Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση βάσεων στήριξης ξύλινης πεζογέφυρας (Χ.Α.Ν.Θ.) στον οικισμό Αγ. Ιωάννη»

Ημερομηνία Έναρξης/Λήξης: 

21/06/2024

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 

6159

Ημερ/νία Πρωτοκόλλησης: 

Τετάρτη, 19 Ιούνιος, 2024

Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Επισκεπτών

Πείτε μας τη γνώμη σας

Σχετικά με το Δήμο

Ο Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου προέρχεται από τη συνένωση των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Ζαγοράς, Μουρεσίου.

Επισκέπτες

Επικοινωνία

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου (Δημοτικές Ενότητες Ζαγοράς και Μουρεσίου).

Τηλέφωνο: 24263 50103Τ.Κ.: 37001Email: dzag.mour@gmail.com