Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δαπάνης: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το Προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

21/06/2024 έως 02/07/2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

6316

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Παρασκευή, 21 Ιούνιος, 2024

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com