάννη» 21/06/2024 16:26
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας» 21/06/2024 16:20
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης της πλημμύρας Daniel & Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 21/06/2024 16:17
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (θέση Ξεφόρτι) της Δ.Κ. Ζαγοράς 18/06/2024 13:26
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού ελεγχόμενης μπάρας εισόδου - εξόδου στην παραλία Παπά Νερό 12/06/2024 11:07
Πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου κατασκευής για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (DANIEL – ELIAS) ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Αγ. Ιωάννη και Χορευτού» προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ ( συμπ. Φ.Π.Α. 24%), 04/06/2024 11:58
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Προμήθεια υλικών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε.Ζαγοράς 04/06/2024 11:02
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου ύδρευσης (Τ.Κ.Αγ.Δημητρίου) 03/06/2024 11:58
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσληψης ενός (1) Επιστημονικού Συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 23/05/2024 14:07
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών: «iEastPelion – Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Ψηφιακής Διαδραστικής Εφαρμογής Κινητών Συσκευών για την Προβολή των Τοπικών Φυσικών και Πολιτιστικών Τουριστικών Πόρων της Περιοχής 15/05/2024 23:39
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων και υπηρεσιών συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων για τα οχήματα και τα μηχανήματα έργου», 26/04/2024 14:17
Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό, στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου 24/04/2024 12:24
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Επείγουσες εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν σε δίκτυα ύδρευσης της Δ.Ε.Μουρεσίου (Αγ.Ιωάννης, Νταμούχαρη) που δημιουργήθηκε από την πλημμύρα (daniel) 24/04/2024 10:22
Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για την πρόληψη άρδευσης 24/04/2024 07:37
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση πεζόδρομου στην είσοδο παραλίας Παπά – Νερό 15/04/2024 12:42
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλώσιμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» 12/04/2024 13:56
Διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 2024 και ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ» 12/04/2024 11:46
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια ελαστικών για απορριματοφόρα οχήματα» 09/04/2024 22:20
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: Ασφάλιση οχήματος ΚΗΥ 9253, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 04/04/2024 11:47
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Ανανέωση Συμβολαίου Υποστήριξης Πληροφοριακού Προγράμματος Διαχείρισης Δημοσίων Έργων» 03/04/2024 09:13

Σελίδες

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com